HEMŞİRELİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında 

Hemşirelikte yüksek lisans eğitimi bilimsel paradigmalar oluşturan, mesleğin bilimsel alt yapısını geliştirecek araştırma faaliyetlerini yürüten hemşirelerin yetiştirilmesini sağlayan, öğretim üyeliğine giden yolda önemli bir basamaktır. Hemşirelik yüksek lisans eğitimi ile eğitim, araştırma, uygulama ve yönetim alanında eleştirel düşünebilen,  sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilen, bilginin var olan sınırlarının ötesine geçmeyi amaçlayan, bilgiyi yeniden tanımlayabilmek için karmaşık ve birbiriyle çelişebilen fikirleri analiz ve sentez edebilen,  araştırma ve geliştirme yöntemlerini birleştirerek uygulamaya dayalı araştırma yöntemlerinin gelişimine katkıda bulunabilen, sağlık sorunu olan bireyin bakımının yönetiminde hemşirelik modellerinin etkinliğini test edebilen, uygun kanıtlar göstererek yeni paradigmaları uygulamaya aktarabilen, etik ikilemlere ve değer çatışmalarına duyarlı olan ve uygun çözümler üretebilen, dünya standartlarında hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mezuniyet Derecesi

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+          4.3*

A             4.00

A-           3.70

B+          3.30

B             3.00

B-           2.70

C+          2.30

C             2.00

C-           1.70

D+          1.30

D             1.00

F             0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karşılığı 4.00 olarak alınacaktır.

İstihdam Olanakları

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün misyonu, eğitim, araştırma alanlarında liderlik vasıfları olan gerek kamu sektöründe gerekse özel hastanelerde mesleğini icra edebilecek, üstün nitelikli hemşire mezunlar vererek Türkiye Cumhuriyeti’nde sağlığın iyileştirilmesi sürecine katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, okulumuzda ülkemizin sağlık gereksinimleriyle uyumlu, temeli kamu sağlığı ve teknolojik yeniliklere dayandırılmış bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi dalında sunulan bu Yüksek Lisans programı başvurusu doğrultusunda, ilk yıl 10 yüksek lisans öğrencisinin, uzmanlık alanlarında çalışmaya devam edebilmelerine imkan verebilecek bir eğitim programı planlanmıştır.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Giriş Şartları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

***Hemşirelik Yüksek Lisans Programı ara dönemde başvuru almamaktadır.

– Özgeçmiş

– Hemşirelik Lisans Diploması

– Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)

– ALES puanı (Başvurduğu programın puan türünde minimum 55)

– YDS-YÖKDİL puanı (Minimum 60)

– Niyet Mektubu (2-4 sayfa aralığında olmalı ve Niyet Mektubunda, aday öğrencilerin Koç Üniversitesi Hemşirelik Lisansüstü programında özellikle hangi konularda çalışıp araştırma yapmak istediklerini belirtmeleri gerekmektedir.) Niyet Mektubunda aşağıdaki soruların cevaplarının yer alması beklenmektedir:

*Hemşirelikte lisansüstü eğitim almak isteme amacınız nedir?

*Hangi alanda araştırma/çalışma yapmak istiyorsunuz?

*Birlikte çalışmak istediğiniz bir öğretim üyesi var mıdır? Eğer var ise, neden bu öğretim üyesi ile çalışmak istiyorsunuz?

Mezuniyet Koşulları

a) en az 21 kredilik ders,

b) tez ve

c) seminer dersinden oluşur.

Program Öğrenme Çıktıları

 

1-Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
2-Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
3-Sağlık alanında sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik bilimsel bir araştırmayı yapar ve çözüm önerileri geliştirir.
4-Sağlık alanındaki uygulamalarda kullanılması gereken kanıta dayalı rehberleri izler ve kullanım alanına aktarabilir.
5-Sağlıkla ilgili uzmanlık gerektiren bir soruna yönelik yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve çözüm önerileri getirebilir.
6-Uzmanlık alanına özel hizmetlerde bakımının kalitesini geliştirmek için liderlik eder.
7-Uzmanlık alanına özel konuları eleştirel bakış açısı ile değerlendirir.
8-Uzmanlık alanın gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
9-Uzmanlık alanındaki güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli ve multidisipliner biçimde paylaşabilir.
10-Hemşirelikle ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
11-Uzmanlık alanına özel disiplinler arasındaki etkileşimi ve ekip anlayışını kavrar ve kullanır.
12-Bir yabancı dili sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde (en az Avrupa dili portföyü B2) kullanır.