IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Summer 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Summer 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Summer 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Summer 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Summer 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Summer 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Summer 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Summer 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Summer 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

INDR 291 / YAZ STAJI I
Dönem: Summer 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: INDR 100 and (INDR 252 or INDR 262) and ACWR 101

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

INDR 391 / YAZ STAJI II
Dönem: Summer 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (INDR 291 or ENGR 291) and ACWR 106-102-103-104-105-107

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

MAVA 359 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2021Kredi 1Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 15:00:00-18:00:00

MECH 291 / 
Dönem: Summer 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ACWR 101 and MECH 100

MECH 391 / YAZ STAJI II
Dönem: Summer 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (MECH 291 or ENGR 291) and ACWR 106-102-103-104-105-107

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

MFIN 502 / FİNANSAL YÖNETİM II
Dönem: Summer 2021Kredi 3Günler: FRI SAT SUN*Saatler: 9:00:00-13:00:00

MFIN 501'de öğrenilen şirket değerleme yöntemleri ışığında, kurumların finansman ve varlık yönetimi konusunda önemli kararları nasıl aldıkları incelenecektir: Kurumsal menkul değerlerin satışı, kurumsal finansman kararları, temettü politikası, sermaye yapısı, ve kurumsal risk yönetimi.

MFIN 805 / TAKIM ÇALIŞMASI VE LİDERLİK
Dönem: Summer 2021Kredi 0Günler: SUNSaatler: 0:00:00-0:00:00

Başarılı sonuçlar için etkin takım çalışması. Takım üyelerinin farklı enformasyon ve çelişkili hedeflere sahip olduğu durumlarda sorun çözme ve karar alma mekanizmaları. Zaman baskısı ve iç çatışma durumlarında liderlik yaklaşımları ve takım performansına etkileri. Etkin takım çalışması ve liderlik öğrenme amaçlı takım çalışması simülasyonu.

MFIN 808 / FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR YÖNETİŞİMİ
Dönem: Summer 2021Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Finansal aracılık teorisi ve finanssal piyasaların yapısı; faiz oranları ve varlık değerleme; merkez bankacılık sistemi ve para politikası; para, sermaye ve döviz piyasaları; ticari bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve emeklilik fonları.

MFIN 830 / PROJE DEĞERLENDİRME VE ŞİRKET YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Dönem: Summer 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu dersin amacı şirket yeniden yapılandırmalarının katma değerini; alternatif yapılandırma şekillerinin şirket yöneticileri, hissedarları ve çalışanlarını, şirkete borç sağlayan diğer kurumları nasıl etkilediğini incelemektir. Dersin ilk bölümünde kantitatif şirket değerleme teknikleri incelenecek; ikinci kısmında ise öğrenilen teknik ve metotlar ile şirket alım veya satımı, iflas öncesi ve sonrası yapılanma, stratejik hisse satımı gibi çeşitli yeniden yapılandırmaların nasıl katma değer yarattığı incelenecektir.

MFIN 852 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2021Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGEC 504 / KÜRESEL EKONOMİ
Dönem: Summer 2021Kredi 3Günler: SAT*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Ülke ekonomilerinin büyüme, enflasyon, uluslararası ekonomik ilişkiler, ödemeler dengesi ve döviz gibi konulardaki performansının analizi. Maliye, para ve uluslararası ticaret politikalarının temelleri. Küreselleşmenin dinamiği ve bellibaşlı kurumları ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere ana paydaşların temel ilgi alanları.

MGEC 802 / İŞ İDARESİ İÇİN MAKROEKONOMİK ANALİZ
Dönem: Summer 2021Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 18:30:00-21:30:00

Mali para ve dozi kuru politikalarinin is dunyasina etkileri. Enflasyon ve issizligin nedenleri. Ekonomik buyume ve teknolojik gelisme. Acik ekonomi, uluslararasi mal ve sermaye akimlari, doviz kuru rejimleri.

MGMT 511 / KÜRESEL ORTAMDA STRATEJİ YÖNETİMİ
Dönem: Summer 2021Kredi 3Günler: FRI SUN*Saatler: 14:00:00-18:00:00

Strateji ve stratejik yönetim konusuna giriş, endüstri analizi ve firmanın dış çevresi, firmanın kaynakları ve yetkinlikleri, rekabet avantajı için öne çıkan temel başarı kriterleri, kurumsal strateji, küresel strateji ve uluslararası firmalar, stratejik yönetimde güncel eğilimler.

MGMT 902 / YÖNETİM SİMÜLASYONU
Dönem: Summer 2021Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 9:00:00-18:00:00

Bilgisayar ortamında yaratılan bir firmanın yıllık dönenlerde yönetilirken, rekabet performansının Pazar payları ve ilgili finansal göstergeler ile izlenmesi. Finansal muhasebe, pazarlama prensipleri, finans ve operasyon yönetimi alanlarında bütünleştirici bir öğrenme deneyimi; iyi tahmin yetisinin firmanın tüm aktivitelerini dengelemede günümüz Pazar odaklı firmaları açısından önemi.

MGMT 903 / İŞ GELİŞTİRME
Dönem: Summer 2021Kredi 3Günler: MON TUES FRI SATSaatler: 9:00:00-18:00:00

Yeni veya büyümekte olan bir girişimin başlatılması, fonlanması ve bu tür girişimlere yatırım yapılmasına dair süreçlerin çalışılması. Yeni bir iş başlatma, yönetme ve iş planı geliştirmeye dair bilgi ve yeteneklerin geliştirilmesi.