Program Hakkında

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, dünyadaki en iyi beş okulun içinde yer alan Johns Hopkins Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile işbirliği sonucunda 1999 yılında Hemşirelik Yüksekokulu olarak kurulmuştur.

2016-2017 Akademik Yılından itibaren Fakülte olarak yoluna devam edecek olan okulumuzda, kanıta dayalı bilgiyi kullanan, eleştirel düşünen, sorgulayan, insan hak ve değerlerine saygılı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, bütüncül yaklaşım ile insan sağlığının geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda görev alabilecek, değişime açık, yasal ve etik ilkeler doğrultusunda kendisini ifade edebilme yeteneğinde, araştırmacı ve sorgulayıcı  lider hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Okulumuzun uluslararası akreditasyon süreci, Amerika Birleşik Devletleri’nin hemşirelik alanında en saygın akreditasyon kuruluşları arasında yer alan Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) tarafından tamamlanmıştır. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi böylece ACEN tarafından akredite edilen Türkiye’deki ilk ve tek fakülte oldu.

Fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan güçlü akademik kadrosu ile Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsü’ndeki modern binasında ileri teknolojik donanım, çağdaş hizmet anlayışı, görsel-işitsel teknik donanımlı derslikler, konferans salonları, uygulayarak öğrenme olanağı sağlayan tam donanımlı simülasyon laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, kafeterya ve dinlenme alanları ile eğitimi çok daha etkin, rahat ve zevkli bir hale getirmektedir. Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsü içerisinde yeralan Sağlık Bilimleri Kütüphanesi,  bünyesinde Türkiye’de hemşirelik alanına ait en nitelikli, güncel ve zengin, basılı ve dijital kaynağı bulundurmaktadır.

Mezuniyet Derecesi

Hemşirelik Lisans Derecesi

Giriş Şartları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/basvuru/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

Ölçme ve Değerlendirme

Koç Üniversitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/yonergeler/sinav-usul-ve-uygulamalari-yonergesi/

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Hemşirelik Fakültesi ACEN (Accreditation Comission for Education in Nursing) tarafından uluslararası akreditasyona sahip Türkiye’deki ilk ve tek hemşirelik fakültesidir. Her biri alanında uzman akademik kadrosu, ileri teknolojiye sahip simülasyon ve beceri laboratuvarları, uluslararası standartlara göre hazırlanmış müfredatı ve İngilizce yürütülen hemşirelik programı ile sağlık hizmetlerine yön verecek hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Hemşirelik Fakültesi mezunları; İngilizce’yi en iyi şekilde kullanabilmeleri, üniversitenin çekirdek program kapsamında; insani bilimler, fen bilimleri ve matematik, güzel sanatlar, mühendislik, sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanlarında diğer disiplinlerden aldıkları dersler, ulusal ve uluslararası düzeyde farklı alanlarda kazandıkları staj tecrübeleri ile geniş bir iş imkanına sahiptirler. Mezunlar, sağlık hizmetleri başta olmak üzere insan sağlığı ile ilişkili eğitim, gıda, ilaç sanayi, medikal ürünler, turizm gibi çok çeşitli sektörlerde rahatlıkla iş bulabilmekte ve Türkiye’de veya yurtdışında lisansüstü eğitimlerine devam edebilmekteler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

Hemşirelik Ders Programı

Program Çıktıları

  1. Rol ve sorumluluklarını etik ilkeler, mesleki değerler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde uygular.
  2. Farklı uygulama ortamlarında, birey ve gruplarla etkili ve terapötik ilişki kurar.
  3. Bilgi, iletişim ve bakım teknolojilerini kullanarak ulusal ve uluslararası standartlara ve kanıtlara dayalı güvenli ve kaliteli bakım verir.
  4. Kişisel ve mesleki gelişiminde yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser.
  5. Mevcut bilgileri sorgulayarak yeni ve yaratıcı fikirler üretir.
  6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik becerilerini kullanır.

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ PROGRAMI

PROGRAMINDAKİ DERSLER İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ MATRİSİ

Ders Programında Yer Alan Dersler Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6
ALIS 100 Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri 3 3
UNIV 101 Koç Üniversitesine Giriş 2 2
ACWR 101 Temel Akademik Yazı Teknikleri 2 2
TURK 100 Türkçe Anlatı ve Yazı (TR) 1 3 3
CPAP 100 Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı 3 3
MATH 101 Sonlu Matematik 3 3
NURS 101 Hemşireliğe Giriş 4
ASIU (Çekirdek Program) 1 3 3
ACWR 106 Bilim ve Teknoloji Alanında Yazma Becerileri 3 3
NURS 102 Sağlık Profesyonelleri için Fonksiyonel Anatomi 5
CHEM 100 Sağlık Bilimleri İçin Genel Kimya 5
ECSA (Ortak Çekirdek) 3 3 2
HUMS (Ortak Çekirdek) 1 4 4 3
NURS 201 Sağlığın Değerlendirilmesi (TR) 3 3 4 5 5
NURS 203 Hemşirelik Bakımının Esasları 5 5 5 5 5 2
NURS 205 Hemşirelik Uygulaması: Sağlığın Değerlendirilmesi ve Bakımın Esasları (TR) 5 5 5 5 5 2
NURS 207 Terapötik İletişim (TR) 5 5 5 3 3 3
HIST 300 Modern Türkiye Tarihi 2
NURS 202 Hastalıkların Mekanizmaları 4 5 5
NURS 204 İç Hastalıkları Hemşireliği 5 5 5 5 5 2
NURS 206 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 5 5 5 5 5
NURS 208 Hemşireliği Uygulaması: Cerrahi ve İç Hastalıkları (TR) 5 5 5 5 5 2
SOCS (Çekirdek Program) 2 3 2
NURS210 Yaz Uygulaması (TR) 5 5 5 5 5 2
NURS 301 Kadın Sağlığı Hemşireliği 5 5 5 5 5 3
NURS 303 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 5 5 5 5 5 3
NURS 305 Hemşirelik Uygulaması: Çocuk ve Kadın (TR) 5 5 5 5 5 3
MATH 202 Sosyal Bilimler İçin İstatistik 3 3
NURS 302 Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirmede Hemşirelik 5 5 5 5 5 4
NURS 304 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 5 5 5 5 4
NURS 306 Hemşirelik Uygulaması: Toplum ve Ruh Sağlığı (TR) 5 5 5 5 4
NURS 308 Araştırma Yöntemleri (TR) 5 3 5 5 3
NURS 310 Yaz Uygulaması  (TR) 5 5 5 5 5
NURS 312 Yaz Uygulaması  (TR) 5 5 5 5 5
NURS 401 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 5 5 5 5 5
NURS 403 Sağlık Hizmetlerinde Etik 5 3 3 5 2
NURS 490 Proje-I (TR) 3 3 3 5 3
NURS 402 İntörn Uygulaması (TR) 5 5 5 5 5
NURS 491 Proje –II (TR) 3 3 3 5 3
SEÇMELİ (7 Genel- 5 Alan Dersi ) 2 2 2 3 2