Program Hakkında

Koç Üniversitesi Finans Yüksek Lisans programı finans alanında eksiksiz bir temel sağlar ve finansçıların gereksinim duydukları uygulamalı mali analiz ve araştırma becerilerini geliştirir.

Program kredisi 7 zorunlu ders, 5 seçmeli ders ve bir mezuniyet projesinden oluşan tezsiz bir program olup, 13 aylık bir süre zarfında 3 dönem içerisinde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. Dersler yıl içinde haftada iki gün (Pazartesi ve Çarşamba) akşamları saat 6:30’dan 9:30’a kadar ve Cumartesi günleri 9:00’dan 5:00’e kadar sürmektedir. Dersler, Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü’nde verilmektedir.

Öğrenciler ilk derslerde genel finansal teorileri ve kurumsal finans konseptlerini Mali tablolar & Raporlama, Fintech and Blockchain, Sayısal Yatırım Analizi, Kurumsal Finans ve Yatırım’da incelemeye başlarlar. İlk derslerde edinilen bilgi ve beceriler, Finansal Türevler, Kurumsal Strateji ve Risk Yönetimi ve İleri Kurumsal Finansman derslerindeki ileri seviye konular için temel hazırlar. Son olarak, öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgilerle Finansal Modelleme, Şirket Birleşmeleri ve Satın Alımları, Değerleme ve Kurumsal Yeniden Yapılanma gibi vaka odaklı derslerde öğrendikleri bilgileri uygularlar.

Mezuniyet Derecesi

Finans Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Finans Yüksek Lisans Programı’na katılmanın ilk ve en önemli koşulu, motivasyon ve istekliliktir. Ayrıca başvuru sahiplerinin aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:

 • Akredite bir kurumdan lisans derecesi (* yurtdışındaki lisans öğrenimleri, Türk Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmalıdır)
 • Minimum 2 sene tam zamanlı iş deneyimi
 • Askerliğin tamamlanmış olması (yükümlülük mevcut ise) veya tecilin ispatı
 • İngilizcede yeterlilik

Finans Yüksek Lisans Programına başvuru için Online Başvuru Formu’nun doldurulması (https://apply.ku.edu.tr/gradapp) ve ilgili belgelerin yüklemesi gerekmektedir:

 • Eğitim alınmış olan tüm Üniversitelerden resmi akademik not belgesi
 • Konuları başvuru formunda verilmiş üç tane kompozisyon
 • Başvuru ücreti ödeme makbuzu
 • Adayın çalıştığı kurumun yüksek lisansını desteklediğine dair belge
 • 2 adet referans mektubu

Başvuru için 2 adet referans mektubu gerekmektedir. Aday, online başvuru formunda referans mektuplarını dolduracak kişilerin iletişim bilgilerini belirtir ve Enstitü tarafından ilgili kişilere referans mektubu formu web adresi linki e-mail yoluyla gönderilir.

Başvurularını tamamlayan adaylardan uygun görülenler mülakata alınırlar. Mülakat öncesinde adaya kısa bir makale verilir ve makaleyle ilgili soruları mülakat sırasında yanıtlaması istenir. İngilizce Mülakat sonrasında gerekli görülmesi halinde TOEFL ve GMAT skorları istenebilir.

Önemli Not:  

*Yüksek Öğretim Kurumu, lisans derecesini yurt dışında bulunan Üniversite’lerden alan öğrencilerin diplomaları için kurum tarafından tanınırlık alınmasını şartını getirmiştir.  Söz konusu üniversitelerin YÖK tarafından tanınmaması durumunda öğrencilerin Türkiye’de herhangi bir Üniversite’ye yapacakları yüksek lisans ve benzeri öğrenim başvuruları geçersiz sayılmaktadır. Tanınırlık süreci öğrenciler adına Kayıt Kabul Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

* Türk vatandaşı olan ve lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin ise denklik belgesi almak üzere YÖK’e başvuru yapmaları ve ilgili belgeyi Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Sorularınız için gsb@ku.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Mezuniyet için tüm ders yükümlülüklerinin geçer notla tamamlanmış olması ve en az 3.00/4.00 genel not ortalamasına sahip olunması gerekmektedir.

 • Özenli teorik ve analitik perspektif
 • Uluslararası kapsam
 • Eğitime Yatırımda Güçlü Kazanımlar
 • Finans Yüksek Lisans Diploması hak kazanabilmek için öğrencilerin 30 kredi saatini tamamlaması gerekmektedir
 • 7 zorunlu (3 krediden oluşan 4 ders ve 1,5 krediden oluşan 2 ders) ve 5 veya daha fazla seçmeli ders

 

Güz Dönemi Bahar Dönemi Yaz Dönemi
Zorunlu Dersler Seçmeli ve Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler

Ders tanımlarına bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet Projesi

YÖK Mezuniyet Projesi (1 kredi –zorunlu)

Türkiye Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) düzenlemeleri ve gereklilikleri uyarınca Koç Üniversitesi Yüksek Lisans derecesi mezuniyet tezi gerektirmez, mezuniyet projesi gerektirir. Bu proje, bir öğretim üyesinin gözetiminde öğrenci tarafından bireysel olarak yürütülen araştırma dönemi projesidir. Sonuçları yazılı bir proje raporunda sunulur.

Takım Çalışması ve Liderlik Dersi (kredisiz-zorunlu)

Karmaşık durumlarda etkili takım çalışması ve liderlik becerilerini zaman ve rekabetçi baskılarla geliştirmeyi amaçlayan bir atölye olarak düzenlenir.

Gruplar, özellikle çıkarlarının örtüşmemesi durumunda, iş birliği konusunda zorlanırlar. Bu atölye, iş birliği sürecinde ortaya çıkan süreç kayıplarına ve bu kayıpları önlemek amacıyla yapılabilecek uygulamalara odaklanmıştır. Katılımcılar uygunluk ve duygusal çatışma baskısı gibi etkili iş birliğinin önündeki engelleri keşfedecek ve bu tür zorluklarla etkin bir şekilde başa çıkabilmek için liderlik stratejileri keşfedeceklerdir. Bu derse katılım zorunludur.

London School Of Economics Eğitim Gezisi

Kapsamlı müfredata ek olarak ve CFA üyeliğinin yanı sıra, İşletme Enstitüsü’nün öğrencilerine sunduğu en önemli uluslararası fırsat London School of Economics eğitim gezisi programıdır. Bu özel program finans yüksek lisans öğrencilerine finans dünyasının merkezinde LSE’den ders alma deneyimi sunar. Bir hafta süren eğitim gezisi, Londra Menkul Kıymetler Borsası ve Avrupa Yeniden Yapılanma ve Geliştirme Bankası (EBRD) gibi ayrıcalıklı kurumlara yapılan saha ziyaretlerinin yanında Koç Finans Yüksek Lisans öğrencilerinin küresel ekonomi ve ekonomik kriz hakkındaki bilgilerini derinleştiren dikkat çekici dersler içeren özelleştirilmiş bir programdır.

Kariyer Gelişim Merkezi

Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi, üniversite öğrencilerine ve mezunlarına kariyer seçeneklerini keşfetmeleri, fırsatlar için hazırlık yapmaları ve üniversitenin geniş ve dinamik ağlarını kullanarak bilinçli ve donanımlı bir şekilde kariyer seçimleri yapabilmeleri için gerekli bağlantıları kurmalarında yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kariyer Gelişim Merkezi, öğrencilere ve mezunlara ana dalları ve kariyer seçimleri arasındaki bağlantıları keşfetmelerine yardımcı olur, analiz ve hazırlık yoluyla iş olanakları aramaya aktif olarak katılır ve muhtemel pozisyonları ile uzun vadeli kariyer planları arasındaki uyumu değerlendirir. Merkez, randevusuz kısa süreli görüşmeler ve randevu sistemi ile çalışır.

Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi hem lisans hem de yüksek lisans öğrencileri için kariyer hizmeti sunmaktadır.

 • Kampüste işe alım günleri
 • KUcareerlink
 • Kişilik değerlendirmesi ve kariyer araştırması
 • Kariyer koçluğu kapsamında kullanılan Careerleader ve NEO PI envanteri
 • Farklı kariyer alanları ve sektörler hakkında bilgi
 • CV ve ön yazı yazma atölyeleri
 • İş ilanları
 • Mülakat senaryoları

Ayrıca, öğrenciler Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi’nden kariyer danışmanlığı alabilir ve iş aramak amacıyla 1500’den fazla şirketi kapsayan Online Koç Üniversitesi Şirket-İşveren Veri Tabanını kullanabilir.

Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Program Öğrenme Çıktıları

 

1. Eleştirel düşünme, analiz ve karar verme süreçlerine hakimiyet
2. Liderlik becerilerini çeşitli yönetim durumlarına ve hızlı değişen koşullarda uygulayabilme
3. Etik ve sosyal sorunları belirlemek ve ele almak için beceriler geliştirmek
4.Finansal bağlamda teknik  ve nicel araçları uygulayabilme becerilerini geliştirme