Açıklama:

ASIU 100: EDEBİYAT VE TOPLUM 
OR ASIU 101: SİNEMA VE GÖRSELLİK 
OR ASIU 102: ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK 
OR ASIU 104: SANAT VE YARATICILIK 
OR ASIU 105: EDEBİYAT, SANAT VE KÜLTÜRDE SAVAŞ 
OR ASIU 107: SANAT VE MİMARİNİN DÖNÜM NOKTALARI 
OR ASIU 108: EDEBİYATTA ETİK İKİLEMLER 
OR ASIU 109: 20. YÜZYILDA MÜZİK VE DANS SANATI 
OR ASIU 110: İSLAM SANATI: PROBLEMLER VE EĞİLİMLER 
OR ASIU 111: FİLM VE TÜR 
OR ASIU 115: YUNAN VE ROMA SANAT VE MİMARİSİ 
OR ASIU 116: EDEBIYATTA BEDENLER 
OR ASIU 117: EDEBİYATTA KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ 
OR ASIU 118: TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME 
OR ASIU 119: FİLMLERLE TÜRKİYE TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE TOPLUMU 
OR ASIU 120: ÇAĞLAR BOYUNCA İNSAN İMGELERİ 
OR ASIU 121: EDEBİYATTA DUYUSAL DENEYİM 
OR ASIU 122: YENİ MÜZİK AKIMLARI: 20. YÜZYIL VE SONRASI 
OR ASIU 123: SİNEMADA KENTLER VE KENTSEL DENEYİM 
OR ASIU 124: Sanat ve Tıp: Tıp ve Sağlıkta Görsel Beşeri Bilimlere Giriş 
OR ASIU 126: GÖRSEL RETORİK 
OR ASIU 128: MÜZİK VE POLİTİKA 
OR ASIU 129: YARATICILIĞI BESLEMEK