Program Hakkında

Geniş bir entelektüel çeşitlilik ve köklü bir sosyal bilimler geleneğine bağlı olan Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine hızla küreselleşen dünyada, mesleki kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlayacak çağdaş bir program sunmaktadır. Bölümün dinamik ve uluslararası kadrosu eğitimde mükemmelliği ve bilimsel araştırmalarda yaratıcılığı hedeflemektedir.

Öğrenciler, uluslararası politika, karşılaştırmalı siyaset, Türk dış siyaseti ve siyaset felsefesi gibi uluslararası ilişkiler disiplininin alt dallarından dersler seçebilme imkanına sahiptir. Bölüm, geniş ve esnek programının yanı sıra, politik ekonomi ve kamu politikasını esas alan farklı bir seçeneği de sunmakta ve uluslararası politik ekonomi, küreselleşme ve demokratikleşme, güncel Türk siyaseti ve ekonomisi, Türk dış politikası, Orta Doğu politikası ve Türkiye-Avrupa birliği ilişkileri konularına öncelikli olarak ağırlık vermektedir.
Bölüm, mezunlarını devlet kurumları, iş dünyası, medya, akademik dünya ve uluslararası kurumlar gibi birçok alanda etkin liderlik rolleri için hazırlamaktadır. Mezunlarımıza kazandırdığımız gelişmiş problem çözebilme yeteneği, kavramsal ve sayısal analiz yapabilme becerisi, ülkeler ve küresel dinamikler hakkında detaylı bilgi ve gelişmiş İngilizce donanımı, onların Dışişleri Bakanlığı ve devletin diğer kademelerinde ya da banka, ticari şirketler, medya kuruluşları, reklam ajansları, özel danışmanlık şirketleri gibi sektör kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde mesleki kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır.

Mezuniyet Derecesi

Uluslararası İlişkiler Doktora Derecesi

Başvuru Koşulları

1. Niyet Mektubu
Akademik geçmişinizin yanı sıra Koç Üniversitesi’nde özellikle hangi konularda çalışıp araştırma yapmak istediğinizi belirtmelisiniz. Doktora araştırmasını belirli bir konuda yapmak isteyenler, bunu niyet mektubunda belirtmelidirler. Başvuru sırasında herhangi bir konuda karar vermiş olmanız beklenmese de genel olarak hangi konularla ilgilendiğinizi belirtmeniz faydalı olacaktır.
Aşağıdaki sorulara ile ilgili 2.000 kelimeyi geçmeyen yazı:

 • Neden Koç Üniversitesi’ne başvuruyorsunuz?
 • Neden belirli bir programa başvuruyorsunuz?
 • Kariyer hedefleriniz neler?
 • Doktora programlarına başvuranlar için araştırma ilgi alanlarınız nelerdir ve kiminle çalışmak istiyorsunuz?

2. Lisans ve Yüksek Lisans Transcriptleri
3. GPA/ Genel Not Ortalaması: minimum 3.0
4. GRE- Sayısal Puan (Yabancı öğrenciler) veya ALES- Eşit Ağırlık (Türk öğrenciler)
(Başvurmak isteyen öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir GRE/ALES puanı yoksa, başvurulara en yakın tarihte düzenlenen bir GRE/ALES sınavına gireceklerine dair bir belge sundukları takdirde başvuru yapabilirler)
5. ALES (Türk öğrenciler): MA / MS derecesi ile başvuran öğrenciler için EW’den (Eşit Ağırlık) en az 70, BA / BS derecesi ile başvuran öğrenciler için en az 85 EW (Eşit Ağırlık)
6. İngilizce Yeterlilik Sınavı
Anadili İngilizce olmayan adayların aşağıda belirtilen dil sınavlarından herhangi birine girmiş olmaları gerekir.
TOEFL: IBT (80/120)
YDS: 80
YÖKDİL: 80
8. Yazılı Sınav
Bilim sınavı yapılır.( Kampüse davet edilir ve adayın siyaset bilimi veya uluslararası ilişkiler ile ilgili genel bir soru üzerine bir deneme türü cevabı yazmalarını gerektirir. Not verme, öğrencinin analitik yeteneklerine, İngilizce ve genel olarak yazma becerilerine dayanır. siyaset ve uluslararası ilişkilerdeki bilgiler) ve bir röportaj. İstisnai yabancı öğrenciler veya yabancı ülke sakinleri için yazılı sınav feragat edilebilir veya öğrencinin kendi ülkesindeki kurumda sınava girmesine izin verilebilir. İstisnai durumlarda için skype yoluyla çevrimiçi görüşme yapmak da mümkün olabilir)

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir.

+ Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için tıklayınız.

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

          Harf    Puan

 • A+       4.00
 • A         4.00
 • A-        3.70
 • B+       3.30
 • B          3.00
 • B-        2.70
 • C+       2.30
 • C         2.00
 • C-        1.70
 • D+       1.30
 • D         1.00
 • F          0.00

+ Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Uluslar Arası İIlişkiler Doktora Programı mezunları gerekli yetkinlikleri sağlamaları durumunda pek çok yurtiçi ve yurtdışı akademik pozisyonda, bakanlık ve müsteşarlıklarda, bankalarda, sigorta şirketlerinde, ulusal ve uluslararası şirketlerde, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ve yazılı ve görsel basın kuruluşlarında çalışabilirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/