Araştırmacılar için Akademik İngilizce Programı süresince tüm katılımcılar aşağıdaki davranış kurallarına uymakla yükümlüdür:

1. Temel Davranış Kuralları:

 • Katılımcılar telif hakkı yasalarına uymalıdır.
 • Katılımcılar, diğer katılımcıların kişisel bilgilerine ve gizliliğine saygı duymalıdır.
 • Katılımcılar, programdaki diğer katılımcılarla ve ders hocalarıyla tüm yazılı ve sözlü iletişimlerinde her zaman saygılı bir dil kullanmalıdır.
 • Katılımcılar, dersler veya program ile ilgili yapılacak her duyurudan sorumludur. Katılımcılara sunulan e-posta adresleri ve diğer iletişim kanalları sıklıkla kontrol edilmelidir.
 • Katılımcılar, program saatleri içerisinde ulaşılabilir olmalıdır.

Katılımcıların derslerle ilgili sorumlulukları:

 • Ders öncesinde:
  • Online derse bağlanılacak yer dikkat dağıtıcı unsur içermemelidir.
  • Derse bağlanılacak elektronik cihaz olarak bilgisayar / dizüstü bilgisayar tercih edilmelidir.
  • Katılımcılar çevrimiçi ders saatleri başlamadan önce tüm gerekli sistemlerinin (internet bağlantısı, dizüstü bilgisayar, vs.) kurulu ve çalışır olduğundan emin olmalıdır.
  • Katılımcılar çevrimiçi derslerin başladığı saatte, sisteme giriş yapmış olmalıdır.
 • Ders esnasında:
  • Sınıf ile etkileşimin sağlanabilmesi için derslere katılırken, arka plan uygun ve dikkat dağıtıcı unsur bulunmayacak şekilde seçilmelidir, kameralar açık tutulmalıdır. Kameralarını açmak istemeyen katılımcılara izin verilecektir.
  • Dersi veren öğretim üyesinin belirleyeceği kurallara uyulmalıdır.
  • Ders esnasında, eğer o sırada sınıf ile etkileşimde bulunulmuyorsa mikrofonlar kapalı tutulmalıdır.

Bir katılımcı temel davranış kurallarına uymadığı takdirde uygulanacak adım aşağıdaki gibidir:

 • Bahsi geçen sorunların devamı halinde Program Koordinatörünün katılımcının programdan erken ayrılmasını isteme hakkı doğacaktır.

2. Etik Davranış İlkeleri:

Katılımcı:

 • Katılımcılar çevrimiçi platformlarda, e-postalarda ve diğer her türlü iletişim kanalında uygun bir dil kullanır.
 • İletişimde bulunulan kişilerin zihinsel ve psikolojik sağlığı gözetilerek, söylemler her zaman uygun bir şekilde gerçekleştirilir.
 • Tüm katılımcıların bulunduğu çevrimiçi platformlarda grubun iletişim niteliği gözetilir ve iletişimde herhangi bir hakaret veya taciz unsuru bulunmaz.
 • Platformlar kasıtlı olarak, virüs içeren dosyalar aracılığıyla tehdit altında bırakılmaz.
 • Programdaki herhangi bir elektronik kaynağın ekran görüntüsü alınmaz ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
 • Programda sunulan dosyalar ve içerikler programda olmayan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
 • Bu programda sunulan dersler hiçbir şekilde video kaydına alınmaz ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

3. Akademik Dürüstlük

 • Program süresince tamamlanacak her türlü proje ve görev için akademik dürüstlük ve intihal konusuna dikkat edilmelidir.
 • Bireysel ödevlerin ve projelerin hepsi, kimsenin yardımı bulunmadan, katılımcı tarafından tamamlanmalıdır.
 • Başka kaynaklar kullanıldığında uygun şekilde referans olarak gösterilmelidir.

Bir katılımcı davranış kurallarına uymadığı takdirde uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir:

 • Bahsi geçen davranışa dair tutanak tutulur. (Tutanakta davranış kuralı ihlali, oluşma şekli, sonucu ve de davranışın neden yanlış olduğuna dair bir açıklama yer alacaktır.)

Önemli Notlar:

 • Yukarıda belirtilen kural ve yaptırımlar haricinde; tüm katılımcıların Koç Üniversitesi’nin “Sınıf Davranış Kuralları” ve “Öğrenci Davranış Kuralları” ile “YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” kurallarına tabi olduğu unutulmamalıdır.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uymadığı için programdan ayrılması istenen katılımcıya ücret iadesi yapılmayacaktır.
 • Bu belgenin bazı bölümleri “Virtual Learning Centre” ve Leiden Üniversitesi’nin uzaktan öğretim yönergelerinden uyarlanmıştır.

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/en/regulations/general/code-of-conduct-remote-teaching
https://apdd.ku.edu.tr/akademik-kurallar-ve-prosedurler/ogrenci-davranis-kurallari/
https://my.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2018/08/Cinsel-Tacizi-Onleme-Yonetmeligi.pdf