Program Hakkında

Matematik Bölümü, Matematikte doktora derecesine yönlendiren lisansüstü dersler sağlar. Bölüm, salt ve uygulamalı matematiğe odaklanır. Bölümün araştırmaları arasında cebir, cebirsel geometri, sayı kuramı, işlevsel analiz, diferansiyel geometri, diferansiyel denklemler, kombinasyon hesapları, topoloji, biyomatematik, istatistik, olasılık, stokastik analiz ve matematiksel fizik yer alır. Aşağıdaki derslere ek olarak bu programdaki öğrenciler, “Matematik Yüksek Lisans” programı altında sıralanan derslerden veya burada sıralanmayanlar arasından, danışman öğretmenin onayıyla, uzmanlık alanlarıyla ilgili olan derslere katılabilir.

Mezuniyet Derecesi

Matematik Doktora Derecesi

Başvuru Koşulları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

Aşağıda listelenen evraklar öğrencilere başvuru için neler gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla listelenmiştir.

 • Özgeçmiş
 • 3 referans mektubu
 • TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
  – Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  – YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80
 • ALES skoru (Türk vatandaşları için zorunludur)
 • GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı)
 • Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)
 • Amaç mektubu

Kabul Koşulları

Adayların başvuruları, online sistem üzerinden alınır. Başvurularını tamamlayan adaylardan uygun görülenler mülakata alınırlar. Lisansüstü Program koordinatörleri, Enstitü tarafından belirlenen son değerlendirme tarihine kadar programa kabul edilmesi için önerilen adayları ve her bir aday için önerilen burs tipleri ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz olarak Enstitü’ye iletir. Aday öğrenci değerlendirme önerileri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisine iletilir. Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisi ve Enstitü Direktörleri bir toplantı ile Enstitü Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmiş ve kabulü önerilmiş adayların üzerinden geçerler ve olası değişiklik önerilerine birlikte karar verirler.

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir. Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için, aşağıdaki bağlantıya bakınız:

https://oip.ku.edu.tr/?q=institutional-partners-list

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.00
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

 

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Matematik doktora programı;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
  a) 2’si zorunlu (Math 521 ve Math 531), en az 21 kredilik ders, ayrıca bir ders dizisi (Math 503-504 veya Math 505-506 gibi) tamamlanmalıdır.
 1. b) en az 21 kredilik ders,
 2. c) yeterlik sınavı
  d) tez ve
  e) seminer dersinden oluşur.
 • Lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
 1. a) 2’si zorunlu (Math 521 ve Math 531), en az 42 kredilik ders, ayrıca bir ders dizisi (Math 503-504 veya Math 505-506 gibi) tamamlanmalıdır.
 2. b) en az 42 kredilik ders,
  c) yeterlik sınavı
  d) tez ve
  e) seminer dersinden oluşur.

Yüksek lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az yedi (7) tane (2 zorunlu, 5 seçmeli) alarak en az yirmi bir (21) kredi, lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin on dört (14) tane (2 zorunlu, 12 seçmeli) alarak en az kırk iki (42) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi ya da on dört ders ve 42 kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin MATH 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, MATH 695 – Tez ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

Ders tanımlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://gsse.ku.edu.tr/lisansustu-programlar/matematik/ders-tanimlari/

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen okullarda/şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Matematik Program Öğrenme Çıktıları:

1- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,

2- Yazın, okuma ve düşünme yeteneklerine sahip olurlar,

3-Kritik düşünce, makale değerlendirmesi ve sunum teknikleri konularında beceri sahibi olurlar,

4- Matematikte soyut yapılarla çalışmayı öğrenirler,

5- Matematikte bir problemi genel bir teorinin içinde anlamanın önemini öğrenirler,

6- Matematikte soyutlama ve genelleştirmeyi öğrenirler,

7-Problemleri gerektiğinde geometri diline çevirebilmeyi öğrenirler,

8-Günlük hayattaki problemleri modelleyebilmeyi öğrenirler,

9- Nümerik hesap yapabilmeyi öğrenirler,

10- Genel matematik kültürünün artırılmasını sağlamak ve nasıl makale okunacağını öğrenirler.