Program Hakkında

Koç Üniversitesi Tarih Doktora programı, öğrencilere tarihin ileri düzeydeki çalışmasında güçlü bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Tarih Bölümü çeşitli konuları kapsamakta ancak özellikle aşağıdaki alanlarda güçlüdür: Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye, Balkanlar, Rusya, Ukrayna ve Sovyetler Birliği, Avrupa ve Akdeniz.
Eğitimlerinin bir parçası olarak, doktora öğrencileri ders gereksinimlerini ve kapsamlı sınavı başarılı bir şekilde tamamlamak, özgün araştırmalar yapmak ve doktora tezlerini yazmak zorunda kalacaklar. Ayrıca öğretmen yardımcıları olarak çalışacaklar. Doktora öğrencileri her zaman danışmanları ve bölümün diğer fakülteleri ile yakın işbirliği içinde çalışacaklardır. Amacımız gelecekteki meslektaşları yetiştirmektir ve bu nedenle doktora öğrencilerinin ihtiyaç duyabileceği tüm yardım ve tavsiyeleri sağlamayı taahhüt ederiz. Mezunlar kendilerini devlet, sivil toplum örgütleri ve gazetecilik kariyerine başlamak için ayrıcalıklı bir konumda bulacaklarsa da, Türkiye’nin önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından biri olan Koç Üniversitesi’nden bir doktora, Türkiye’de ve yurt dışında başarılı akademik kariyerlere öncülük edecek.
Koç Üniversitesi doktora öğrencilerine beş yıla kadar doktora bursu ve konut ödeneği de dahil olmak üzere çok rekabetçi kaynaklar sunmaktadır (daha fazla bilgi için buraya tıklayınız). Ana kampus ‘Suna Kıraç Kütüphanesi aracılığıyla öğrenciler kampüs içinde ve dışında çok sayıda akademik dergi ve kitaba erişebilecekler. Üniversitenin Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AkMed) ve Vehbi Koç ve Ankara Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından sağlanan kaynaklara erişebilecekler.

Disiplinlerarasılık, Koç Üniversitesi’nin akademik misyonunun merkezinde yer alır ve öğrenciler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler Enstitüsü’nün diğer programlarından ders almaları için aktif olarak teşvik edilecektir.

Program Yükümlülükleri ve Başvuru Koşulları

1. Lisans Transcriptleri

2. GPA/ Genel Not Ortalaması: minimum 2.5

3. GRE- Sayısal Puan (Yabancı öğrenciler) veya ALES- Eşit Ağırlık (Türk öğrenciler)
Başvurmak isteyen öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir GRE/ALES puanı yoksa, başvurulara en yakın tarihte düzenlenen bir GRE/ALES sınavına gireceklerine dair bir belge sundukları takdirde başvuru yapabilirler.
min: ALES 55/ GRE 149

4. İngilizce Yeterlilik Sınavı
Anadili İngilizce olmayan adayların aşağıda belirtilen dil sınavlarından herhangi birine girmiş olmaları gerekir.
TOEFL: IBT (80/120)
YDS: 80
YÖKDİL: 80

5. Niyet Mektubu
Akademik geçmişinizin yanı sıra Koç Üniversitesi’nde özellikle hangi konularda çalışıp araştırma yapmak istediğinizi belirtmelisiniz. Yüksek Lisans araştırmasını belirli bir konuda yapmak isteyenler, bunu niyet mektubunda belirtmelidirler. Başvuru sırasında herhangi bir konuda karar vermiş olmanız beklenmese de genel olarak hangi konularla ilgilendiğinizi belirtmeniz faydalı olacaktır.
Aşağıdaki sorulara ile ilgili 2.000 kelimeyi geçmeyen yazı:
Neden Koç Üniversitesi’ne başvuruyorsunuz?
Neden belirli bir programa başvuruyorsunuz?
Kariyer hedefleriniz neler?
Doktora programlarına başvuranlar için araştırma ilgi alanlarınız nelerdir ve kiminle çalışmak istiyorsunuz?

6. Referans Mektupları
Başvuran adaylardan en az üç referans mektubu istenmektedir.

7.Bilim Sınavı

8. Mülakat
Başvuranlar arasında son elemeye kalan adaylar bizzat üniversitemize ya da Skype üzerinden mülakat için çağrılacaklardır.
Başvuranlar lisansüstü eğitim formunu doldurmalıdır. Tüm başvurular online olarak internet üzerinden yapılmalıdır.

 

Tarih Doktora Sınav Gereklilikleri
SINAV / PUAN Lisans Derecesi Yüksek Lisans Derecesi
ALES(Equal Weighed) 85 70
GRE (Quantitative) 158 153
GPA 3.00 3.00
TOEFL IBT 80 80
YDS /YÖKDİL 80 80

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir.

+ Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için tıklayınız.

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

Harf    Puan

 • A+       4.00
 • A         4.00
 • A-        3.70
 • B+       3.30
 • B          3.00
 • B-        2.70
 • C+       2.30
 • C         2.00
 • C-        1.70
 • D+       1.30
 • D         1.00
 • F          0.00

+ Program Yükümlülükleri

+ Ders Tanımları

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Tarih Yüksek Lisans ve Doktora Programı mezunları gerekli yetkinlikleri sağlamaları durumunda pek çok yurtiçi ve yurtdışı akademik pozisyonlarda, tarih alanında yayın yapan dergi ve yayınevlerinde, araştırma merkezlerinde ve ilgili alanda hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

 Program Çıktıları:

 • Osmanlı, Türk, Ortadoğu, Avrupa ve Asya ağırlıklı olmak üzere Dünya Tarihi konusunda derin ve kapsamlı bilgi sahibi olmak.
 • Tarihte kullanılan teori, yöntem, sebep-sonuç ilişkilerini açıklayabilmek, ve koşulların ve zamanın değişimini de dikkate alarak konuları zaman ve konu olarak belirleyebilmek.
 • Geçmişi yorumlayabilmek için çeşitli kaynakları (birincil, ikincil, yazılı, sözlü, görsel ve çevresel) okumak, anlamak, analiz etmek ve sentezleyebilmek.
 • Farklı bakış açılarını da dikkate alarak farklı topluluklar için anlaşılır biçimde yazabilmek ve konuşabilmek.
 • Veri toplanmasında uygun teori ve yöntemleri kullanarak araştırma tasarlamak ve yürütmek.
 • Tarihin şekillenmesinde farklı ırk, köken, cinsiyet ve sosyal sınıfların birbirinden farklı ve çeşitli önemli rolleri olduğunu hatırlamak.
 • Çağdaş olayları daha geniş, eleştirel ve tarihi bir çerçeveden inceleyebilmek.
 • Tarihsel sorgulamanın etik boyutunu sorumlu araştırma ve kanıtla uyumlu sonuçların sunumu açısından değerlendirmek.

 

Mezunların Mesleki Profilleri

Koç Üniversitesi’nde tarih lisansüstü programı mezunları, Türkiye’de ve yurtdışında akademik kariyerlerine devam edebilirler. Bunun yanında hükümet, sivil toplum kuruluşları ve gazetecilik kariyerine geçiş için ayrıcalıklı bir konumda bulacaklar. 

 

Ders Tanımları:

 

ENGL 501 / SCIENTIFIC PAPER WRITING AND PUBLISHING Bilimsel makale yazmak yüksek lisans veya doktora tezi yazmaktan farklı beceriler gerektirir. Derste, araştırma sorunsalının yazılması, kuramsal arka planın açıklanması, araştırma yöntemlerinin anlatılması, bulguların sunumu ve kritik tartışılması gibi konularda bilinmesi gereken püf noktalar uygulamalı olarak ele alınır. Ayrıca derste makale için doğru derginin seçilmesi, makalenin sunulmasından revize edilmesine kadar gecen süreçte bilinmesi gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapılır.
HIST 501 / HISTORIOGRAPHY 18. yüzyıldan günümüze tarih yazımındaki amaç, metodoloji ve uygulamalara genel bir bakış. Tarihin bir disiplin olarak ortaya çıkışını, arşiv gibi birincil kaynakların önemini ve tarih yazımında neden-sonuç, gerçek, yorum ve objektifliği inceler.
HIST 502 / RESEARCH METHODS IN HISTORY Arşiv araştırması, sözlü tarih, araştırma ve yayın etiği, mülakat teknikleri ve belge analizi gibi belli başlı tarihsel araştırma yöntemlerini ele alır. Öğrencilere araştırma projelerinin farklı aşamalarında (araştırma önerisinin yazılması, hipotezlerin oluşturulması, araştırma sorularının belirlenmesi bilgi toplanılması ve söylem analizi) rehberlik eder
HIST 503 / TOPICS IN HISTORY OF THE EARLY MODERN WORLD Erken Yeni Çağ dünya tarihi bağlamında devlet oluşumu, yeni askeri tarih, iktisadi ağlar, yeni dünyalar/eski metinler, uhrevi ve entelektüel hayat. Habsburg, Osmanlı, Safavi, Mughal ve Ming imparatorluk tarihleri üzerine odaklanacaktır.
HIST 504 / TOPICS IN THE HISTORY OF THE MODERN WORLD 18. yüzyılın sonundan günümüze dünya tarihinin ana temalarının ve önemli konularının incelenmesi. Modern dünyanın temellerini oluşturan siyasi, sosyal, kültürel, entelektüel ve iktisadi dönüşümlerin çalışılması.
HIST 505 / HISTORICAL APPROCHES TO SOCIAL THEORY Modern sosyal düşüncelerin başlıca teorileri ve teorisyenlerinin kapsamlı analizi. Sosyal teorinin klasik temellerinin, Marx, Weber ve Durkheim’in çalışmaları başta olmak üzere tarihsel bağlamı içinde incelenmesi. Gramsci, Bourdieu ve Foucault gibi erken ve geç yirminci yüzyıl düşünürleri ile klasik teoriye, feminist ve postkolonyal yaklaşımlara ortaya çıktıkları tarihsel bağlamlar üzerinden odaklanılması.
HIST 507 / MEDITERRANEAN HISTORY 16. ve 21. yüzyıllar arasında değişik Akdeniz kültürleri arasındaki ilişkileri ve bağlantıları inceler. Dini savaşlar, ticaret, korsanlık, milliyetçiliğin yükselmesi, sömürgecilik ve sömürgeciliğe karşı hareketler gibi konular üzerinde durur.
HIST 508 / HISTORY OF THE BALKANS 18. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar uzanan dönemde modern Balkan tarihi ile ilgili değişik yaklaşımları tartışır. Dönemin sosyal, siyasi ve kültürel gelişmelerini inceler. Osmanlı İmparatorluğu’nda milliyetçiliğin doğuşu ve yeni Balkan ulus-devletleri ile Türkiye’nin ilişkileri.
HIST 509 / LABOR HISTORY OF THE MIDDLE EAST Ortadoğu emek tarihçiliğindeki belli başlı yaklaşımları ve tartışmaları ele alır. Tarihçilerin emek hareketlerinin tarihini, devlet ve toplum arasındaki ilişkileri, işçi sınıflarının oluşumunu ve toplumsal cinsiyet, etnisite ve emek ilişkisini nasıl analiz ettiklerini inceler. Geç Osmanlı İmparatorluğu, Mısır, İran ve Türkiye üzerine odaklanılır.
HIST 510 / HISTORY OF THE MODERN STATE AND MASS VIOLENCE Modern devlet ve şiddet ilişkisine ve tarihçilerin modern dönemin birçok kitlesel katliamlarını açıklamak için geliştirdikleri çeşitli yaklaşımlara odaklanır. Birinci Dünya Savaşı, Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası ve İkinci Dünya Savaşı gibi çeşitli örneklere karşılaştırmalı yaklaşım.
HIST 590 / SEMINAR  
HIST 599 / INDEPENDENT STUDY  
HIST 690 / Ph.D SEMINAR COURSE Öğretim Üyeleri, misafir konuşmacı ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunduğu seminerler.
HIST 695 / PHD THESIS