TIBBİ MİKROBİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında

Tıbbi Mikrobiyoloji, insanlarda hastalık etkeni olan mikroorganizmaları inceleyen bir bilim dalıdır. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitlerin yapısı, üreme özellikleri, hastalık oluşturma stratejileri, oluşturdukları hastalıklara tanısal yaklaşımlar ve tedavide kullanılacak antimikrobiyal ajanların etkinlikleri başlıca çalışma alanlarıdır. Bu amaçla başlıca ışık, elektron ve floresan mikroskopları ile morfolojik, kültüre dayalı veya moleküler teknikler kullanılarak çalışılmaktadır. Önerilen yüksek lisans programı, tıbbi mikrobiyoloji alanında çalışacak veya bu alanda doktora programına devam edecek lisans mezunlarına kapsamlı bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Bu programda sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında lisans diplomasına sahip adayların teorik olarak kapsamlı bilgilendirilmesinin yanı sıra, mikrobiyolojinin pratik uygulamaları ile ilgili de en son teknolojik yaklaşımları içeren deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

Mezuniyet Derecesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+          4.3*

A             4.00

A-           3.70

B+          3.30

B             3.00

B-           2.70

C+          2.30

C             2.00

C-           1.70

D+          1.30

D             1.00

F             0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karşılığı 4.00 olarak alınacaktır.

İstihdam Olanakları

Enfeksiyon hastalıkları araştırma ve tanı laboratuvarlarında özellikle son yıllarda çok hızlı ve önemli gelişmeler gözlenmiştir. Bu alanda yapılan çok sayıda araştırma veya tanısal çalışmalarda eğitimli ve uzmanlaşmış personel ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaca yönelik olarak Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans programı mezunları sürdürecekleri akademik çalışmalarında gerekli olan alt yapıyı sağlayabileceklerdir.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Giriş Şartları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

– Özgeçmiş

– 2 referans mektubu

– TOEFL veya YDS/YÖKDİL skoru

***Internet bazlı TOEFL: minimum skor 80

– YDS/YÖKDİL: minimum skor 80

– ALES: minimum skor 55

– GPA: minimum skor 2,70

– GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı) minimum skor: 149 Sayısal

– Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)

– Niyet mektubu

Mezuniyet Koşulları

a) en az 21 kredilik ders,

b) tez ve

c) seminer dersinden oluşur.

Program Öğrenme Çıktıları

 

1-Tıbbi mikrobiyoloji alanında genel ve belirlenen konularda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak         
2- Tıbbi mikrobiyoloji deneysel çalışmalarında kullanılan laboratuvar metodlarını öğrenmek ve uygulamak
3- Literatüre erişme, literatürü derleme, yorumlama konularında yetkinliğe sahip olmak
4- Araştırma planlama, yürütme, deneylerin kaydedilmesi, sonuçların analizi ve yorumlanması konularında yetkinliğe sahip olmak
5- Bilimsel araştırma etiğini öğrenmek ve uygulamaları esas almak
6- Ulusal ve uluslararası kongrelerde araştırma verilerini sunabilmek
7- Uluslararası makale hazırlayabilmek
8- Ekip çalışmasına uygun bağımsız araştırmacı olmak için gerekli profesyonel davranışları geliştirmek