Program Hakkında

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, yaratıcı endüstriler için çok önemli olanaklar sunmaktadır. Küresel pazarda yaratıcı endüstrinin büyüyeceği 8 temel alanda – tasarım, film, müzik, animasyon, interaktif medya, bilgisayar oyunları, dijital reklamcılık, gastronomi, turizm – disiplinlerarası düşünebilen, yeni ürün geliştirme becerisine sahip, yeni teknolojiler ve günlük dijital ürünler için yenilikçi yaklaşımlar sunabilecek bilim insanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, farklı iletişim platformları arasında geçişkenlik sağlayabilecek, tüketicilerin beklentilerine ve gereksinimlerine daha iyi cevap verebilecek uzmanlara tüm dünyada gereksinim vardır.
Bu çerçevede, günümüz dünyasında yaratıcı endüstriler biçim, fonksiyon, malzeme ve imalat açısından eskiye göre çok daha karmaşık unsurlar taşımakta ve üzerinde derinlemesine düşünmemizi gerektirmektedir. Özellikle 21. yüzyılın yeni kavramları olan etkileşimli iletişim, deneyim tasarımı (experience design), hizmet tasarımı (service design) alanlarında disiplinlerarası yeni tecrübelerin elde edilmesi giderek daha önemli hale gelmektedir.
Uygulamalı tasarım ile sosyal ve davranış bilimleri arasında yer alan bu yeni alanda, insan bilişi, duygusu, algısı, motor sistemleri, etkileşim, kültürel değişim, teknoloji tarihi, bilgi ve bilim felsefesi açısından etkin bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi, ölçümleme ve deneysel tasarım birikimine ihtiyaç duyulmaktadır. Sözkonusu alanın işleyebilmesi için bilgisayar mühendisliği, tasarım, psikoloji, sosyoloji, tarih, medya gibi farkılı alanların birikiminin kullanılması şarttır. Bunları gerçekleştirmek için adı geçen disiplinlerin ayrı ayrı değil ortak çalışması gerekmektedir.
Bu doğrultuda, TTT lisansüstü programında yaratıcı endüstrilerin etkileşimli iletişim, deneyimleme tasarımı (experience design) ve hizmet tasarımı (service design) konularında teorik, eleştirel ve uygulamaya dönük yenilikçi fikirleri hayata geçirilebilmek için disiplinlerarası temel araştırma becerilerinin sahip bilim insanı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öngörülen programın amacı bu alanda ihtiyaç duyulan hem bilim insanı hem de uygulamacı yetiştirmek olduğu için, öğrenciler yönelimlerine göre programı tezli / tezsiz yüksek lisans veya doktora diploması ile tamamlayabileceklerdir.

Mezuniyet Derecesi

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Başvuru Koşulları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.
Aşağıda listelenen evraklar öğrencilere başvuru için neler gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla listelenmiştir.
• Özgeçmiş
• 2 referans mektubu (Doktora programları için 3 adet)
• TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80
• ALES skoru (Türk vatandaşları için zorunludur)
• GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı)
• Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)
• Amaç mektubu

Kabul Koşulları

Adayların başvuruları, online sistem üzerinden alınır. Başvurularını tamamlayan adaylardan uygun görülenler mülakata alınırlar. Lisansüstü Program koordinatörleri, Enstitü tarafından belirlenen son değerlendirme tarihine kadar programa kabul edilmesi için önerilen adayları ve her bir aday için önerilen burs tipleri ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz olarak Sosyal Bilimler Enstitu’sune iletilir. Aday öğrenci değerlendirme önerileri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisine iletilir. Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisi ve Enstitü Direktörleri bir toplantı ile Enstitü Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmiş ve kabulü önerilmiş adayların üzerinden geçerler ve olası değişiklik önerilerine birlikte karar verirler.

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir.

+ Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için tıklayınız.

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.00
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Tasarım, Teknoloji ve Toplum yüksek lisans programı
a) en az 20 kredilik ders,
b) dönem projesi ve
c) seminer dersinden oluşur.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (7) tane alarak en az otuz (20) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir.
Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin DTES 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Yüksek Lisans mezunları gerekli yetkinlikleri sağlamaları durumunda pek çok yurtiçi ve yurtdışı akademik pozisyonlarda, tasarım, teknoloji ve toplum alanında yayın yapan dergi ve yayınevlerinde, araştırma merkezlerinde ve ilgili alanda hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/