Program Hakkında

Koç Üniversitesi Biyomedikal Bilimler ve Mühendislik alanlarında çalışma yürütmek isteyen doktora öğrencilerini kabul ediyor. Hastaların esenliğini arttırmak ve hayat kurtarmak isteyen öğrencilerin mümkün olan en kısa zamanda başvurularını yapmaya davet ediyoruz. Dünyanın en iyi Biyomedikal Bilimler ve Mühendislik programı olmaya aday KU-BMSE aynı kampüs içerisinde Fen ve Mühendislik Fakülteleri ile Tıp Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Biyomedikal Bilimler ve Mühendislik alanında modern doktora eğitimi rehberliğinde ve dünyaca ünlü akademisyenlerin danışmanlığında, kendi araştırma alanınızda lider olmak üzere eğitileceksiniz.

Mezuniyet Derecesi

Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik Doktora Derecesi

Başvuru Koşulları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

Aşağıda listelenen evraklar öğrencilere başvuru için neler gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla listelenmiştir.

 • Özgeçmiş
 • 3 referans mektubu
 • TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
  – Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  – YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80
 • ALES skoru (Türk vatandaşları için zorunludur)
 • GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı)
 • Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)
 • Amaç mektubu

Kabul Koşulları

Adayların başvuruları, online sistem üzerinden alınır. Başvurularını tamamlayan adaylardan uygun görülenler mülakata alınırlar. Lisansüstü Program koordinatörleri, Enstitü tarafından belirlenen son değerlendirme tarihine kadar programa kabul edilmesi için önerilen adayları ve her bir aday için önerilen burs tipleri ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz olarak Enstitü’ye iletir. Aday öğrenci değerlendirme önerileri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisine iletilir. Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisi ve Enstitü Direktörleri bir toplantı ile Enstitü Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmiş ve kabulü önerilmiş adayların üzerinden geçerler ve olası değişiklik önerilerine birlikte karar verirler.

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir. Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için, aşağıdaki bağlantıya bakınız:

https://oip.ku.edu.tr/?q=institutional-partners-list

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.00
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

 

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik doktora programı;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
  a) en az 21 kredilik ders,
  b) yeterlik sınavı
  c) tez ve
  c) seminer dersinden oluşur.
 • Lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
 1. a) en az 42 kredilik ders,
  b) yeterlik sınavı
  c) tez ve
  c) seminer dersinden oluşur.

Yüksek lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az yedi (7) tane alarak en az yirmi bir (21) kredi, lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin on dört (14) tane alarak en az kırk iki (42) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi ya da on dört ders ve 42 kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin BMSE 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, BMSE 695 – Tez ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

Ders tanımlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://gsse.ku.edu.tr/lisansustu-programlar/biyo-medikal-bilimler-ve-muhendislik/ders-tanimlari/ 

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen okullarda/şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Program Öğrenme Çıktıları

 

1 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma,
2 Yazın, okuma ve düşünme yeteneklerine sahip olma,
3 Kritik düşünce, makale değerlendirmesi ve sunum teknikleri konularında beceri sahibi olurlar,
4 Kimya-Biyoloji Mühendisliği’nin temelini oluşturan kimya; biyoloji; termodinamik; kinetik; ısı, momentum ve kütle transferi; ayırma işlemleri; reaksiyon mühendisliği; matematiksel modelleme, denetim, süreç ve ürün tasarımı konularında bilgi birikimi;
5 Kimya ve Biyoloji ile Kimya-Biyoloji Mühendisliği arasındaki ilişkinin temelleri hakkında bilgi; bu ilişkinin yenilikçi teknolojiye etkisi konusunda farkındalık
6 Kimya ve Biyoloji sistemlerini bilimsel yöntemlerle analiz edip, yaratıcı sonuçları sentez edebilme becerisi;
7 Kimya-Biyoloji Mühendisliği’nin temel bilgilerini etkin bir şekilde özgün tasarım ve deneysel projeler yoluyla pratik uygulamalarda kullanabilme becerisi
8 Disiplinlerarası /çok disiplinli çalışabilme beceri ve tecrübesine sahip olma,
9 Hesaplamalı tekniklerin matematiksel temellerini öğrenme,
10 Hesaplamalı tekniklerin yazılım olarak uygulanması ve teknik problemlerin çözümünde kullanılması konusunda uzmanlaşma,
11 BBM alanında genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olma,
12 BBM ile ilgili uzmanlık alanında en yeni bilgilere ulaşabilir ve bu alanda araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olma,
13 Kimyanın temelleri ve teorisi hakkında bilgi sahibi olma,
14 Kimyada deneysel ve aletsel teknikler hakkında bilgi sahibi olma,
15 Kimyasal deneylerin tasarımı, yürütülmesi, izlenmesi, analizi ve verilerinin yorumlanması hakkında bilgi sahibi olma,
16 Kimyasal problemleri belirleyebilme ve çözebilme,
17 Yaşam kalitesini arttırmak amacı ile akademik ve endüstriyel araştırma projelerini yürütmek için gerekli yetenek sahibi olma,
18 Kimyasal analizler için modern cihazları kullanma yetisine sahip olma,
19 Malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olma,
20 Farklı kimyasal sentez yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma,
21 Kimyada deneysel ve aletsel teknikler hakkında bilgi sahibi olma,
22 Kimyasal deneylerin tasarımı, yürütülmesi, izlenmesi, analizi ve verilerinin yorumlanması hakkında bilgi sahibi olma,
23 Analitik çözümleme, kritik düşünme ve problem çözme yeteneklerini kazanma,
24 Kimyasal hesaplamalar, veri toplama ve yorumlama ve veritabanı kullanma konusunda yetenek sahibi olma,
25 Kimyanın çeşitli dallarında ileri düzeyde bilgi sahibi olma,
26 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında özgün bir araştırma sürecini tasarlama, yönetme ve gerçekleştirme,
27 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri ve bununla ilgili literatürü en hızlı şekilde takip edebilme becerisini kazanma,
28 Bilim ve teknoloji alanında yenilikler ortaya koyabilme becerisini kazanma,
29 Disiplinlerarası / çok disiplinli çalışabilme beceri ve tecrübesine sahip olma.