Açıklama:

INTL 101: SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 
OR PSYC 100: PSİKOLOJİ 
OR SOCI 100: SOSYOLOJİYE GİRİŞ 
OR SOSC 101: KENT VE TOPLUM 
OR SOSC 102: KÜLTÜR VE TOPLUM 
OR SOSC 104: İNSAN DAVRANIŞI VE İLİŞKİLERİ 
OR SOSC 105: GÖÇ VE KÜRESELLEŞME 
OR SOSC 108: ZENGİNLİK, YOKSULLUK VE KALKINMANIN SOSYAL TEMELLERİ 
OR SOSC 109: BİLİM VE TEKNOLOJİ SOSYOLOJİSİ 
OR SOSC 110: DEVLET VE TOPLUM 
OR SOSC 111: POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ 
OR SOSC 112: MÜZİK VE TOPLUM 
OR SOSC 114: SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ 
OR SOSC 116: GENÇ DEMOKRASİLERİN SORUNLARI 
OR SOSC 117: MUTLULUK 
OR SOSC 118: KÜRESELLEŞME VE YANKILARI 
OR SOSC 119: VERİ VE TOPLUM 
OR SOSC 120: CIVIL SOCIETY, PHILANTHROPY, AND THE NONPROFIT SECTOR 
OR SOSC 130: YİYECEK, SİYASET VE TOPLUM