Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler
Uzmanlaşma Programı Girişimcilik Perakende Yönetimi İş Analitiği Üretim Yönetimi Pazarlama

(Güz 2016’dan itibaren)

Program Danışmanı Görkem Aksaray Gürhan Kök Selçuk Karabatı Zeynep Akşin Nükhet Harmancıoğlu
Toplam Ders Sayısı 4 4 4 4 5
Toplam Zorunlu Ders Sayısı 1 2 2 2 3
Zorunlu 1 MGMT 411 MGIS 410 MKTG 301 OPSM 305 MKTG 301
Zorunlu 2 OPSM 305 QMBU 310 OPSM 410 MKTG 302
Zorunlu 3 MKTG 402
Min. Seçmeli Ders Sayısı 3 2 2 2 2
Alınması Gereken Seçmeli Dersler Grup I’den 2; Grup II’den 1 ders  Her iki gruptan da 1 ders
Grup I Seçmelileri Seçmeli 1 Grup I: ACCT 301 MKTG 403 QMBU 310 MKTG 3XX veya MKTG 4XX
Seçmeli 2 ACCT 321 MGMT 450 (Stratejik Yönetim) MGIS 410 MGIS 410 MKTG 3XX veya MKTG 4XX
Seçmeli 3 ORGB 401 OPSM 410 OPSM 305 MKTG 405
Seçmeli 4 ORGB 302 QMBU 420 QMBU 420 (İş Dünyası ve Kamuda Büyük Veri) MKTG 404 (İnovasyon Yönetimi)
Seçmeli 5 MKTG 402 QMBU 420 (İş Dünyası ve Kamuda Büyük Veri)
Seçmeli 6 MGMT 450 (Stratejik Yönetim)
Seçmeli 7 MKTG 404
Seçmeli 8 MKTG 460
Seçmeli 9 MGMT 421 Grup II
Grup II Seçmelileri Seçmeli 10 OPSM 305 MKTG 301
Seçmeli 11 OPSM 410 MKTG 302
Seçmeli 12 MGMT 335 MKTG 303
Seçmeli 13 MGMT 402 MKTG 402
Seçmeli 14 MFIN 304
Seçmeli 15 Grup II:
Seçmeli 16 MGIS 410
Seçmeli 17 ENGR 401/MGMT 412
Seçmeli 18 MGMT 360
Seçmeli 19 MGMT 310

 

Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler
Yandal Programı Finans Makroekonomi Politikaları ve Finansal Piyasalar Rekabet ve Strateji Matematiksel Ekonomi Uluslararası Politik Ekonomi
Program Danışmanı Cem Demiroğlu Selva Demiralp Mehmet Yörükoğlu Levent Koçkesen Ziya Öniş
Toplam Ders Sayısı 4 4 4 4 4
Toplam Zorunlu Ders Sayısı 2 2 1 2 1
Zorunlu 1 MFIN 301 ECON 360 ECON 333 MATH 103 INTL 313/ECIR 313
Zorunlu 2 MFIN 304 MFIN/EFIN 301 MATH 208
Min. Seçmeli Ders Sayısı 2 2 3 2 3
Alınması Gereken Seçmeli Dersler Her iki gruptan da 1 ders Her iki gruptan da 1 ders  Her iki gruptan da en az 1 ders, toplamda 3 ders
Grup I Seçmelileri Seçmeli 1 MFIN 401 ECON 322 Grup I: ECON 330 INTL 314
Seçmeli 2 MFIN 403 INTL 410/ ECIR 410 ECON 330 ECON 331 INTL 410/ECIR 410
Seçmeli 3 MFIN 350/ ACCT 350 (Şirket Bİrleşmeleri ve Devralmalar) ECON 481 (Türk Ekonomisi) ECON 331 ECON 333 INTL 432
Seçmeli 4 INTL 325 (Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset)
Seçmeli 5 INTL 448
Grup II: Grup II:  Grup II:
Grup II Seçmelileri Seçmeli 6 INDR 473 MFIN/EFIN 403 MGMT 450 (Stratejik Yönetim) INTL 450 (Uluslararası Ticaret)
Seçmeli 7 ECON 360 ECON 480 MKTG 402 INTL 450 (Dünyada Din, Laiklik ve Demokrasi) / INTL 342
Seçmeli 8 ACCT 321 OPSM 410 INTL 350 (Siyasal Yaşamda Fikirler, Kurumlar ve Güç İlişkileri)
Seçmeli 9 MGMT 402 ECON 480
Seçmeli 10 MGMT 335 INTL 318
Seçmeli 11 INTL 380 (Karşılaştırmalı Politik Ekonomi)
Seçmeli 12 INTL 451 (Politik Ekonominin Tarihi)
Seçmeli 13 ECON 481 (Türk Ekonomisi)
Seçmeli 14 ECON 321 (Uluslararası Ticaret)
Seçmeli 15 INTL 480
Seçmeli 16 INTL 401
Seçmeli 17 INTL 444
Notlar Listede bulunmayan dersler ancak İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Kurul onayıyla alınabilir.

 

 

 

 

Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler
Uzmanlaşma Programı Avrupa Çalışmaları İnsan Kaynakları Yönetimi Aile Şirketleri Yönetimi Diplomasi
Program Danışmanı Bahar Rumelili Eda Aksoy Neslihan Tonbul Reşat Bayer ve Şuhnaz Yılmaz Özbağcı
Toplam Ders Sayısı 4 4 4 6
Toplam Zorunlu Ders Sayısı 1 2 2 2
Zorunlu 1 INTL 330 ORGB 302 MGMT 445 INTL 385
Zorunlu 2 ORGB 401 MGMT 451 Applications and Best Practices in the Family Enterprise INTL 374
Zorunlu 3 INTL 452 Diplomasi: Teori ve Uygulama
Zorunlu 4 HIST / INTL 311
Zorunlu 5 HIST 402
Zorunlu 6 LAW 221
Zorunlu 7 INTL 465
Min. Seçmeli Ders Sayısı 3 2 2 4
Seçmeli 1 INTL 447 MGMT 350 (Çalışanın İşe Katılımı ve Motivasyonu) MGMT 411 INTL 385
Seçmeli 2 ARHA 221 ECON 320 MGMT 412 INTL 374
Seçmeli 3 ARHA 322 INTL 360 MGMT 401 INTL 452 Diplomasi: Teori ve Uygulama
Seçmeli 4 LAW 326 PSYC 306 MGMT 432 HIST / INTL 311
Seçmeli 5 LAW 434 PSYC 204 / SOCI 206 ORGB 401 HIST 402
Seçmeli 6 HIST 205 SOCI 302 SOCI/PSYC 208 LAW 221
Seçmeli 7 HIST 206 MGMT 347 PSYC 441 INTL 465
Seçmeli 8 HIST 316 MGMT 348 MGMT 306 INTL 203
Seçmeli 9 HIST 337 INTL 409 PSYC 338 INTL 335
Seçmeli 10 HIST 406 / INTL 414 MFIN 301 INTL 360
Seçmeli 11 HIST 351 MGIS 410 INTL 305
Seçmeli 12 ARHA 437 QMBU 420 INTL 414/HIST 406
Seçmeli 13 LITR 315 INTL 340/HIST 309
Seçmeli 14 LITR 441 INTL 447
Seçmeli 15 PHIL 313 INTL 448
Seçmeli 16 PHIL 314 INTL 330
Seçmeli 17 MAVA 335 INTL 380
Seçmeli 18 INTL/ECIR 410
Seçmeli 19 INTL/ECIR 313
Seçmeli 20 INTL 301
Seçmeli 21 LAW 328
Seçmeli 22 LAW 416
Seçmeli 23 LAW 222
Notlar Listede bulunmayan dersler ancak İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Kurul onayıyla alınablir.

Alınan seçmeli derslerden en az 2’si öğrencinin Anadalından farklı bir programda olmalıdır.

Erasmus’la exchange yapan öğrenciler, en fazla 1 Erasmus dersini Uzmanlaşma programı için saydırabilirler.

Daha detaylı bilgi için: http://kocjeanmonnet.ku.edu.tr/escp

Her öğrenci, en azından bir dersi, kendi bölümünden farklı bir bölüm dersi olarak seçmelidir.

Diplomasi alanında kariyer yapmayı düşünen öğrencilerin her havuzdan olabildiğince fazla ders almaları ve program danışmanlarına danışmaları kuvvetle tavsiye edilir.