Program Hakkında

Yazılım ve donanım sistemlerindeki hızlı gelişmeler bilgisayar sistemlerini mühendislik dünyasının ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Bilgisayar mühendisliğinde güncel konular çok çekirdekli mimariler, paralel programlama, mobil programlama, ağ ve veri güvenliği, bulut hesaplama yöntemleri, kriptoloji, güvenlik, gizlilik ve veri madenciliği konularıdır. Koç Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri algoritma ve veri yapısı, bilgisayar biliminin matematiksel temeli, bilgisayar mimarisi ve iletişim sistemleri, nesne odaklı sistemler ve programlama dilleri, grafik ve görselleme, yazılım mühendisliği, sinyal işleme ve devre analizi, dijital sistem tasarımı ve mikro işlemciler konularında kapsamlı bir eğitim görürler. Alan ve serbest seçmeli derslerlen bazılarını dağıtık paralel ve koşut zamanlı sistemler, akıllı sistemler, çoklu ortam ağları, biyoenformatik, ve yazılım mühendisliği konularından birinde alarak uzmanlaşmak mümkündür.

 

Mezunlarımız lisans eğitimi sürecinde kazandıkları bilgi, beceri, deneyim ve farkındalıklar ile

 • Çalışma hayatlarında teknik ve profesyonel problemleri çözebilecek, takım içinde çalışabilecek, iyi iletişim kurabilecek, lider rolü üstlenebilecek, ve ulusal ve uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilecek,
 • Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği veya ilgili disiplinlerde Türkiye’de veya yurtdışında öncü bilimsel araştırmalar yapabilecek, yüksek lisans ve doktora çalışmaları tamamlayabilecek, ve geleceğin ulusal ve uluslararası akademik lideri olabilecek,
 • Yenilikçi, girişimci ve küresel vizyon sahibi bireyler olacak, yeni teknolojiler geliştirebilecek, ulusal teknolojik liderlik hedeflerimize katkıda bulunabilecek, ve bilgisayar bilimleri ve mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası şirketler kurabileceklerdir.

 

Mezuniyet Derecesi

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Derecesi

 

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

 

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

 

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunlarımız, lisans eğitimleri süresince almış oldukları çok yönlü eğitim doğrultusunda, farklı sektörlerdeki yurt içi ve uluslararası firmalarda kariyerlerini sürdürmektedirler. Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarımızın çalışma hayatlarında en çok tercih ettiği firmaları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi: Booking.com (Hollanda), Cimpress (İspanya), Facebook (Türkiye, ABD), Google (ABD, Hollanda, İngiltere), Moovweb (ABD), Shopify (Kanada), Etcbase Yazılım ve Bilişim Teknolojileri (Türkiye), Amazon Web Services (ABD), Accenture (Türkiye), Dell (Türkiye), DellEMC (BAE), Docker (ABD), Ericsson (Türkiye, Bahreyn), EXCEED IT (BAE), IBM (Türkiye), Innova (Türkiye), Intertech (Türkiye), IVEN (Türkiye), Oracle (Türkiye, BAE), Oredata (Türkiye), Spotzer (Hollanda), VNGRS (Türkiye), Cisco (Türkiye), Gotham Digital Science (ABD), Avast Software (ABD), Dorian Labs (Kanada), Enigma Technologies, Inc. (ABD), iMobileCode (Türkiye), Insider (Türkiye), Microsoft (Türkiye, ABD), Rabbit Theory (İngiltere), Relativity (ABD), SAP (ABD), Travelport Digital (İrlanda), Valensas (Türkiye), Turkcell (Türkiye), AMBEENT (Türkiye), Argela Technologies (Türkiye), Huawei (Türkiye), Türk Telekom (Türkiye), Vodafone (Türkiye)
 • Araştırma: MRC Laboratory of Molecular Biology (İngiltere), PNNL (ABD), Qatar Computing Research Institute (Katar)
 • Tüketici Elektroniği: Arçelik (Türkiye), BSH (Türkiye), Samsung Electronics (Türkiye), Siemens (Türkiye), Vestel (Türkiye), Peerspace (Türkiye)
 • Havacılık: Pegasus Airlines (Türkiye), Turkish Airlines (Türkiye)
 • Finans: Anadolu Hayat Emeklilik (Türkiye), Avus Fund (İngiltere), Türkiye Merkez Bankası (Türkiye), Goldman Sachs (ABD), Akbank (Türkiye), Barclays (İngiltere), Citi (Polonya), EY (Türkiye, Almanya), Garanti Bankası (Türkiye), ING Bank (Türkiye), İş Bankası (Türkiye), KPMG (Türkiye), QNB Finansbank (Türkiye), TEB (Türkiye, Hollanda), UBS (İsviçre), YapiKredi (Türkiye)
 • Danışmanlık: Deloitte (Türkiye), Peppers & Rogers Group (BAE), McKinsey & Company (Türkiye)
 • Sağlık: Acibadem Healthcare Group (Türkiye), Amerikan Hastanesi (Türkiye), Canadian Cancer Survivor Network (Kanada), Well, Inc (ABD)
 • Hızlı Tüketim: Henkel (Türkiye), Unilever (Türkiye, Hollanda)

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

 

Ders Programı

Bilgisayar Mühendisliği Ders Programı

 

Program Öğrenme Çıktıları

Koç Mühendislik mezunları

1. Temel matematik ve fen bilimleri bilgilerine hakim olmalı, ve bu bilgileri mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek için kullanma becerisine sahip olurlar,

2. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisine ve bu amaçla uygun analiz yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olurlar,

3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar (örnek: ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik) altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine sahip olurlar,

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olurlar,

5. Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olurlar,

6. Disiplin içi ve çok-disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olurlar,

7. Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olurlar,

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olurlar,

9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,

10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, sürdürülebilirlilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olurlar,

11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olurlar.

Bilgisayar mühendisliği mezunları

12. Zorunlu alan dersleri ile bilgisayar mühendisliği yelpazesinde genişlik, 5 adet alan seçmeli ve 6 adet serbest seçmeli ders ile de bir veya birkaç konuda derinlik kazanırlar,

13. Bilgisayar bilimleri uygulamalarını da içerecek şekilde ayrık matematik, olasılık ve istatistik,  türev ve integral hesapları, çok değişkenli matematik, doğrusal cebir, türevsel denklemler konularını içeren ileri matematik bilgilerine sahip olurlar,

14. Mevcut bilgisayarların yapısını ve işleyişini çözümleyebilir, sayısal devre tasarımı, bilgisayar mimarisi, işletim sistemleri bilgilerine sahip olurlar,

15. Karmaşık yazılım sistemlerinin ve donanım ve yazılım içeren sistemlerin analizi ve tasarımı için gerekli bilgisayar bilimleri, algoritma ve veri yapıları, yazılım mühendisliği ve bilgisayar uygulamaları bilgilerine sahip olurlar.