NÖROBİLİM DOKTORA PROGRAMI

Program Hakkında

Koç Üniversitesi Nörobilim Doktora programı 2014 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2015 yılında kabul etmeye başlamıştır.Bu nörobilim programı, güçlü bir araştırma programı yaratmak, modern nörobilimin kapsadığı geniş alanları hedefleyebilmek ve çok değerli ‘Beynimiz’ in nasıl çalıştığının anlaşılmasına katkıda bulunmak amacı ile, farklı akademik geçmişlerden ve disiplinlerden gelen 43 öğretim görevlisini bir araya getirmekte ve ‘moleküler, gelişimsel, hücresel, sistemsel, bilişsel, işlemsel ve klinik’ gibi nörobilimin çekirdek alanları arasında bir köprü oluşturmaktadır.

Mezuniyet Derecesi

Nörobilim Doktora Derecesi

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+          4.3*

A             4.00

A-           3.70

B+          3.30

B             3.00

B-           2.70

C+          2.30

C             2.00

C-           1.70

D+          1.30

D             1.00

F             0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karşılığı 4.00 olarak alınacaktır.

İstihdam Olanakları

Nörobilim Doktora Programı mezunları, Türkiye’nin uluslararası konumunu yukarı taşımasının yanı sıra, ülkemiz insanının sağlık sorunlarına yönelik yeni çözümler getirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. Bu program ile öğrencilerin moleküler nörobilim ve nörobiyoloji, hesaplamalı ve işlemsel nörobilim, bilişsel ve davranışsal nörobilim, klinik nörobilim de dahil olmak üzere nörobilimin tüm ana alanlarında temel bilgileri alarak, birçok kurumda iş bulma fırsatı yakalayacaklardır. Yetişen bu nitelikli insan gücü ülkemiz nörobiliminin gelişimine hizmet edecek, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkları anlama, hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesi üzerinde doğrudan etkisi olan hücresel ve moleküler düzeyde laboratuvar araştırmaları yapma kapasitesine sahip olacaklardır.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Giriş Şartları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

– Özgeçmiş

– 3 referans mektubu

– TOEFL veya YDS/YÖKDİL skoru

***Internet bazlı TOEFL: minimum skor 80

– YDS/YÖKDİL: minimum skor 80

– ALES: minimum skor 70

***Bütünleşik öğrencilerden beklenen minimum ALES puanı 80’dir.

***GSSE ile ortak programlarda beklenen minimum ALES puanı 80’dir.

***Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmamaktadır.

– GPA: minimum skor 3,00

– GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı) minimum skor: 156 Sayısal

– Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)

– Niyet mektubu

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;

a) en az 21 kredilik ders,

b) yeterlik sınavı

c) tez ve

d) seminer dersinden oluşur.

Lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;

a) en az 42 kredilik ders,

b) yeterlik sınavı

c) tez ve

d) seminer dersinden oluşur.

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

1- Bilim etiğine hakim olup çalışmalarında iyi bilimsel uygulamaları esas alır olmak,
2- Özelleşmiş konularda derinlemesine bilgi sahibi olmak,
3- Nörobilimin bir alanında kullanılan deney metodlarından birkaç tanesi konusunda derinlemesine bilgi, beceri ve geliştirme yetkinliğine sahip olmak,
4- Literütüre erişme, literatürü derleme, yorumlama ve yeni hipotezler geliştirme ve deney tasarımı geliştirerek, yürütme ve sonuçlandırma konusunda tek başına yetkin olabilmek,
5- Ulusal ve uluslararası proje başvuruları hazırlayabilecek seviye olmak,
6- İlk isim olarak uluslarası dergilerde yayınlanabilecek kalitede bilimsel makale hazırlayabilir olmak,
7- Lisans düzeyinde ders anlatabilir ve eğitimde rol alabilir olmak,
8- Çalışmalardan elde ettiği bulguları, uluslarası düzeydeki kongrelerde sunabilir,
9- Alanındaki uluslarası bilimsel ağları tanır, takip eder ve dahil olma yönünde çaba gösterir olmak,
10- Bilim iletişiminin önemini bilmek ve bilim iletişimi alanında aktif çaba sarf etmek,
11- Kişilerarası, iletişim, organizasyon, zaman yönetimi, esneklik ve uyarlanabilirlik, bağımsız ve ekip çalışması, güvenilirlik, dakiklik, son tarihlerin belirlenmesi ve karşılanması, kendine ve başkalarına karşı sorumlulukları profesyonelce yeterine getirir olmak