En güncel ders şablonuna ulaşmak için program ismine tıklayınız:

İşletme

1. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ACWR 101TEMEL AKADEMİK YAZI TEKNİKLERİOrtak Çekirdek3
ALIS 100AKADEMİK BAŞARI VE YAŞAM BECERİLERİOrtak Çekirdek1
CPAP 100BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMIOrtak Çekirdek0
ETHC Ortak Çekirdek3
MATH 101SONLU MATEMATİKZorunlu Alan3
SCIE Ortak Çekirdek3
TURK 100TÜRKÇE · ANLATI VE YAZIOrtak Çekirdek4
UNIV 101KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NE GİRİŞOrtak Çekirdek1
2. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ACWR 103İŞLETME İÇİN YAZMA BECERİLERİOrtak Çekirdek3Ön Koşul: ACWR. 101
ECON 101MİKROEKONOMİYE GİRİŞZorunlu Alan3
MATH 102ANALİZZorunlu Alan3
PSYC 100PSİKOLOJİZorunlu Alan3
UNIV 199PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞZorunlu Alan3
3. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ACCT 201FİNANSAL MUHASEBEZorunlu Alan3
ECON 102MAKROEKONOMİYE GİRİŞZorunlu Alan3Ön Koşul: ECON 101 veya ECON 100
MATH 201İSTATİSTİKZorunlu Alan3Ön Koşul: (MATH.101 veya MATH.102 veya MATH.106) veya öğretim üyesi onayı
MKTG 201PAZARLAMA YÖNETİMİZorunlu Alan3Ön Koşul: CPAP 100 veya CPAP 150 veya CPAP 101
SOSC Ortak Çekirdek3
4. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ACCT 202YÖNETİM MUHASEBESİZorunlu Alan3Ön Koşul: ACCT. 201
HIST 300MODERN TÜRKİYE TARİHİOrtak Çekirdek4Ön Koşul: ACWR 101
HUMS Ortak Çekirdek3
MFIN 202FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞZorunlu Alan3Ön Koşul: ECON.100 veya ECON 101 ve ACCT. 201
Operations Zorunlu Alan3
5. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ALAN Alan Seçmeli3
ASIU Ortak Çekirdek3
BLAW 202TİCARET HUKUKUZorunlu Alan3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
QMBU 301İŞLETME İÇİN SAYISAL YÖNTEMLERZorunlu Alan3Ön koşul: MATH 201 veya MATH202 veya ENGR201 veya INDR 252 ve (Cpap 100 veya Cpap 101 veya Cpap 150 veya COMP 100)
6. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ALAN Alan Seçmeli3
ALAN Alan Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
Information Zorunlu Alan3
7. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ALAN Alan Seçmeli3
ALAN Alan Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
8. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ALAN Alan Seçmeli3
BUSA 499İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALARZorunlu Alan3Ön Koşul: ACCT 201, ACCT 202, BLAW 202, MFIN 202, MKTG201, QMBU 301, OPS Havuzu ve INF Havuzu
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3

Ekonomi

1. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ACWR 101TEMEL AKADEMİK YAZI TEKNİKLERİOrtak Çekirdek3
ALIS 100AKADEMİK BAŞARI VE YAŞAM BECERİLERİOrtak Çekirdek1
CPAP 100BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMIOrtak Çekirdek0
ECON 101MİKROEKONOMİYE GİRİŞZorunlu Alan3
MAT1 Zorunlu Alan3
SCIE Ortak Çekirdek3
UNIV 101KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NE GİRİŞOrtak Çekirdek1
UNIV 199PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞZorunlu Alan3
2. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ACWR 103/104 Ortak Çekirdek3
ECON 102MAKROEKONOMİYE GİRİŞZorunlu Alan3Ön Koşul: ECON 101 veya ECON 100
MAT2/MAT2 Zorunlu Alan3
PSYC 100PSİKOLOJİZorunlu Alan3
SOSC Ortak Çekirdek3
3. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ACCT 201FİNANSAL MUHASEBEZorunlu Alan3
ECON 201MİKROEKONOMİZorunlu Alan3Ön Koşul: ECON. 101 veya ECON. 100
ETHC Ortak Çekirdek3
MATH 201İSTATİSTİKZorunlu Alan3Ön Koşul: (MATH.101 veya MATH.102 veya MATH.106) veya öğretim üyesi onayı
TURK 100TÜRKÇE · ANLATI VE YAZIOrtak Çekirdek4
4. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
Business Zorunlu Alan3
ECON 202MAKROEKONOMİZorunlu Alan3Ön Koşul: ECON. 102
SEÇMELİGenel Seçmeli3
HIST 300MODERN TÜRKİYE TARİHİOrtak Çekirdek4Ön Koşul: ACWR 101
HUMS Ortak Çekirdek3
5. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ALAN Alan Seçmeli3
ASIU Ortak Çekirdek3
Business Zorunlu Alan3
ECON 311EKONOMETRİYE GİRİŞZorunlu Alan4Ön Koşul: ECON. 201 ve MATH. 201 veya Engr 200 veya Engr 201 veya Math 211 ve Cpap 100 veya Cpap 101 veya Cpap 150 veya COMP 100
SEÇMELİGenel Seçmeli3
6. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ALAN Alan Seçmeli3
ALAN Alan Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
7. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ALAN Alan Seçmeli3
ALAN Alan Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
8. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ALAN Alan Seçmeli3
ALAN Alan Seçmeli3
ECON 499EKONOMİDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALARZorunlu Alan3Ön Koşul: ECON 201, ECON 202, ve ECON 311 (en az 4 Ekonomi Alan Seçmeli Dersi)
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3

Uluslararası İlişkiler

1. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ACWR 101TEMEL AKADEMİK YAZI TEKNİKLERİOrtak Çekirdek3
ALIS 100AKADEMİK BAŞARI VE YAŞAM BECERİLERİOrtak Çekirdek1
CPAP 100BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMIOrtak Çekirdek0
ECON 101MİKROEKONOMİYE GİRİŞZorunlu Alan3
ETHC Ortak Çekirdek3
MATH 101SONLU MATEMATİKZorunlu Alan3
PSYC 100PSİKOLOJİZorunlu Alan3
UNIV 101KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NE GİRİŞOrtak Çekirdek1
2. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ACWR 103/104 Ortak Çekirdek3
ECON 102MAKROEKONOMİYE GİRİŞZorunlu Alan3Ön Koşul: ECON 101 veya ECON 100
INTL 101SİYASET BİLİMİNE GİRİŞZorunlu Alan3
MATH 102ANALİZZorunlu Alan3
SCIE Ortak Çekirdek3
3. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
SEÇMELİGenel Seçmeli3
INTL 203ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞZorunlu Alan3Ön Koşul: INTL. 101
INTL 204KARŞILAŞTIRMALI SİYASETE GİRİŞZorunlu Alan3Ön Koşul: INTL. 101
MATH 201İSTATİSTİKZorunlu Alan3Ön Koşul: (MATH.101 veya MATH.102 veya MATH.106) veya öğretim üyesi onayı
TURK 100TÜRKÇE · ANLATI VE YAZIOrtak Çekirdek4
4. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
HIST 300MODERN TÜRKİYE TARİHİOrtak Çekirdek4Ön Koşul: ACWR 101
HUMS Ortak Çekirdek3
INTL 201SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA METODLARIZorunlu Alan3Ön Koşul: (INTL. 101 ve MATH. 201 veya Eng 200 veya Eng 201) veya öğretim üyesi onayı
INTL 301TÜRK ANAYASA SİSTEMİZorunlu Alan3
SOSC Ortak Çekirdek3
5. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ASIU Ortak Çekirdek3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
Foreign Zorunlu Alan3
Identity Zorunlu Alan3
Regions Zorunlu Alan3
6. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ALAN Alan Seçmeli3
Domestic Zorunlu Alan3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
INTL 308SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİZorunlu Alan3Ön Koşul: INTL. 101 veya öğretim üyesi onayı
7. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ALAN Alan Seçmeli3
ALAN Alan Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
8. Dönem
Ders No Ders Adı Tipi Kredi Koşullar
ALAN Alan Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
SEÇMELİGenel Seçmeli3
INTL 499ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALARZorunlu Alan3Ön Koşul:: INTL101, INTL201, INTL203, INTL 204, INTL 301, INTL 308, FPS, ICD, DGG ve ROW Pools
Total credits frequired or graduation:124 (including ALIS and UNIV)
Number of courses
Common Core: 10 (including CPAP 100, without ALIS and UNIV)
Area: 21
General Elective: 10
Total: 41 (including CPAP 100, without ALIS and UNIV)