ASIU 109 / 20. YÜZYILDA MÜZİK VE DANS SANATI
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

20. yüzyıl müzikal kompozisyon ve dans koreografisi estetiklerinin-ses ve hareket yaratma/düzenleme sanatlarının- incelenmesi. Geleneksel veya müzikal, müzik-drama, opera, dijital multi-medya performans gibi çağdaş sanatsal formlarda bir araya getirilip sahnelendiğinde, bu iki disiplin arasındaki-gerek ayrışan gerekse örtüşen- olası ilişkilerin araştırılması. Resim, heykel ve sinema gibi diğer sanatsal alanlardaki paralel gelişim süreçlerinin hesaba katılması. Ses ve hareket arasındaki sınırların sınanması, tartışılması ve ayrıca ses, hareket ve görüntünün oluşturduğu üçlü ilişkilerin incelenmesi. Estetik, Modernite ve Postmodernite, Yüksek ve Alçak Sanat, Oryantalizm, Sanat ve Yaratıcılığın Doğası, Sanatsal disiplinlerin özerklikleri ve disiplin sınırlarının belirsizliği.

ASIU 109 / 20. YÜZYILDA MÜZİK VE DANS SANATI
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

20. yüzyıl müzikal kompozisyon ve dans koreografisi estetiklerinin-ses ve hareket yaratma/düzenleme sanatlarının- incelenmesi. Geleneksel veya müzikal, müzik-drama, opera, dijital multi-medya performans gibi çağdaş sanatsal formlarda bir araya getirilip sahnelendiğinde, bu iki disiplin arasındaki-gerek ayrışan gerekse örtüşen- olası ilişkilerin araştırılması. Resim, heykel ve sinema gibi diğer sanatsal alanlardaki paralel gelişim süreçlerinin hesaba katılması. Ses ve hareket arasındaki sınırların sınanması, tartışılması ve ayrıca ses, hareket ve görüntünün oluşturduğu üçlü ilişkilerin incelenmesi. Estetik, Modernite ve Postmodernite, Yüksek ve Alçak Sanat, Oryantalizm, Sanat ve Yaratıcılığın Doğası, Sanatsal disiplinlerin özerklikleri ve disiplin sınırlarının belirsizliği.

ASIU 109 / 20. YÜZYILDA MÜZİK VE DANS SANATI
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

20. yüzyıl müzikal kompozisyon ve dans koreografisi estetiklerinin-ses ve hareket yaratma/düzenleme sanatlarının- incelenmesi. Geleneksel veya müzikal, müzik-drama, opera, dijital multi-medya performans gibi çağdaş sanatsal formlarda bir araya getirilip sahnelendiğinde, bu iki disiplin arasındaki-gerek ayrışan gerekse örtüşen- olası ilişkilerin araştırılması. Resim, heykel ve sinema gibi diğer sanatsal alanlardaki paralel gelişim süreçlerinin hesaba katılması. Ses ve hareket arasındaki sınırların sınanması, tartışılması ve ayrıca ses, hareket ve görüntünün oluşturduğu üçlü ilişkilerin incelenmesi. Estetik, Modernite ve Postmodernite, Yüksek ve Alçak Sanat, Oryantalizm, Sanat ve Yaratıcılığın Doğası, Sanatsal disiplinlerin özerklikleri ve disiplin sınırlarının belirsizliği.

ASIU 116 / EDEBIYATTA BEDENLER
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bedeni konu alan ve hızla büyüyen edebiyata kapsamlı bir giriş sunar. Geniş bir kültürel coğrafyadan ve Rönesans?tan günümüze uzunan bir zaman diliminden seçilmiş roman, oyun ve filmleri inceler. Beden temsillerinin sınıf, ırk, cinsiyet ve cinsellik hakkındaki sosyal ve politik tavırları yansıtma biçimlerini ve bu tavırların değişik tarihsel dönemlerdeki değişimini irdeler.

ASIU 116 / EDEBIYATTA BEDENLER
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bedeni konu alan ve hızla büyüyen edebiyata kapsamlı bir giriş sunar. Geniş bir kültürel coğrafyadan ve Rönesans?tan günümüze uzunan bir zaman diliminden seçilmiş roman, oyun ve filmleri inceler. Beden temsillerinin sınıf, ırk, cinsiyet ve cinsellik hakkındaki sosyal ve politik tavırları yansıtma biçimlerini ve bu tavırların değişik tarihsel dönemlerdeki değişimini irdeler.

ASIU 116 / EDEBIYATTA BEDENLER
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bedeni konu alan ve hızla büyüyen edebiyata kapsamlı bir giriş sunar. Geniş bir kültürel coğrafyadan ve Rönesans?tan günümüze uzunan bir zaman diliminden seçilmiş roman, oyun ve filmleri inceler. Beden temsillerinin sınıf, ırk, cinsiyet ve cinsellik hakkındaki sosyal ve politik tavırları yansıtma biçimlerini ve bu tavırların değişik tarihsel dönemlerdeki değişimini irdeler.

ASIU 117 / EDEBİYATTA KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kadınların kimlik, kültür ve toplumla olan ilişkilerini bir sorunsal olarak ele alan çeşitli metinlere giriş. Edebi ürünlerde toplumsal cinsiyet rolleri, sınıf, ırk, din ve milliyet arasındaki ilişkilere kültürler ve disiplinler arası bir yaklaşım.

ASIU 117 / EDEBİYATTA KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kadınların kimlik, kültür ve toplumla olan ilişkilerini bir sorunsal olarak ele alan çeşitli metinlere giriş. Edebi ürünlerde toplumsal cinsiyet rolleri, sınıf, ırk, din ve milliyet arasındaki ilişkilere kültürler ve disiplinler arası bir yaklaşım.

ASIU 118 / TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

İnovasyon ve yaratıcı süreçlerin disiplinlerarası çalışmalar ve araştırma yapıları aracılığıyla incelenmesi. Tasarım sorunlarının disiplinlerin sınırlarından bağımsız anlaşılması. İnsan odaklı tasarıma dayalı buluşların bütüncül olarak anlaşılması.

ASIU 128 / MÜZİK VE POLİTİKA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Müzikle siyasetin tarih içindeki kesişim noktaları. Kuzey ve Güney Amerika’dan Asya’ya, dünyanın değişik ülkelerinde, dönemin ve politik ve tarihi bağlamında müzik ve şarkı sözleri. Siyasi propaganda ve protesto müzikleri.

BLAW 202 / TİCARET HUKUKU
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hukuka Giriş; Kamu Hukuku; Özel Hukuk; Türk Hukukuna Giriş (Türk Yargı Sistemi; Anayasa Hukuku; İdare Hukuku; Ceza Hukuku; Ceza Muhakemesi Hukuku) Türk Özel Hukuk Tarihi; Özel Hukukun Temel Kavramları; Kişiler Hukuku; Sözleşmeler Hukuku; Satım Sözleşmeleri; Haksız Fiil Hukuku; Kıymetli Evrak; Teminat Hukuku; Eşya Hukuku; Ticari İşletmeler; Şirketler Hukuku; Kurumlar Vergisi; Rekabet Hukuku; Fikri Mülkiyet Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim; İş Hukuku.

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ACCT 201, ACCT 202, BLAW 202, MFIN 202, MKTG201, QMBU 301, OPS Pool and INF Pool

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ACCT 201, ACCT 202, BLAW 202, MFIN 202, MKTG201, QMBU 301, OPS Pool and INF Pool

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ACCT 201, ACCT 202, BLAW 202, MFIN 202, MKTG201, QMBU 301, OPS Pool and INF Pool

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

CAMM 519 / GEN DÜZENLEME TEKNOLOJİLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Gen düzenlemenin temel amacı, insan genomundaki hastalığa neden olan mutasyonlar. Viral terapiden CRISPR/Cas9’a kadar olan bilimsel gelişmeler. Gen düzenlemesinin yıllar içindeki gelişimi. CRISPRsistemlerinin ortaya çıkışındaki bilimsel süreçler. Bilimsel makalelerin okunması ve tartışılması.

CAMM 520 / SAĞLIK VE HASTALIK ALANINDA MİKRO VE NANOTEKNOLOJİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Mikro ve nano boyuttaki biyolojik sistemler ve bunların yenilenebilir tıp, hastalık modellemesi, teşhis ve tedavi alanlarındaki uygulamaları. Mikro ve nano yapıtaşları ve özellikleri, bunların montaj prosesleri ve bu yapıtaşlarından biyolojik problemlere çözüm üretecek daha büyük ölçekte sistemler geliştirilme süreçleri. Biyolojik ve kimyasal yapı ve bunların biyolojik olguları algılama veya teşhisinde, hücresel fonksiyonların manipülasyonunda, doku mühendisliğinde, patolojik süreçlerin modellenmesinde, terapötik moleküllerin taşınması ve hedeflendirilmesinde kullanımı. Biyomimetik yaklaşımla tasarlanan mikrofizyolojik sistemleri, çip üstü doku ve organ modelleri. Bu sistemlerin teknolojik etkileri ve translasyonel araştırmalardaki kullanımları.

CAMM 529 / YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN NADİR HASTALIKLARIN MODELLENMESİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Amaç, nadir görülen bozuklukları potansiyel olarak hastalığa neden olan bir gene bağlayan fonksiyonel çalışmaların kavranması. Belirli örnekler aracılığıyla, gerekli olan ve daha yaygın patolojilere katkıda bulunabilecek biyolojik yolların nasıl ortaya çıkarılabileceği. Zebra balığı, fareler, Xenopus, sinekler, solucanlar gibi çeşitli hayvan modellerinin insan nadir genetik hastalıklarını modellemek ve yeni tedavi seçenekleri geliştirmek için nasıl kullanılacağı.

CAMM 534 / MOLEKÜLER HEDEFLEME VE TAŞINIM İÇİN NANOTEKNOLOJİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Amaç: ilaçların ve genlerin hedeflenmesi ve dağıtılması için nanoteknoloji temelli yaklaşımların mekanizmasını açıklamak. Nanotıbbın önemli yönlerine genel bakış, nanoteknoloji ve polimerler kullanılarak yeni ve etkili ilaç dağıtım sistemlerinin nasıl tasarlanacağı ve geliştirileceği. İlaçlar ve genler de dahil olmak üzere moleküllerin hedeflenmesi ve iletilmesinin ana bileşenleri, nanotıp ve polimerlerin temelleri ile ilgili sorunları, nanotıptaki en son teknolojiler, gelecekteki gelişmeler ve pazarlama zorlukları.

CAMM 555 / 
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

CAMM 606 / KATI TÜMORLERDE TÜMOR MİKROÇEVRESİ II
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Katı tümörlerin çoğu önemli miktarda stromal doku içerir. Pankreas duktal adenokarsinomu gibi aşırı durumlarda, tümör stroması tümör dokusundan daha fazla olabilir. Bu stromal dokunun hastalığın başlamasında ve ilerlemesinde bir engelleyici olmadığı araştırılacaktır. Kanser-stroma etkileşimleri, tümör oluşumunu, anjiyogenez, tedavi direncini ve muhtemelen tümör hücrelerinin metastatik yayılımını etkiler. Bu nedenle, tümör stroma hedefi kemoterapi ile birlikte, pankreas kanseri tedavisi için umut verici yeni bir seçenektir. Bu derste, aşağıdaki konuları derinlemesine tartışacağız: 1) Kanserojenezin erken basamaklarını tespit etmek için stromal aktivite nasıl kullanılabilir? 2) Sürekli hücre dışı doku oluşumunun ve birikmesinin anjiyogenez ve doku perfüzyonu üzerindeki etkisi nedir? 3) Stroma terapi direncini nasıl etkiler? 4) Stroma'nın tümör hücrelerinin metastatik yayılımına etkisi nedir? 5) Tümör stroma tümörünü lokal olarak sınırlama fonksiyonlarına da sahip mi?

CAMM 613 / HÜCRESEL VE MOLEKÜLER TIPTA ARAŞTIRMA METODLARI
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders öğrencilere hücresel ve moleküler tıp alanında seçilmiş yöntemlerde deneyim kazandırma amacını gütmektedir. Bir teorik ders ve hemen sonrasında yer alan, ona entegrepratik deneysel uygulamalardan oluşmaktadır. Katılan öğrencilerin her aşamasını yapacağıpratik deneyler, modern biyokimyasal ve moleküler biyolojik yöntemlerin ve deneyselyaklaşımların öğrenilmesine olanak verecektir. Kapsanan makromoleküller proteinler ve DNA'dır. Kullanılan yöntemler; Makromoleküllerin saflaştırılması, kromatografi, jel elektroforezi, protein miktar tayini, antikorların uygulanması, bakterideki plazmidlerin yayılması, plazmid DNA'nın izolasyonu ve karakterizasyonu, genlerin memeli hücrelerine sokulması ve hücrelerde protein ifadesinin gözlenmesi.

CHBI 100 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinin tarihi ve etki alanı, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği derslerinin öğretim amaçları, Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinde mühendislik tasarım ilkeleri ve uygulamaları (deney tasarımı, süreç tasarımı, ürün tasarımı, genlerden ürüne).

CHBI 204 / TERMODİNAMİK
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (CHEM. 102 or CHEM. 103) or consent of the instructor

Birinci ve ikinci kanunlar. Enerji koruma ve entropi. Soğutma devreleri, enerji ve güç sistemleri, iç yakımlı makineler gibi mühendislik sistemlerin analizleri. Durum denklemleri ve gaz karışımları için p-v-T ilişkileri.

CHBI 301 / AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (MATH. 204 and CHBI. 201) or consent of the instructor

Akışkanların özelliği; akıskan statiği; Bernoulli denklemi; akıskan kinematiği; sinir tabakaları; laminar ve türbülanslı akışlar.