İMMÜNOLOJİ DOKTORA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen İmmünoloji Doktora Programı ile bu programa katılacak öğrencilerin temel immünolojik mekanizmalar hakkında detaylı teorik bilgiyi edinmeleri ve bu bilgileri sağlık alanında kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. İmmünolojik süreçlerin, başta kanser olmak üzere, hastalıkların oluşumuna etkisini araştırmak ve bu programa devam edecek öğrencilerin tedaviye yönelik kritik soruları ele alan klinik aktarımlı (translasyonel) bir araştırmacı bakış açısı geliştirebilmeleri, bu alanda yüksek etkili çalışmalar yapabilmeleri, programın hedefini oluşturmaktadır.

Mezuniyet Derecesi

İmmünoloji Doktora Derecesi

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+          4.3*

A             4.00

A-           3.70

B+          3.30

B             3.00

B-           2.70

C+          2.30

C             2.00

C-           1.70

D+          1.30

D             1.00

F             0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karşılığı 4.00 olarak alınacaktır.

İstihdam Olanakları

Bu program ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünün artırılmasına yönelik “İmmünoloji” alanında yüksek nitelikli insan yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu programda yetişecek nitelikli insan gücü, ülkemizin sağlık endüstrisinin çeşitli alanlarında çalışma fırsatı bulacak ve bu alanların gelişimine, sürekliliğinin sağlanmasına ve sağlık sorunlarının evrensel düzeyde çözümüne hizmet edecektir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, kendilerini farklı kurumlara yönlendirebilecektir. Bu öğrencilerin immünoloji çalışmalarının yürütüldüğü merkezlerde görev almaları için gerekli eğitimin verilmesi sağlanacaktır. Mezunlarımız, üniversite, sanayi, kamu ve araştırma merkezlerinde araştırma ve çalışmalarına devam edecek, dahası bu kurumlar arasındaki iş birliğini devam ettirecek ve ülkemiz sağlık endüstrisinin gelişimine ve sürekliliğinin sağlanmasına da hizmet edecektir.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Giriş Şartları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

– Özgeçmiş

– 3 referans mektubu

– TOEFL veya YDS/YÖKDİL skoru

***Internet bazlı TOEFL: minimum skor 80

– YDS/YÖKDİL: minimum skor 80

– ALES: minimum skor 70

***Bütünleşik öğrencilerden beklenen minimum ALES puanı 80’dir.

***GSSE ile ortak programlarda beklenen minimum ALES puanı 80’dir.

***Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmamaktadır.

– GPA: minimum skor 3,00

– GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı) minimum skor: 156 Sayısal

– Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)

– Niyet mektubu

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;

a) en az 21 kredilik ders,

b) yeterlik sınavı

c) tez ve

d) seminer dersinden oluşur.

Lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;

a) en az 42 kredilik ders,

b) yeterlik sınavı

c) tez ve

d) seminer dersinden oluşur.

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

1-Bilim etiğine hakim olup çalışmalarında iyi bilimsel uygulamaları esas alır olmak,
2-Özelleşmiş konularda derinlemesine bilgi sahibi olmak,
3-İmmunoloji alanında kullanılan deney metodlarından birkaç tanesi konusunda derinlemesine bilgi, beceri ve geliştirme yetkinliğine sahip olmak,
4-Literütüre erişme, literatürü derleme, yorumlama ve yeni hipotezler geliştirme ve deney tasarımı geliştirerek, yürütme ve sonuçlandırma konusunda tek başına yetkin olabilmek,
5-Ulusal ve uluslararası proje başvuruları hazırlayabilecek seviyde olmak,
6-İlk isim olarak uluslarası dergilerde yayınlanabilecek kalitede bilimsel makale hazırlayabilir olmak,
7-Lisans düzeyinde ders anlatabilir ve eğitimde rol alabilir olmak,
8-Çalışmalardan elde ettiği bulguları, uluslarası düzeydeki kongrelerde sunabilir,
9-Alanındaki uluslarası bilimsel ağları tanır, takip eder ve dahil olma yönünde çaba gösterir olmak,
10-Bilim iletişiminin önemini bilmek ve bilim iletişimi alanında aktif çaba sarf etmek,
11-Kişilerarası, iletişim, organizasyon, zaman yönetimi, esneklik ve uyarlanabilirlik, bağımsız ve ekip çalışması, güvenilirlik, dakiklik, son tarihlerin belirlenmesi ve karşılanması, kendine ve başkalarına karşı sorumlulukları profesyonelce yeterine getirir olmak