Yunan ve Roma dünyasını (MÖ yaklaşık 1200 – MS 7. yy.) konu alan Klasik Dönem Çalışmaları, disiplinlerarası yaklaşımın yükseköğretimin önemli bir prensibi haline gelmesinden çok daha önce, disiplinlerarası bir alan olarak tanınmıştır. Geleneksel olarak bu alan; Eski Çağ Tarihi, Edebiyat, Felsefe, Filoloji ve Arkeoloji’nin yanı sıra son zamanlarda da Cinsiyet-, Bölgesel- ve Alımlama Çalışmaları gibi birçok farklı disiplini kapsamaktadır.

Program, klasik dillerde (eskiden beri İnsani Bilimler ve etrafında şekillenen eğitimin mihenk taşı olarak görülmüştür) ve klasik dönem kültürünün çeşitli alanlarında (örneğin; sosyal tarih, sanat ve mimari, edebiyat, felsefe) konusunda güçlü bir temel kazandırarak öğrencileri Klasik Dönem Çalışmaları ile Bizans Çalışmaları, Arkeoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi, Müzecilik Çalışmaları ve Kültürel Miras Yönetimi gibi ilgili alanlarda lisans-sonrası çalışmalara hazırlayacaktır. Ayrıca araştırmalar Klasik Dönem Çalışmaları mezunlarının gazetecilik ve bankacılık gibi ilişkili olmayan sektörlerde başarılı bir kariyer sürdürdüklerini göstermiştir.

Sertifika

Güçlü bir akademik altyapısı olan lisans öğrencileri dört bölümün (Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Felsefe, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat ve Hukuk) ortaklaşa oluşturduğu bu sertifika programına başvurabilirler. Aşağıda sıralanmış olan derslerin altısını (6) tamamlayan öğrencilere aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmeleri şartıyla mezun oldukları zaman üniversitemiz tarafından lisans diplomasının yanında, Klasik Dönem Çalışmaları Sertifikası verilecektir.

a) Tamamladıkları bu altı dersin not ortalaması en az 2.70 olmalıdır.
b) Bu altı dersin en az ikisi (2) öğrencinin kendi bölümü dışındaki bir bölüm tarafından verilmiş olmalıdır.
c) En az iki (2) antik dil dersi (Antik Yunanca veya Latince) veya bir (1) antik ve bir (1) modern dil dersi almalıdır.

Erasmus öğrenci değişimi programına katılan öğrenciler için, belirlenen komitenin onaylaması durumunda en fazla bir (1) ders sertifika programı kapsamında sayılabilir.

Öğrencinin danışmanının ve Klasik Dönem Çalışmaları Sertifika Programı komitesinin onayı ile bu altı dersten biri lisans onur tezi olarak alınabilecektir.

Ders Listesi

ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ:
ARHA 209 Geç Antik Çağ ve Bizans Uygarlıkları (MS. 284-1453)
ARHA 318 Geç Antik Dönem ve Bizans Sanatı
ARHA 320 Roma, Roma Kentleri ve Kırsalı
ARHA 321 Arkeoloji ve Sanat Tarihi’nden Seçilmiş Konular – Antik Yunanistan: Kent Devletinden Dünya İmparatorluğuna
ARHA 401 Ege Tunç Çağı
GREK 401 Temel Seviye Antik Yunanca
GREK 402 Orta Seviye Antik Yunanca (Ön Koşullar: Grek 401)
LATN 401 Temel Seviye Latince
LATN 402 Orta Seviye Latince (Ön koşullar: LATN 401)
ARHA 417: Akdeniz’de Roma Medeniyeti Etkileşimleri

HUKUK:
LAW 111 Roma Hukuku
LAW 113 Hukuk Tarihi (Yunan-Roma ve Bizans Hukuku’na ağırlık vererek)

EDEBİYAT:
LITR 109 Edebiyat ve Kültür I
LITR 203 Dünya Edebiyatından Başlıklar (Antik Çağda Drama ve alımlamasına ağırlık vererek)

DİLLER:
LANG 555 Antik Yunanca ve / veya Latin Dili İleri Okuma Semineri I (Ön koşullar: GREK 402 veya LATN 402)
LANG 556 Antik Yunanca ve / veya Latin Dili İleri Okuma Semineri II (Ön koşullar: LANG 555)
GREK 201 Temel Çağdaş Yunanca
ITAL 201 İtalyanca I: Başlangıç

FELSEFE:
PHIL 213 Eski Çağda Felsefe
PHIL 403 Antik Felsefenin Temel Konuları