Program Hakkında

Biyomedikal bilimlerin uygulama alanları her geçen gün genişlemektedir.  Bunu özellikle temel tıbbın giderek moleküler biyoloji alanına kaymasıyla görebiliyoruz.  Artık hastalıkların teşhis ve tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi moleküler biyologların bulgularına dayanılarak yapılıyor.  Moleküler biyoloji araştırmaları sayesinde insan hücresinin nasıl işlediğini en küçük detayına kadar öğrenebiliyoruz.  Dünyada da hızla gelişen bu heyecan verici alanda Koç Üniversitesi dünya standartlarında araştırmalar gerçekleştirmek ve yeni araştırmacılar yetiştirmek amacı ile 2013 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Doktora Programını başlatmış bulunmaktadır.

Öğrenciler bölümümüzde, kanser ve kalıtımsal hastalıklar dahil çeşitli hastalıkların oluşum ve sebepleri, temel hücre fonksiyonları ve çalışma prensipleri, kök hücrelerin insan sağlığı için uygulamalarını, beyin ve sinir sistemi fizyolojisi gibi dünyada da hızla ilerleyen bir çok ilginç konuda araştırmalar yürütmekte olan gruplara katılma olanağı bulmaktadırlar.  Temel amacımız buradan elde edilecek deneysel sonuçları yüksek etkili bilimsel makaleler olarak yayınlanarak dünya çapında duyurulmasını sağlamak ve  bu bulguların çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisi için kullanımına olanak vermektir.

Mezuniyet Derecesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Derecesi

Başvuru Koşulları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

Aşağıda listelenen evraklar öğrencilere başvuru için neler gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla listelenmiştir.

 • Özgeçmiş
 • 3 referans mektubu
 • TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
  – Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  – YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80
 • ALES skoru (Türk vatandaşları için zorunludur)
 • GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı)
 • Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)
 • Amaç mektubu

Kabul Koşulları

Adayların başvuruları, online sistem üzerinden alınır. Başvurularını tamamlayan adaylardan uygun görülenler mülakata alınırlar. Lisansüstü Program koordinatörleri, Enstitü tarafından belirlenen son değerlendirme tarihine kadar programa kabul edilmesi için önerilen adayları ve her bir aday için önerilen burs tipleri ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz olarak Enstitü’ye iletir. Aday öğrenci değerlendirme önerileri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisine iletilir. Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisi ve Enstitü Direktörleri bir toplantı ile Enstitü Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmiş ve kabulü önerilmiş adayların üzerinden geçerler ve olası değişiklik önerilerine birlikte karar verirler.

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, 2012-2013 akademik yılında kurum sayısı 100’ü geçmiştir. Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için, aşağıdaki bağlantıya bakınız:

https://oip.ku.edu.tr/?q=institutional-partners-list

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.00
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

 

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik doktora programı;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
  a) 3’ü zorunlu (MBGE 501, MBGE 502 ve MBGE 510/410), en az 21 kredilik ders,
  b) yeterlik sınavı
  c) tez ve
  c) seminer dersinden oluşur.
 • Lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
 1. a) 3’ü zorunlu (MBGE 501, MBGE 502 ve MBGE 510/410), en az 42 kredilik ders,
  b) yeterlik sınavı
  c) tez ve
  c) seminer dersinden oluşur.

Yüksek lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az yedi (7) tane (3 zorunlu, 4 seçmeli) alarak en az yirmi bir (21) kredi, lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin on dört (14) tane (3 zorunlu, 11 seçmeli) alarak en az kırk iki (42) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi ya da on dört ders ve 42 kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin MBGE 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, MBGE 695 – Tez ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

Ders tanımlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://gsse.ku.edu.tr/lisansustu-programlar/molekuler-biyoloji-ve-genetik/ders-tanimlari/

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen okullarda/şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Program, öğrencileri aşağıdaki alanlarda kariyerlere hazırlar:

Akademi, farmasötik keşif ve gelişme, biyoteknoloji, çevre bilimleri, gıda kalite kontrolü ve adli tıp.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Program Öğrenme Çıktıları

1- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,

2- Yazın, okuma ve düşünme yeteneklerine sahip olurlar,

3- Kritik düşünce, makale değerlendirmesi ve sunum teknikleri konularında beceri sahibi olurlar,

4- Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırlar,

5- Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik bilimsel bir araştırmayı yapar ve çözüm önerileri geliştirirler,

6- Uzmanlık gerektiren bir soruna yönelik yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve çözüm önerileri getirebilirler,

7- Konuları eleştirel bakış açısı ile değerlendirirler,

8- Moleküler Biyoloji ve Genetik alanının ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanırlar,

9- Kimya-Biyoloji Mühendisliği’nin temelini oluşturan kimya; biyoloji; termodinamik; kinetik; ısı, momentum ve kütle transferi; ayırma işlemleri; reaksiyon mühendisliği; matematiksel modelleme, denetim, süreç ve ürün tasarımı konularında bilgi sahibi olurlar,

10- Kimya ve Biyoloji sistemlerini bilimsel yöntemlerle analiz edip, yaratıcı sonuçları sentez edebilme becerisine sahip olurlar,

11- Kimyanın temelleri ve teorisi hakkında bilgi sahibi olurlar,

12- Deneysel ve aletsel teknikler hakkında bilgi sahibi olurlar,

13- Kimyasal deneylerin tasarımı, yürütülmesi, izlenmesi, analizi ve verilerinin yorumlanması hakkında bilgi sahibi olurlar,

14- Kimyasal problemleri belirleyebilir ve çözebilirler,

15- Yaşam kalitesini arttırmak amacı ile akademik ve endüstriyel araştırma projelerini yürütmek için gerekli yetenek sahibi olurlar,

16- Analizler için modern cihazları kullanma yetisine sahip olurlar,

17- Malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar,

18- Farklı kimyasal sentez yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar.