Program Hakkında

Birinci sınıf öğretim üyeleri tarafından okutulan özenli ve yenilikçi bir müfredata sahip kapsamlı bir işletme eğitimi sunmak üzere hazırlanan Koç Üniversitesi MBA programı 1993 yılında hayata geçmiştir. Program, dünyadaki önemli üniversitelerde sunulan MBA programlarının en iyi özelliklerini içerecek şekilde tasarlanmış olup, öğretim dili İngilizcedir.

Koç MBA programının en önemli amacı, dahil oldukları organizasyon ve topluluklarda değişime katkıda bulunacak olan geleceğin dünya liderlerine bilgi, anlayış ve beceri kazandırmaktır. Koç MBA mezunları, pazar odaklı, global farkındalığa sahip, sosyal sorumlu ve stratejik bir amaç doğrultusunda bilgiye dayalı kararların verildiği etkin organizasyonları yöneten geleceğin iş liderleri olacaklardır. Mezunlarımız, genel yönetimden aralarında yatırım bankacılığı, pazarlama yönetimi ve tedarik zinciri yönetiminin de bulunduğu birçok uzmanlık alanını kapsayan geniş bir kariyer yelpazesine yönelik olarak hazırlanmaktadır. Koç MBA, iş deneyimi gerektiren bir programdır.

Koç MBA Programı, Türkiye’de ve bölgede sürekli olarak lider program olarak tanınmakta ve birinci sınıf bir eğitim sunmaktadır.

Mezuniyet Derecesi

İşletme Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Koç MBA programına katılmanın ilk ve en önemli şartı, yüksek motivasyonlu ve özveriyle çalışan bir birey olmaktır. Buna ek olarak, başvuranların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekmektedir:

 • Akredite bir kurumdan lisans derecesi
 • Minimum 3 sene tam zamanlı iş deneyimi
 • Askerliğin tamamlanmış olması (yükümlülük mevcut ise) veya tecilin ispatı
 • İngilizcede yeterlilik

MBA Programına başvuru için Online Başvuru Formu’nun doldurulması (gradapp.ku.edu.tr) ve ilgili belgelerin yüklenmesi gerekmektedir:

GMAT/GRE Belgesi (0163 nolu kurum koduna da gönderilmesi gerekmektedir) 2018-2019 MBA sınıfının GMAT ortalaması 560’tır.

 • Eğitim alınmış olan tüm Üniversitelerden resmi akademik not belgesi
 • Konuları başvuru formunda verilmiş üç tane kompozisyon
 • Başvuru ücreti ödeme makbuzu
 • Modüler MBA adayları için çalıştıkları kurumun yüksek lisanslarını desteklediğine dair belge

Başvuru için 2 adet referans mektubu gerekmektedir. Aday, Online Başvuru Formu’nda referans mektuplarını dolduracak kişilerin iletişim bilgilerini belirtir ve Enstitü tarafından ilgili kişilere Referans Mektubu Formu’nun web adresi e-mail yoluyla gönderilir.

Başvurularını tamamlayan adaylardan uygun görülenler mülakata alınırlar. Adaya, mülakat öncesinde okuması için kısa bir makale verilir ve mülakat sırasında bu makaleyle ilgili de sorular yöneltilir.

Değişim Programı Olanakları

Günümüz global ekonomisinde, çok uluslu şirketler ve rakipler ile birlikte her bir müdürün global iş ortamında etkin çalışması gerekmektedir. Koç MBA programı, uluslararası bir müfredat ve öğretim üyesi kadrosu sunmaktadır. Koç MBA programı mezunlarının çoğu yurtdışında çalışmakta olup, bir bölümü de ABD ve Avrupa’daki en iyi Doktora programlarından mezun olmuşlardır.

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, 2012-2013 akademik yılında kurum sayısı 100’ü geçmiştir. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ile ortaklık anlaşması bulunan bazı üniversiteler: ABD’den Michigan Üniversitesi, California System Üniversitesi, Rice Üniversitesi, Austin – Texas Üniversitesi; Brezilya’dan FGV-EAESP; Kanada’dan York Üniversitesi; İsviçre’den St. Gallen Üniversitesi; Çin’den Fudan Üniversitesi; Fransa’dan ESSEC ve Emlyon İşletme Fakültesi; Japonya’dan Kyoto Üniversitesi; İspanya’dan EADA İşletme Fakültesi; İngiltere’den Essex Üniversitesi; Almanya’dan Whu Otto Beisheim İşletme Fakültesi ve İtalya’dan Torino Politeknik’tir. Okulların tam listesi için, aşağıdaki bağlantıya bakınız:

https://oip.ku.edu.tr/?q=institutional-partners-list

Hem bir yıllık hem de iki yıllık MBA programlarında öğrencilerin bir dönem için değişim öğrencisi olarak başka bir okula gitme ve akademik durumu iyi olanların çalışmalarını hiçbir ek ücret ödemeksizin bir dönem uzatma imkanları bulunmaktadır. Güz döneminde yer alan programlar, her yıl bahar döneminde ilan edilir.

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.3
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Ders programındaki tüm derrsleri başarı ile tamamlayıp ortalama koşullarını sağlamanın yanı sıra aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

 • 50 kredi tamamlanması
 • Genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması
 • YÖK dönem projesi hazırlanması

Temel Dersler: 9 tane 3 kredilik ve 2 tane 1,5 kredilik temel ders

Seçmelli Dersler:  MBA: 4 veya daha fazla seçmeli ders (her biri 3 kredi)

Modüler MBA: 6 veya daha fazla seçmeli ders (her biri 3 kredi)

Profesyonel Yönetim Becerileri:

Yetenek Geliştirme Seminerleri (1 kredi)

Liderlik Gelişimi- Kariyer Koçluğu

Uygulamalı İş Projesi (sadece 12 aylık MBA programında – 6 kredi)

Dönem Projesi: Öğrencilerin, İstanbul’daki hareketli iş çevresinde yer alan organizasyonlar ve yöneticileri ile doğrudan temasta bulunma imkanları olmaktadır. Söz konusu saha araştırması projelerinde, öğrenci grupları, organizasyonlarda proje danışmanları olarak rol almakta olup, derslerde öğrendikleri bilgileri gerçek iş problemlerine uygulamaktadırlar. Öğrenciler, söz konusu bireysel projelerden birini mezuniyet projesi olarak sunarlar.

Yükseköğretim Kurulu’nun yönetmelikleri ve gereklilikleri uyarınca, KOÇ MBA programı mezuniyet tezini şart koşmamaktadır. MBA programında öğrenciler bir öğretim üyesinin rehberliği altında YÖK projesi hazırlamaktadır.

Ders tanımlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://gsb.ku.edu.tr/tr/ders-tanimlari

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü yurtiçi ve yurtdışında önde gelen şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çaklışmalarını sürdürmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Program Öğrenme Çıktıları

 

1. Eleştirel düşünme, analiz ve karar verme süreçlerine hakimiyet
2. Liderlik becerilerini çeşitli yönetim durumlarına ve hızlı değişen koşullarda uygulayabilme
3. Etik ve sosyal sorunları belirlemek ve ele almak için beceriler geliştirmek
4. Çok disiplinli takımlarda stratejik işbirliği becerilerini geliştirmek
5. Bilgiyi işlevsel alanlara entegre edebilme