Program Hakkında

Modern endüstriyel sistemlerin ve hizmet sistemlerinin tasarımı ve operasyonu; insan, malzeme ve finansal kaynakların bir araya getirilmesini gerektirir. Son yıllarda bu entegrasyon, bilgi teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla daha güç bir hale geldi ve daha karmaşık sistemlerin oluşmasına neden oldu. Endüstriyel Mühendislik araştırmaları, nicel analize, senteze ve bu tür karmaşık sistemlerin yönetimine dayanır. Öğretim üyeleri, Mühendislik Fakültesinin Endüstri Mühendisliği bölümünden, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Operasyon ve Bilgi Sistemleri grubundan ve diğer ilgili alanlardan gelir. Programlar, operasyon araştırmalarının temel metodolojileri ve bunların üretim, dağıtım ve hizmet sektörlerinde uygulanması üzerine kurulur. Yüksek lisans programı mezunları, 2003 yılından beri Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki saygın doktora programlarının yanı sıra çeşitli profesyonel pozisyonlara yerleştirilmiştir. Doktora programı ilk mezunlarını 2009 yılında verdi; bu mezunlardan bazıları akademik kariyerlerine doktora sonrası programlarıyla devam ederken bazıları Türkiye’de veya yurt dışında saygın üniversitelere katılmışlardır. Yüksek lisans programı Endüstri Mühendisliği bilgisinin yanı sıra araştırma becerilerini geliştirmek açısından da akademik öğrenciler için güçlü bir temel sağlar. Doktora programımız yıllara dayanan araştırma deneyimiyle yeni bilimsel bilgilerin keşfedilmesine odaklanır. Amaç, rekabetçi araştırma sonuçları üretmek ve meslekte geleceğin liderlerini eğitmektir.

Mezuniyet Derecesi

Endüstri Mühendisliği Doktora Derecesi

Başvuru Koşulları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

Aşağıda listelenen evraklar öğrencilere başvuru için neler gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla listelenmiştir.

 • Özgeçmiş
 • 3 referans mektubu
 • TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
  – Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  – YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80
 • ALES skoru (Türk vatandaşları için zorunludur)
 • GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı)
 • Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)
 • Amaç mektubu

Kabul Koşulları

Adayların başvuruları, online sistem üzerinden alınır. Başvurularını tamamlayan adaylardan uygun görülenler mülakata alınırlar. Lisansüstü Program koordinatörleri, Enstitü tarafından belirlenen son değerlendirme tarihine kadar programa kabul edilmesi için önerilen adayları ve her bir aday için önerilen burs tipleri ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz olarak Enstitü’ye iletir. Aday öğrenci değerlendirme önerileri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisine iletilir. Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisi ve Enstitü Direktörleri bir toplantı ile Enstitü Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmiş ve kabulü önerilmiş adayların üzerinden geçerler ve olası değişiklik önerilerine birlikte karar verirler.

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir. Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için, aşağıdaki bağlantıya bakınız:

https://oip.ku.edu.tr/?q=institutional-partners-list

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.00
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

 

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Endüstri Mühendisliği doktora programı;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
  a) 2’si zorunlu (INDR 501 ve INDR 503) olmak üzere en az 21 kredilik ders,
  b) yeterlik sınavı
  c) tez ve
  c) seminer dersinden oluşur.
 • Lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
 1. a) 2’si zorunlu (INDR 501 ve INDR 503) olmak üzere en az 42 kredilik ders,
  b) yeterlik sınavı
  c) tez ve
  c) seminer dersinden oluşur.

Yüksek lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az yedi (7) tane (2 zorunlu, 5 seçmeli) alarak en az yirmi bir (21) kredi, lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin on dört (14) tane (2 zorunlu, 12 seçmeli) alarak en az kırk iki (42) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi ya da on dört ders ve 42 kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin INDR 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, IEOM 695 – Tez ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

Ders tanımlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://gsse.ku.edu.tr/lisansustu-programlar/endustri-muhendisligi-ve-isletme-yonetimi/ders-tanimlari/

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen okullarda/şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Endüstri Mühendisliği Program Öğrenme Çıktıları

1- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,
2- Kritik düşünce yaklaşımı ile yazın okuma ve değerlendirme yeteneklerine sahip olurlar,
3- İleri seviye akademik çalışmaların yazım ve sunum teknikleri konularında beceri sahibi olurlar,
4- İleri seviye matematiksel programlama ve en iyileme modellerinin kuramsal özellikleri ve bu modellerin çözülmesi için kullanılan teknikler konusunda ihtisas sahibi olurlar,
5- Olasılıksal süreçler ve modelleme konusunda ihtisas sahibi olurlar,
6- Farklı eniyileme tekniklerini ve sezgisel yöntemleri endüstri mühendisliği problemlerine uygulama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olurlar,
7- Büyük ölçekli optimizasyon problemlerinin için etkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda ihtisas sahibi olurlar,
8- Veri analitiği yöntemlerini kullanarak reel ve hizmet sektörleri için analiz, programlama ve değerlendirme yeteneği geliştirirler,
9- Temel ağ akış modelleri ve algoritmaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar.