KUSIS – Ders Planlama Hakkında

KUSIS’te ders planlaması nedir?

İlgili dönemde almayı düşündüğünüz derslerin seçilmesi işlemidir. Bunun en önemli faydası, kayıt sırasında ders bekleme listelerinin öncelik sırasının olabildiğince talebe uygun tanımlanması ve kayıt dönemi başladığında sistem üzerinden kayıtların daha hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktır.

KUSIS'te ders planlamasını sistem açılır açılmaz yapmamın kayıt olmama etkisi nedir?

Kayıt olmak ile planlama yapmak iki farklı süreçtir. Planlamayı ilk yapmanın veya son yapmanın kayıt olmanıza hiçbir etkisi yoktur. Sistem kayıt için açıldığında KUSIS’te planlama yapmanın kayıt olmaya getirdiği bir öncelik yoktur.

KUSIS’te planlama ve kayıt yapmanın işlevleri nedir?

Planlamanın öğrenciler açısından çok önemli bir diğer katkısı ise planlama yapmış olan ve planladığı dersleri alacak öğrencinin, kayıt dönemi açıldığında sadece kayıt sürecindeki adımları tamamlaması gerektiği için ders seçimi, ders saatlerinin programa uygunluğu, saatlerde çakışma olmaması gibi kontrol adımlarını atlamış olmasıdır.

Planlamada doğru strateji ne olmalıdır?

Doğru strateji sadece almayı düşündüğünüz dersleri olabildiğince gerçekçi olarak planlamaktır. Örneğin kredi ve benzeri gereklilikler nedeni ile 5 derse kayıt olmanız gerekiyor ise sadece 5 dersi planlayın. 7 derse planlama yapmanız kayıt sırasında ders yükünüz üzerinde olan 2 dersi seçerek listeden silmenize ve dolayısıyla vakit kaybetmenize neden olabilir. Kayıt sırasında istediğiniz derslere girememe ihtimaline karşın seçeceğiniz yedek dersleri sistem dışında ayrıca belirleyebilirsiniz.

Daha önce kalınan derslerin tekrar planlanması zorunlu mudur?

Herhangi bir dönemde zorunlu derslerinden F alan öğrencilerin, dersin bir daha verildiği ilk dönemde dersi tekrar etmeleri beklenir. Daha önceden F alınan alan veya genel seçmeli derslerin farklı bir alan veya genel seçmeli ders ile tekrarı yapılabileceğinden, öğrencilerin bu gruplardaki dersleri bir daha verildiği ilk dönemde almaları zorunlu değildir.

Dönem Ücretine Burs ve İndirimlerin Uygulanması

Birden fazla burs ve/veya indirim türünden yararlanan öğrenciler için dönem ücreti, her burs ve/veya indirim uygulandıktan sonra öğrencinin ödemesi gereken kalan ücrete diğer burs ve/veya indirimlerin uygulanmasıyla belirlenir.

Koç Topluluğu Çalışanları, Koç Topluluğu Emeklileri, Koç Üniversitesi Çalışanları ve Koç Lisesi İndirimlerinden herhangi ikisi birlikte kullanılamaz. Belirtilen indirimlerle birlikte yalnızca Kardeş indirimi kullanılabilir. Nihai ücrete ilk indirim uygulandıktan sonra hesaplanan eğitim ücretinden kardeş indiriminin uygulanması ile ulaşılır.

Eğitim-Öğretim Ücretleri ile İlgili Güncel Kurallar

Ücretlendirme Kuralları‘ web sayfasını ziyaret ediniz.

Kayıt Dondurma ile İlgili Kurallar
Hangi öğrenciler 'fazla ders yükü' alabilir?

 • 2.70 ve üzeri genel not ortalamasına (GPA) sahip öğrenciler,
 • Bir önceki dönemlerini (Yaz dönemi hariç) en az normal ders yüklerini alarak tamamlamış ve dönem not ortalamaları (SPA) 2.70 veya üzeri olan öğrenciler,
 • Normal dönemlik ders yüklerinden birer fazla ders alarak, biri Yaz dönemi olmak üzere en fazla üç dönemde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler,
 • Devam etmekte oldukları Çift Anadal Programı ile ilişkili olan Çift Anadal Programı öğrencileri fazla ders yükü (normal dönemlik ders yüklerine ek olarak 2 veya üzeri krediye sahip bir ders) alabilirler.
 • 3.60 ve üzeri genel not ortalamasına sahip öğrenciler normal ders yüklerine ek olarak 2 veya üzeri kredili 2 ders alabilirler. (*)(**)
 • Bahar Dönemi itibarıyla 10 mezun olmasına (Hukuk Fakültesi için 11) dersi kalmış öğrenciler ilgili Bahar Döneminde ortalama şartına gerek olmadan mevcut ders yüküne ek olarak 2 adet 3 kredilik ders alabilirler.

Yukarıdaki şartları sağlamayan öğrenciler ek ders yükü alamazlar.

 

Fazla ders yükü için Güz ve Bahar yarıyıllarında ek bir ücret gerekmemektedir. Yaz döneminde ise öğrenciler aldıkları ders başına ücretlendirilir. Yaz döneminde fazla ders yükü 3 derstir.

 

(*) Not: Freshman statüsünde olan Mühendislik Fakültesi öğrencileri, 3.6 ve üzeri ortalama şartını sağlamaları durumunda sadece Danışman onayıyla fazla ders yükü alabilirler. 

(**) Not: Hemşirelik Fakültesi öğrencilerinin not ortalaması 3.6 ve üzeri olsa dahi 8. ders taleplerini Üniversite Yönetim Kurulu’na dilekçe ile iletmeleri gerekmektedir.

Lisans programına yaz döneminden başlayıp, takip eden Güz döneminde sadece yaz dönemindeki ortalaması nedeniyle 6 veya 7 ders alabilecek öğrencilere fazla ders yükü hakkı tanınmaz.

Freshman statüsünde olmayan öğrenciler ders değişikliği yaparken nelere dikkat etmelidir?

Tüm lisans öğrencilerinin, programlarında yapmayı düşündükleri değişiklikleri özellikle dönem başlamadan danışmanları ile paylaşmaları gerekmektedir.

'Consent' alma süreci nasıl işler?

 • “Consent” ibaresi olan dersler önkoşulu olan ya da sınıfın kapasitesindeki sınırlamalar gibi nedenlerle derse kayıt olabilmek için dersi veren öğretim elemanından onay alınması gereken derslerdir. Öğrencilerin bu dersleri almak için yeterli donanıma sahip olup olmadıkları veya kapasite konusundaki onay, dersi veren öğretim elemanı tarafından denetlenir.

 • Seçtiğiniz dersler arasında “consent” gerektirenler varsa, dersi veren öğretim elemanından onay vermesi için KUSIS anasayfa ekranı üzerinden bir uyarı mesajı gönderilmesi gerekir. İlgili adımlar “Ders Onayı İsteme” nasıl yapılır videosunda yer almaktadır.

'Bağımsız Çalışma' ders eklenmesine izlenmesi gereken yol nedir?

Derslerin öğrencinin müfredatına eklenmesi kararı ilgili öğretim üyesi onayına istinaden dersin bağlı olduğu Fakülte tarafından alınmalıdır. Bağımsız çalışma dersleri de ders yükü hesabına katılır.

Dersten çekilme şartları nelerdir?

 • Ders ekleme-bırakma dönemi sonrasında, öğrenciler ders kaydı yaptırmalarına karşın her hangi bir nedenle almak istemedikleri bir dersten akademik takvimde belirtilen dersi bırakma tarihine kadar çekilebilirler ve çekildikleri dersten not almazlar. Bu durum öğrencilerin not durum belgelerine (transkript) ‘W’ olarak kaydedilir.
 • Öğrencilere çekildikleri ders için ödemiş oldukları ücretin iadesi yapılmaz.
 • Eylül 2023 Akademik Kurulu’nda alınan karar gereği, öğrenciler öğrenim süreleri boyunca en fazla 6 dersten geri çekilebilirler. Mevcut öğrencilerin 2023 Güz Dönemi’nden önce W notu aldıkları ders sayısı bu toplama dahil edilmeyecektir.

CPAP yükümlülüğü hakkında

 • Tüm öğrencilerin mezuniyetlerine yönelik şartlar arasında CPAP 100 sınavını başarıyla tamamlamak bulunmaktadır.
 • CPAP 100 sınavını almayı tercih eden öğrenciler, bu sınavı kendi tercih ettikleri dönemde alabilirler; fakat CPAP 100 sınavının almak istedikleri başka derslerin ön koşulu olabileceğine dikkat etmelidirler.

Lisans programında ders programı (template) değişikliği olduğunda öğrenciler hangi ders programını takip ederler?

 • Ders programı (template) değişikliklerinde öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı tarihteki ders programı uygulanır. Çift Anadal, Yandal ve Uzmanlaşma Programları’nda, öğrencinin akademik programına başladığı yılki ders programı esas alınır. Öğrenciler isterlerse, Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne KUSIS üzerinden dilekçe yazarak girdikleri yıldan sonra yapılan yeni ders programına geçebilirler.
 • İç Yatay Geçiş durumunda ise öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı tarihteki ders programı uygulanacak, fakat öğrencinin yeni programa geçiş hakkı saklı tutulacaktır.
 • Öğrencinin okula kayıt yaptırdığı tarihteki ders programının uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda (örneğin Çekirdek Programlarda yapılan değişiklikler nedeniyle eski Çekirdek Program derslerinin artık verilmiyor olması gibi) Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ilgili gruptaki öğrenciler yeni ders programından sorumlu tutulabileceklerdir.

1 kredilik dersler ile ilgili kurallar nelerdir?

 • Öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca en fazla 3 adet 1 kredilik dersi mezuniyet için gerekli olan serbest seçmeli ders kredisi kapsamında kullanabilirler. Bunun dışında alınmış 1 kredilik dersler, mezuniyet için gerekli şartları tamamlamada kullanılamaz.
 • 1 kredilik dersler normal ders yükü kapsamında sayılmaz. Normal ders yükü aldıkları bir dönemde öğrenciler ek olarak en fazla 3 adet 1 kredili ders alabilirler; fazla ders yükü aldıkları bir dönemde ise öğrenciler en fazla 1 adet 1 kredilik ders alabilirler.

Çift Anadal, Yandal ve Uzmanlaşma programları ile ilgili bilgilere nereden ulaşabilirim?

Çift Anadal, Yandal ve Uzmanlaşma programları ile ilgili en güncel bilgiler için:

Çift Anadal

Yandal

Uzmanlaşma

Çekirdek alan (Core area) dersleri nasıl seçilir?

Öğrencilerin ders programlarında bulunan çekirdek alan dersleri seçimlidir. Öğrenciler, dört harften oluşan kodla belirtilen alanlarda (HUMS, SOSC, SCIE gibi) açılan derslerden birisini seçerler. Derslerin en güncel listesine KUSIS “My Course Planner”‘da ilgili çekirdek alan seçilerek ulaşılabilir.

Ek Sınavlar ile İlgili Kurallar

Ek sınavlar ile ilgili kurallar yönerge içinde detaylı olarak aktarılmaktadır.

İngilizce Hazırlık Okulu'nda (ELC) kayıtlı olan öğrenciler akademik programları için Yaz Dönemi'nde sunulan derslere kayıt yaptırabilirler mi?

İlgili Bahar dönemi sonunda Freshman (birinci sınıf) olacak olan İngilizce Hazırlık Okulu’nda kayıtlı öğrencilerimiz, akademik programları için sunulan derslere kayıt yaptırabilir ve Yaz Dönemi’ne katılabilirler.

(ELC öğrencilerinin lisans programlarına başlayamamaları durumunda, Yaz Dönemi’nde aldıkları dersler programlarından silinir ve Yaz Dönemi için ödemiş olduları ücret kendilerine iade edilir).

Lisans Öğrencileri için asgari ders yükü nedir?

Lisans öğrencileri için uygulanmak üzere; Güz ve Bahar dönemlerinde, dönem başına asgari 3 kredilik 3 adet ders olarak ders olarak belirlenmiştir. Ancak 8. döneminde olan öğrenciler, üniversite geneli için tanımlanmış olan normal ders yükünden daha az kredisi kalmış ise almak istediği kredi yüküne göre ödeme yapıp ders alabileceklerdir. 8. Döneminde olup normal ders yüküne eşit veya daha fazla kredisi kalan öğrencilerin asgari olarak 3 kredilik 3 adet ders almaları gerekmektedir. Eğitim hayatlarının 9. ve sonrası döneminde olan öğrenciler, mezuniyet için kalan kredi yüküne bakılmaksızın almak istediği kredi yüküne göre ödeme yapıp ders alabileceklerdir.

Yardımcı Birimler

Kayıt sürecinde öğrencilere destek olacak birimler şöyledir:

 • Akademik Danışman: Akademik Programınız ile ilgili her türlü konuda danışmanıza başvurabilirsiniz. KUSIS (Koç University Student Information System) üzerinden danışmanınızın kim olduğunu görebilir, ders programlarınız ile ilgili her türlü konuyu takip edebilirsiniz.
 • Dekan Yardımcısı/Dekan: Danışmanınıza ulaşamadığınız durumlarda veya danışmanınızla çözümleyemediğiniz sorularınız olduğunda, bağlı bulunduğunuz fakültenin Dekanlık ofisine başvurabilirsiniz.
 • Akademik konularla ilgili diğer sorularınız için Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü ve Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.