Açıklama:

ETHC 101: KURUMLARDA VE TOPLUMDA ETİK 
OR ETHC 102: HUKUK FELSEFESİ 
OR ETHC 103: İNSAN HAKLARI 
OR ETHC 104: SİYASET KURAMI VE HUKUK 
OR ETHC 105: ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM 
OR ETHC 107: CİNSİYETÇİLİK VE AYRIMCILIK 
OR ETHC 108: NEDEN İYİ OLALIM ? 
OR ETHC 109: ÇEVRE ETİĞİ 
OR ETHC 111: MUTLULUK ETİĞİ 
OR ETHC 112: BIOETİK 
OR ETHC 113: ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI 
OR ETHC 114: HAYVAN ETİĞİ