Program Hakkında

Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü; Arkeoloji, Deniz Arkeolojisi, Sanat Tarihi, Görsel Kültür, Kültürel Miras, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları ve Müzecilik alanlarında çok disiplinli bir yaklaşım sunmaktadır. Derslerimiz; prehistorik Anadolu, Yunan ve Roma İmparatorlukları, Geç Antik Dönem, Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları ve modern dönem olmak üzere tarihsel ve coğrafi olarak geniş kapsamlıdır ve öğrencilere en güncel kuramları ve yöntemleri tanıtmak üzere tasarlanmışlardır. Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi alanlarına aktif akademik katılım müfredatın ayrılmaz bir parçasıdır ve arkeoloji laboratuvarımızda analiz ve konservasyon yöntemlerine yönelik uygulamalı eğitimden, arkeolojik alan ve müze gezilerine ve yerli ya da  yabancı uzmanlar tarafından düzenlenen atölyeler, konferanslar ve konuşmalara kadar çeşitlendirilir. Öğrencilerimiz yaz dönemlerinde öğretim üyelerimizin kazılarında, müze ve kültürel miras kurumlarında, yurtiçi ve yurtdışı atölyelerde staj veya öğrenim görmek için teşviklindirler. Aynı zamanda, Akdeniz ve Anadolu dilleri (Yunanca, Latince, Hititçe, Luvice ve Osmanlıca) yahut dijital beşeri bilimler gibi alanlardan dersler alarak ilgilerine göre bu alanlarda uzmanlaşabilirler.

Bölümümüz, ülkemizin farklı yörelerinde bulunan ve Koç Üniversitesine bağlı olarak çalışmalarını sürdüren araştırma enstitüleri ile yakın ortaklık içindedir. Bunlar; Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Vehbi Koç Ankara Çalışmaları Araştırma Merkezi (VEKAM), Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Dönem ve Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi (GABAM), ve Koç Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi (KUDAR) olarak sıralanabilir.

Mezuniyet Derecesi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Doktora Derecesi

Program Yükümlülükleri

ARHA Doktora programı için güçlü akademik geçmişi olan, öğrenmeye hevesli, arkeoloji, sanat tarihi ya da kültürel miras yönetimi ve müze çalışmaları alanlarında akademik araştırma ve öğretim yapmak için yüksek potansiyeli olan öğrenciler arıyoruz. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, Tarih, Mimarlık ve benzeri alanlarda lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar tercih edilir. Programımıza hem Türk hem de yabancı öğrenciler başvurabilir ve çeşitli burs paketlerimizden faydalanabilirler.

+ Ayrıntılı Program Yükümlülükleri

Başvuru Koşulları

1. Lisans ve Yüksek Lisans Transcriptleri

2. GPA/ Genel Not Ortalaması: minimum 2.5

3. GRE- Sayısal Puan (Yabancı öğrenciler) veya ALES- Eşit Ağırlık (Türk öğrenciler)

Başvurmak isteyen öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir GRE/ALES puanı yoksa, başvurulara en yakın tarihte düzenlenen bir GRE/ALES sınavına gireceklerine dair bir belge sundukları takdirde başvuru yapabilirler.

Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran öğrenciler için gereken minimum puan: ALES 70/ GRE 153

Lisans derecesiyle doktora programına başvuran öğrenciler için gereken minimum puan: ALES 80/ GRE 156

4. İngilizce Yeterlilik Sınavı

Anadili İngilizce olmayan adayların aşağıda belirtilen dil sınavlarından herhangi birine girmiş olmaları gerekir. Doğrudan lisansüstü derslere kaydolabilmek için aşağıda belirtilen minimum puanlar alınmalıdır. Yeterli puana sahip olmayan Türk öğrencilere 1 yıl İngilizce hazırlık imkanı sunulabilir. Başvuru sırasında almış olduğunuz puanı belirtmeniz hangi seviyede İngilizce eğitim almanız gerektiği konusunda bilgi sağlayacaktır.

TOEFL: Paper based (550/4), IBT (80/120)

YDS: 8o

YÖKDİL: 80

5. Niyet Mektubu

Akademik geçmişinizin yanı sıra Koç Üniversitesi’nde özellikle hangi konularda çalışıp araştırma yapmak istediğinizi belirtmelisiniz. Doktora araştırmasını belirli bir konuda yapmak isteyenler, bunu niyet mektubunda belirtmelidirler. Başvuru sırasında herhangi bir konuda karar vermiş olmanız beklenmese de genel olarak hangi konularla ilgilendiğinizi belirtmeniz faydalı olacaktır.

6. Akademik Yazı Örneği

Başvuran adaylar bir akademik yazı örneği teslim etmelidirler. Minimum sekiz sayfa olması gereken bu yazı örneği, bir araştırma makalesi, yüksek lisans tezinden bir bölüm ya da bir makale şeklinde olabilir. Yazı örneğinin İngilizce olmasını tercih etmekle birlikte, daha önceki akademik eğitiminizin başka bir dilde olması durumunda, araştırma ve analiz yeteneğinizi gösterdiği sürece başka dillerde yazılmış örnekleri kabul edebiliriz.

7. Referans Mektupları

Başvuran adaylardan en az üç referans mektubu istenmektedir.

8. Mülakat

Başvuranlar arasında son elemeye kalan adaylar bizzat üniversitemize ya da Skype üzerinden mülakat için çağrılacaklardır.

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir.

+ Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için tıklayınız.

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Doktora Programı mezunları gerekli yetkinlikleri sağlamaları durumunda pek çok yurtiçi ve yurtdışı akademik pozisyonda, müzelerde, Arkeoloji alanında yayın yapan dergi ve yayınevlerinde, kazılarda ve araştıma merkezlerinde çalışabilirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/