Program Hakkında

Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik programının amacı öğrenciye lisansüstü düzeyde gerekli temel bilgileri vermek, araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmak, biyomedikal bilimler ve mühendislik alanında en son gelişmelerin getirdiği araştırma konularında bilimsel araştırma yapmalarına imkan sağlamaktır. Buna ek olarak program, öğrencilerin literatür taramada deneyim kazanmalarını, deney tasarlayıp uygulama becerisi kazanmalarını ve hızla gelişen bu alanda bilgilerini sürekli yenilemelerini hedeflemektedir. Özellikle son yıllarda ivme kazanan yaşam bilimleri ve biyoteknolojideki bilimsel araştırmalar, doku mühendisliği ve bu bilgilere dayalı biyoteknoloji alanlarında ülkede yeterli bilgi birikimini sağlamak ve ülke gereksinimleri için kaliteli araştırmacılar yetiştirmektir.  Bu program yetiştirmeyi hedeflediği uzman araştırmacı gücü ile ülkemizin mühendislik, temel bilimler ve tıp fakültesinde bulunan imkanları kullanarak yapay organlar, kardiyovasküler dokular, biyosensörler, ilaç salımı alanlarında kaliteli ve rekabetçi mezunlar yetiştirerek ülkemizin bu konularda rekabet gücünü artırmak ve beyin göçünün önüne geçilmesinde katkıda bulunacaktır. Yüksek lisans programız henüz açıldığından yukarda tanımlanan amaçlar doğrultusunda eğitim vermeye devam etmekteyiz. Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik programında mühendislik, temel bilimler ve tıp fakültesi bünyesinde bulunan öğretim görevlileri bulunmakta bu sayede programda çeşitlilik oluşması, disiplinler arası işbirliği sağlanmaktadır.

Mezuniyet Derecesi

Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik Doktora Derecesi

Başvuru Koşulları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

Aşağıda listelenen evraklar öğrencilere başvuru için neler gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla listelenmiştir.

 • Özgeçmiş
 • 3 referans mektubu
 • TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
  – Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  – YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80
 • ALES skoru (Türk vatandaşları için zorunludur)
 • GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı)
 • Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)
 • Amaç mektubu

Kabul Koşulları

Adayların başvuruları, online sistem üzerinden alınır. Başvurularını tamamlayan adaylardan uygun görülenler mülakata alınırlar. Lisansüstü Program koordinatörleri, Enstitü tarafından belirlenen son değerlendirme tarihine kadar programa kabul edilmesi için önerilen adayları ve her bir aday için önerilen burs tipleri ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz olarak Enstitü’ye iletir. Aday öğrenci değerlendirme önerileri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisine iletilir. Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisi ve Enstitü Direktörleri bir toplantı ile Enstitü Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmiş ve kabulü önerilmiş adayların üzerinden geçerler ve olası değişiklik önerilerine birlikte karar verirler.

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir. Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için, aşağıdaki bağlantıya bakınız:

https://oip.ku.edu.tr/?q=institutional-partners-list

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.00
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

 

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik doktora programı;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
  a) 2’si zorunlu (CMSE 501 ve MATH 504, PHYS 514 ya da ELEC 518’den  biri) olmak üzere en az 21 kredilik ders,
  b) yeterlik sınavı
  c) tez ve
  c) seminer dersinden oluşur.
 • Lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
 1. a) 2’si zorunlu (CMSE 501 ve MATH 504, PHYS 514 ya da ELEC 518’den biri) olmak üzere en az 42 kredilik ders,
 2. b) yeterlik sınavı
  c) tez ve
  c) seminer dersinden oluşur.

Yüksek lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az yedi (7) tane (2 zorunlu, 5 seçmeli) alarak en az yirmi bir (21) kredi, lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin on dört (14) tane (2 zorunlu, 12 seçmeli) alarak en az kırk iki (42) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi ya da on dört ders ve 42 kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin CMSE 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, CMSE 695 – Tez ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

Ders tanımlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://gsse.ku.edu.tr/lisansustu-programlar/hesaplamali-bilimler-ve-muhendislik/ders-tanimlari/

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen okullarda/şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Hesaplamalı Bilimler ve Mühendisliği Öğrenme Çıktıları

 

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar.
2-Yazın, okuma ve düşünme yeteneklerine sahip olurlar.
3-Kritik düşünce, makale değerlendirmesi ve sunum teknikleri konularında beceri sahibi olurlar.
4-Hesaplamalı tekniklerin matematiksel temellerini öğrenmiş olurlar.
5-Hesaplamalı tekniklerin yazılım olarak uygulanması ve teknik problemlerin çözümünde kullanılması konusunda uzmanlaşırlar.
6-Kimya-Biyoloji Mühendisliği’nin temelini oluşturan kimya; biyoloji; termodinamik; kinetik; ısı, momentum ve kütle transferi; ayırma işlemleri; reaksiyon mühendisliği; matematiksel modelleme, denetim, süreç ve ürün tasarımı konularında bilgi birikimine sahip olurlar.
7-Kimya ve Biyoloji ile Kimya-Biyoloji Mühendisliği arasındaki ilişkinin temelleri hakkında bilgi; bu ilişkinin yenilikçi teknolojiye etkisi konusunda farkındalık sahibi olurlar.
8-Kimya ve Biyoloji sistemlerini bilimsel yöntemlerle analiz edip, yaratıcı sonuçları sentez edebilme becerisine sahip olurlar.
9-Kimya-Biyoloji Mühendisliği’nin temel bilgilerini etkin bir şekilde özgün tasarım ve deneysel projeler yoluyla pratik uygulamalarda kullanabilme becerisine sahip olurlar.
10-Disiplinlerarası/çok disiplinli çalışabilme beceri ve tecrübesine sahip olurlar.