Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.3*
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karışılığı 4.00 olarak alınacaktır.

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Kimya tezsiz yüksek lisans programı
a) 2’si zorunlu (CHEM 501, CHEM 503, CHEM 504 ve CHEM 506 derslerinden en az 2’si) olmak üzere en az 30 kredilik ders,
b) dönem projesi ve
c) seminer dersinden oluşur.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre derslerden en az on (10) tane (2 zorunlu, 8 seçmeli) alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin CHEM 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Kimya Program Öğrenme Çıktıları:

1- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,

2- Yazım, okuma ve düşünme yeteneklerine sahip olurlar,

3- Kritik düşünce, makale değerlendirmesi ve sunum teknikleri konularında beceri sahibi olurlar,

4- Kimyanın temelleri ve teorisi hakkında bilgi sahibi olurlar,

5- Kimyada deneysel ve aletsel teknikler hakkında bilgi sahibi olurlar,

6- Kimyasal deneylerin tasarımı, yürütülmesi, izlenmesi, analizi ve verilerinin yorumlanması hakkında bilgi sahibi olurlar,

7- Kimyasal problemleri belirleyebilir ve çözebilirler,

8- Analitik çözümleme, kritik düşünme ve problem çözme yeteneklerini kazanırlar,

9- Kimyasal hesaplamalar, veri toplama ve yorumlama ve veri tabanı kullanma konusunda yetenek sahibi olurlar,

10- Yaşam kalitesini arttırmak amacı ile akademik ve endüstriyel araştırma projelerini yürütmek için gerekli yetenek sahibi olurlar,

11- Kimyasal analizler için modern cihazları kullanma yetisine sahip olurlar,

12- Kimyanın çeşitli dallarında ileri düzeyde bilgi sahibi olurlar,

13- Malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar,

14- Farklı kimyasal sentez yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar,

15- Özgün bir araştırma sürecini tasarlar, yönetir ve gerçekleştirirler,

16- Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri ve bununla ilgili literatürü en hızlı şekilde takip edebilme becerisini kazanırlar,

17- Bilim ve teknoloji alanında yenilikler ortaya koyabilme becerisini kazanırlar,

18- Disiplinlerarası / çok disiplinli çalışabilme beceri ve tecrübesine sahip olurlar.