Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.3*
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karışılığı 4.00 olarak alınacaktır.

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Fizik tezsiz yüksek lisans programı
a) 4’ü zorunlu (PHYS 501, PHYS 502, PHYS 503 ve PHYS 506) olmak üzere en az 30 kredilik ders

b) dönem projesi ve
c) seminer dersinden oluşur.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre derslerden en az on (10) tane (4 zorunlu, 6 seçmeli) alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin PHYS 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Fizik program öğrenme çıktıları

  1. Sağlam bir çağdaş fizik bilgisi ve sağlam bir ileri fizik bilgisi edinir.
  2. Çağdaş teknolojik uygulama, çözüm, matematik yetenekleriyle donatılmıştır.
  3. İşi için gereken işleme yöntemleri ile araçlarını bilir, öğrenir, kısa sürede kullanır.
  4. Karmaşık öngörülerde bulunur, denklemini kurar, kanıtlayıp, ana değişkenleri tanımlar.
  5. Sayısal benzeşimler tasarlar, kurup, veri toplar, inceler, öngörülerde bulunur.
  6. Gelişmiş deneyler tasarlar, gerçekleştirir, veri toplayıp, inceleyip, sonuçları yorumlar.
  7. Bağımsız öğrenebilir, özerk çalışabilir, işini süresinde bitirmeye özenlidir.
  8. Çok alanlı takım arkadaşlarıyla çalışabilir, iş birliği yapabilir, bu konulara yatkındır.
  9. Fizik kavramlarını hem sözlü hem de yazılı olarak etkili bir biçimde iletir.
  10. 21. yüzyılda fizikçi olmanın iş, töre ile insani sorumluluğunun bilincindedir.