Koç Üniversitesi Müfredatının Felsefesi ve Yapısı
Koç Üniversitesi her öğrencinin eğitiminin bireysel bir süreç olduğunun farkındadır ve liberal bir eğitim felsefesi benimsemiştir. Amerikan Kolej ve Üniversiteler Topluluğu’nun tanımına göre, liberal eğitimin “öğrenme sürecine yaklaşımı, bireylere yetki verir ve onları karmaşıklık, çeşitlilik ve değişimi yönetmek üzere hazırlar. Öğrencilere dünya hakkında geniş bir birikim edindirirken (örneğin bilim, kültür ve toplum konularında), aynı zamanda öğrencinin ilgilendiği belirli bir alan hakkında da derinlemesine bilgi kazandırır (1).” Liberal eğitim, böylelikle, öğrencilerin dünyayı farklı bakış açılarından inceleyebilmelerini sağlar.

Koç Üniversitesi müfredatı üç bileşenden oluşur: Çekirdek dersler, alan dersleri ve serbest seçmeli dersler. Alan dersleri öğrenciye alanıyla ilgili derinlemesine bilgi kazandırırken; serbest seçmeli dersler öğrencilere, ders programlarını bireysel gereksinimleri, yetenekleri, ilgi alanları ve gelecekle ilgili planları doğrultusunda uyarlama fırsatı tanımaktadır. Bölümden bölüme sayıları değişmekle beraber, serbest seçmeli dersler müfredatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve eğitim felsefemiz açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bu dersler, belirli bir alan üzerine yoğunlaşmak veya öğrenciye kendi alanıyla ilgili geniş bir perspektif kazandırmak amacıyla alınabilir.

 

Referanslar

1. Liberal eğitim ile detaylı ilgili bilgi için Amerikan Kolej ve Üniversiteler Topluluğu resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://www.aacu.org/leap/what_is_liberal_education.cfm