Program Hakkında

Bölümün amacı; öğrencilere, toplumları ve sosyal yaşamı eleştirel şekilde inceleyebilmeleri için gerekli donanımı edinmelerinde yardımcı olmaktır. Üniversitenin liberal eğitim felsefesine uygun olarak, öğrenciler ayrıca mezun olduktan sonra farklı ortamlarda kullanabilecekleri yararlı kavramsal ve analitik beceriler geliştireceklerdir.
Programın amacı; sosyolojide kullanılan ana kavramlar, teorik yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri konusunda öğrencilere sağlam bir temel sunmaktır. Bölümde verilen temel eğitim, seçmeli derslerle desteklenir. Seçmeli dersler, medya ve iletişim, aile sosyolojisi, çocuk gelişimi, eğitim sosyolojisi, kültür araştırmaları, ırk/ etnik yapı, kent sosyolojisi, gelişme sosyolojisi ve siyaset sosyolojisi gibi öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını yansıtan konular üzerine odaklanır.
Sosyoloji mezunları için kariyer seçenekleri: Sosyoloji lisans derecesi alan öğrenciler, çalışma hayatı için donanımlı bir şekilde mezun olurlar. İş dünyasına giren mezunlarımız, yerel ve uluslararası şirketlerin yönetimlerinde ve araştırma bölümlerinde veya sivil toplum kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Mezunlarımızın bir kısmı ise, akademik kariyer yapmak üzere dünyanın ileri gelen üniversitelerinde lisansüstü programlara devam etmektedirler.

Mezuniyet Derecesi

Sosyoloji Doktora Derecesi

Başvuru Koşulları

 • Resmi Not Dökümleri: (Lisans mezuniyeti en az 3.00/4.00 not ortalaması, Yüksek Lisans ortalaması 3.00/4.00)
 • İngilizce Dil Yeterliliği: TOEFL (Test of English as a Foreign Language): IBT en az 80 puan, YÖKDİL en az 80 puan veya YDS en az 80 puan . Diğer kabul koşullarını yerine getiren adayların İngilizce Dil Yeterlilik seviyeleri kabul kıstaslarının altında ise bu adaylara hazırlık hakkı tanınabilir.
 • ALES: (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Eşit Ağırlıklı veya Sözel Yüksek Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az 70 puan, Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az 80 Puan.
 • GRE :(Graduate Record Examination) T.C. vatandaşı olmayan adaylardan istenir. Yüksek Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az Sayısal 153 puan, Lisans Derecesi ile Mezun olanlar en az 156 Sayısal puan.
 • 3 adet referans mektubu
 • Niyet Mektubu
 • Mülakat Sonucu
Sosyoloji Doktora Programı Lisans Derecesi ile Yüksek Lisans Derecesi ile
ALES (Eşit Ağırlık) 80 70
GRE (Sayısal) 156 153
GPA 3.00 3.00
TOEFL IBT 80 80
YDS 80 80
 YÖKDİL 80 80

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir.

+ Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için tıklayınız.

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

Harf    Puan

 • A+       4.00
 • A         4.00
 • A-        3.70
 • B+       3.30
 • B          3.00
 • B-        2.70
 • C+       2.30
 • C         2.00
 • C-        1.70
 • D+       1.30
 • D         1.00
 • F          0.00

+ Program Yükümlülükleri

+ Ders Tanımları

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Sosyoloji Doktora Programı mezunları gerekli yetkinlikleri sağlamaları durumunda pek çok yurtiçi ve yurtdışı akademik pozisyonlarda ve ilgili kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Bunlara ek olarak, özel sektörde, özellikle de araştırma geliştirme şirketlerinde çalışabilirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/