Program Hakkında

Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü; Arkeoloji, Deniz Arkeolojisi, Sanat Tarihi, Görsel Kültür, Kültürel Miras, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları ve Müzecilik alanlarında çok disiplinli bir yaklaşım sunmaktadır. Derslerimiz; prehistorik Anadolu, Yunan ve Roma İmparatorlukları, Geç Antik Dönem, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları ve modern dönem olmak üzere tarihsel ve coğrafi olarak geniş kapsamlıdır ve öğrencilere en güncel kuramları ve yöntemleri tanıtmak üzere tasarlanmışlardır. Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi alanlarına aktif akademik katılım müfredatın ayrılmaz bir parçasıdır ve arkeoloji laboratuvarımızda analiz ve konservasyon yöntemlerine yönelik uygulamalı eğitimden, arkeolojik alan ve müze gezilerine ve yerli ya da  yabancı uzmanlar tarafından düzenlenen atölyeler, konferanslar ve konuşmalara kadar çeşitlendirilir. Öğrencilerimiz yaz dönemlerinde öğretim üyelerimizin kazılarında, müze ve kültürel miras kurumlarında, yurtiçi ve yurtdışı atölyelerde staj veya öğrenim görmek için teşviklindirler. Aynı zamanda, Akdeniz ve Anadolu dilleri (Yunanca, Latince, Hititçe, Luvice ve Osmanlıca) yahut dijital beşeri bilimler gibi alanlardan dersler alarak ilgilerine göre bu alanlarda uzmanlaşabilirler.

Bölümümüz, ülkemizin farklı yörelerinde bulunan ve Koç Üniversitesine bağlı olarak çalışmalarını sürdüren araştırma enstitüleri ile yakın ortaklık içindedir. Bunlar; Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Vehbi Koç Ankara Çalışmaları Araştırma Merkezi (VEKAM), Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Dönem ve Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi (GABAM), ve Koç Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi (KUDAR) olarak sıralanabilir.

Mezuniyet Derecesi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Başvuranların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekmektedir:

 1. Lisans not ortalaması: Yüksek Lisans başvuruları için en az 2,5 GPA
 2. GRE/ALES Sınav Sonuçları:

ALES eşit Ağırlıklı en az 55

GRE Sayısal en az: 610/149

 1. İngilizce Yeterliliği: Anadili İngilizce olan ülke vatandaşları dışında adayların aşağıdaki sınav sonuçlarını başvuruda belgelemeleri beklenmektedir:

TOEFL (Paper Based): 550/4

TOEFL (Internet Based): 80/120

YDS /KPDS: 80

YÖKDİL: 80

 1. Niyet Mektubu
 2. Referans Mektubu: 2 adet
 3. Akademik yazı örneği: Makale, Tez’in bir kesiti ya da bir bölümü, akademik yayın

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir.

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

         Harf    Puan

 • A+       4.00
 • A         4.00
 • A-        3.70
 • B+       3.30
 • B          3.00
 • B-        2.70
 • C+       2.30
 • C         2.00
 • C-        1.70
 • D+       1.30
 • D         1.00
 • F          0.00

 

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Yüksek Lisans öğrencileri en az 7 kredili ders ile birlikte, kredisiz (ENGL 500, ARHA 510 ve Tez) dersler almak zorundadır. Ek ve seçmeli dersler isteğe bağlıdır. Bu program iki yılda tamamlanmak üzere planlanmıştır. İlk sene derslere, ikinci sene tez araştırması ve yazımına ayrılır. Öğrencilerin aşağıda yer alan alanlarından birinde yoğunlaşması ve ders yükümlülüklerini tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yurtiçi ve yurtdışında önde gelen şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/