Program Hakkında

KOÇ MIM, öğrencileri uluslararası işletme kariyerlerinde gerekli beceri ve bilgi ile donatan bir ön-deneyim programıdır.

İşletme, ekonomi ya da ilgili bir alanda lisans diplomasına sahip olunması durumunda, öğrenciler programı bir yılda tamamlayabilir. Diğer öğrencilerin KOÇ MIM’e başlamadan önce yüksek lisans hazırlık programını tamamlamaları gerekmektedir.

KOÇ MIM programına ek olarak ayrıca CEMS MIM programı da sunulmaktadır.

Mezuniyet Derecesi

Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Öğrenciler, KOÇ MIM (veya CEMS MIM) 2018/19 Akademik Yılı için başvurularını, online başvuru sistemini (https://apply.ku.edu.tr/) kullanarak sunmalıdır.

Sistem, aşağıdaki bölümleri içermektedir:

  • Başvurularım
  • Kişisel Bilgiler
  • Eğitim
  • Profesyonel Bilgiler
  • Faaliyetler
  • Diğer Bilgiler
  • Referans Mektupları
  • Başvuru Durumu
  • Çıkış

Eğitim bölümünde, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi veya EQUIS/AACSB tarafından akredite edilen bir Üniversiteden mezun olmanız durumunda, TOEFL sınavından muaf olacağınız için, Üniversite Diploma Bölümünü doldurmanız beklenmektedir.

ETS’den, eğer varsa resmi TOEFL ve GMAT sonuçlarınızı KOÇ Üniversitesi’ne (Kurum Numarası: 0163) göndermesini talep ediniz.

(Soruların ikinci bölümünde) 3 makale yazmanız ve sizi tavsiye eden kişiler tarafından doğrudan teslim edilecek 3 referans mektubu istenecektir.

Başvurunun kesinleşmesi ve tamamlanması üzerine, adaylara bir bilgi e-postası gönderilecektir.

https://apply.ku.edu.tr/

Başvurunuzu gönderdikten sonra, herhangi bir değişiklik yapamayacaksınız.

Başvurunuzu gönderdikten sonra, başvurunuzun durumunu kontrol etmek için aynı giriş bilgilerini kullanabilirsiniz.

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük ve Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.3
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

KOÇ MIM, ‘Küresel Strateji: Sorumlu Vatandaşlık’ ve ‘Küresel İşletme Uygulaması: Kültürel Yönetim’ olmak üzere iki zorunlu ders sunmaktadır. Bu doğrultuda, 12 aylık KOÇ MIM Programının Yapısı aşağıdaki şekildedir:

Ağustos-Ekim 1.Dönem-Güz

Eylül- Şubat

2. Dönem-Bahar

Şubat-Haziran

Blok Seminer

İnovasyon ve Girişimcilik

Zorunlu Ders: Global Strateji

+ Seçmeli Dersler

+ Yetenek Seminer(leri)

Zorunlu Ders: Küresel İşletme Uygulamaları

+ İş Projesi

+ Seçmeli Dersler

+ Yetenek Seminer(leri)

Programı tamamlamak için öğrencilerin en az 33 Koç kredisini tamamlaması gerekmektedir.

CEMS MIM programını tamamlamak için en az 36 Koç kredisi, en az 8 haftalık uluslararası bir staj tecrübesi tamamlanması ve 3. bir dilin başlangıç seviyesinde bilinmesi gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç İşletme Enstitüsü Kariyer Servisleri Ofisi’nin misyonu, programın ilk gününden başlayarak öğrencilerin kariyer stratejilerini geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Bu, öğrencilere belirli kariyer yolları empoze etmek değil tam tersine öğrencilerin kendilerini değerlendirme, geliştirme ve sonunda etkili bir kariyer arama sürecine başlamaları için gerekli araç ve ortamı sağlamaktır. Öğrencilere sağlanan kariyer hizmetleri, onların kendi geleceklerini şekillendirmesi ve amaçlarına ulaşması için tasarlanmıştır.

Günümüz iş dünyasında, çoğu zorlu iş fırsatı medya araçlarında yer almaksızın görünmez bir iş pazarında duyurulmaktadır. Enstitümüzün şirketlerle kurduğu ilişki, bu pozisyonlara erişimi sağlamaktadır. Hatırı sayılır oranda şirket Kariyer Ofisi’ne staj ya da yarı zamanlı veya tam zamanlı iş pozisyonlarına direkt yapılan başvuruları değerlendirmekte ve bu adayları işe almaktadır.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Program Öğrenme Çıktıları

 

1. Eleştirel düşünme, analiz ve karar verme süreçlerine hakimiyet
2. Liderlik becerilerini çeşitli yönetim durumlarına ve hızlı değişen koşullarda uygulayabilme
3. Etik ve sosyal sorunları belirlemek ve ele almak için beceriler geliştirmek
4. Farklı bağlamlarda ve uluslararası ortamlarda iş yapabilme becerilerini geliştirme