EMED 600 / ACİL TIP
Dönem: Summer 2018Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

İntörnler, sorumlu öğretim üyesi, uzman doktor ve hemşirelerin gözetimi altında, hastaların ilk değerlendirilmesinde ve tedavisinde aktif rol üstelenirler ve çok çeşitli hasta, hastalık ve prosedür ile karşılaşırlar. İntörnler hastaların ilk başvuru anından itibaren hastanın değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, tanı ve tedavi basamaklarında önemli deneyimler kazanırlar. İntörnler, acil serviste hastaların aciliyet düzeylerini tanımlar ve triaj prensiplerini öğrenirler. Acile başvuran hastaların sorumluluğunu alarak; anamnez, fizik inceleme, tanı ve tedavi aşamalarında deneyimlerini artırırlar. İntörnler, dahili ve cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi yaklaşımları ile, idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entübasyon gibi temel girişimleri öğrenirler. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

EMED 600 / ACİL TIP
Dönem: Summer 2018Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

İntörnler, sorumlu öğretim üyesi, uzman doktor ve hemşirelerin gözetimi altında, hastaların ilk değerlendirilmesinde ve tedavisinde aktif rol üstelenirler ve çok çeşitli hasta, hastalık ve prosedür ile karşılaşırlar. İntörnler hastaların ilk başvuru anından itibaren hastanın değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, tanı ve tedavi basamaklarında önemli deneyimler kazanırlar. İntörnler, acil serviste hastaların aciliyet düzeylerini tanımlar ve triaj prensiplerini öğrenirler. Acile başvuran hastaların sorumluluğunu alarak; anamnez, fizik inceleme, tanı ve tedavi aşamalarında deneyimlerini artırırlar. İntörnler, dahili ve cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi yaklaşımları ile, idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entübasyon gibi temel girişimleri öğrenirler. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

EMED 600 / ACİL TIP
Dönem: Summer 2018Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

İntörnler, sorumlu öğretim üyesi, uzman doktor ve hemşirelerin gözetimi altında, hastaların ilk değerlendirilmesinde ve tedavisinde aktif rol üstelenirler ve çok çeşitli hasta, hastalık ve prosedür ile karşılaşırlar. İntörnler hastaların ilk başvuru anından itibaren hastanın değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, tanı ve tedavi basamaklarında önemli deneyimler kazanırlar. İntörnler, acil serviste hastaların aciliyet düzeylerini tanımlar ve triaj prensiplerini öğrenirler. Acile başvuran hastaların sorumluluğunu alarak; anamnez, fizik inceleme, tanı ve tedavi aşamalarında deneyimlerini artırırlar. İntörnler, dahili ve cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi yaklaşımları ile, idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entübasyon gibi temel girişimleri öğrenirler. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

ENGR 200 / MÜHENDISLER IÇIN OLASILIK VE RASSAL DEĞIŞKENLER
Dönem: Summer 2018Kredi 4Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: MATH. 106 or consent of the instructor

Olasılığa giriş, kümeler, koşullu olasılık, toplam olasılık kuramı ve Bayes kuralı; bağımsızlık, sayma; ayrık rastgele değişkenler, rastgele değişken fonksiyonları, beklenen değer, ortalama ve değişinti; sürekli rastgele değişkenler, olasılık yoğunluk fonksiyonları; çoklu rastgele değişkenler, türetik dağılımlar, istatistiğe giriş, veri işleme, örnekleme dağılımları, ortalama, değişinti ve orantılarla ilgili çıkarımlar; eğri oturtma ve bağlanım.

ENGR 201 / MÜHENDISLER IÇIN İSTATISTIK
Dönem: Summer 2018Kredi 4Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: MATH. 106 or consent of the instructor

Tarifsel olasılık; korelasyon ve basit regresyon ölçümleri; olasılık teorisi, koşullu olasılık, bağımsızlık; Kesikli ve Sürekli Dağılımlar; Olasılık dağılımları; raslantı değiskenlerine bağlı fonksiyonlar; örnekleme dağılımı; kestirim kavramı; çıkarım kavramı (güven aralığı ve hipotez testi). İncelenen başlıklar bilgisayar uygulamalarıyla desteklenecek ve mühendislik uygulamalarına uygun örnekler verilecektir.

ENGR 350 / MÜHENDİSLİKTE SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: TUES THURS*Saatler: 10:00:00-12:45:00Ön Koşullar: COMP 110 / COMP 130 / COMP 131

MÜHENDİSLİKTE SEÇİLMİŞ KONULAR

ENGR 400 / MÜHENDİSLER İÇİN KURUMSAL DİNAMİKLER
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: MATH. 203 or consent of the instructor

Kurumsal dinamiklere genel bakış, kariyer planlaması, organizasyon içinde davranış biçimleri, kurumsal kültür, karar platformları (kurum organları, yetki seviyeleri, kriz ve stres yönetimi), müşteri odaklı organizasyon, mühendisler için iş ahlakı prensipleri. Bu derste çeşitli vaka çalışmalari yapılacaktır. Ayrıca çeşitli kurumlardan üst düzey yöneticiler tecrübelerini aktarmak için konuşmalar yapacaktır.

ETHR 105 / ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Özgürlüğü, adaleti, eşitliği, hakları, iyi, kötüyü, yargılamaları, ve ayırımcılığı, köşedeki bakkaldan başlayıp bir doktorun muayene odasına, bir mahkeme salonuna, ya da okuldaki sınıfa kadar giden gündelik hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Gündelik ilişkilerimizde etik düşünme yolları, etik teorilerin zenginleştirilmesi, ve eleştirilmesi. Felsefe tarihinde varolan etik teorilerin incelenmesi, çeşitli etik düşünme biçimleri, ezberlenmiş düşünmeden yaşadığımız alışkanlıklarımızın sorgulanması. Teori ve pratik arasında verimli bağlantılar kurmak için, felsefe tarihinin Plato, Aristo, Mill, Kant, Nietzsche, Marx, Arendt, Sartre, ve de Beauvoir gibi düşünürlerinin teorileriyle ilişkilendirerek daha fazla etik düşünme yolları yaratmaya yönlendirme.

ETHR 105 / ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Özgürlüğü, adaleti, eşitliği, hakları, iyi, kötüyü, yargılamaları, ve ayırımcılığı, köşedeki bakkaldan başlayıp bir doktorun muayene odasına, bir mahkeme salonuna, ya da okuldaki sınıfa kadar giden gündelik hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Gündelik ilişkilerimizde etik düşünme yolları, etik teorilerin zenginleştirilmesi, ve eleştirilmesi. Felsefe tarihinde varolan etik teorilerin incelenmesi, çeşitli etik düşünme biçimleri, ezberlenmiş düşünmeden yaşadığımız alışkanlıklarımızın sorgulanması. Teori ve pratik arasında verimli bağlantılar kurmak için, felsefe tarihinin Plato, Aristo, Mill, Kant, Nietzsche, Marx, Arendt, Sartre, ve de Beauvoir gibi düşünürlerinin teorileriyle ilişkilendirerek daha fazla etik düşünme yolları yaratmaya yönlendirme.

ETHR 105 / ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Özgürlüğü, adaleti, eşitliği, hakları, iyi, kötüyü, yargılamaları, ve ayırımcılığı, köşedeki bakkaldan başlayıp bir doktorun muayene odasına, bir mahkeme salonuna, ya da okuldaki sınıfa kadar giden gündelik hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Gündelik ilişkilerimizde etik düşünme yolları, etik teorilerin zenginleştirilmesi, ve eleştirilmesi. Felsefe tarihinde varolan etik teorilerin incelenmesi, çeşitli etik düşünme biçimleri, ezberlenmiş düşünmeden yaşadığımız alışkanlıklarımızın sorgulanması. Teori ve pratik arasında verimli bağlantılar kurmak için, felsefe tarihinin Plato, Aristo, Mill, Kant, Nietzsche, Marx, Arendt, Sartre, ve de Beauvoir gibi düşünürlerinin teorileriyle ilişkilendirerek daha fazla etik düşünme yolları yaratmaya yönlendirme.

ETHR 109 / ÇEVRE ETİĞİ
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Son zamanlarda giderek artan çevresel sorunlarla birlikte çok önem kazanan çevre etiği konusuna giriş. Doğanın değeri ve manevi önemiyle ilgili kuramsal konular odaklı araştırmalar. Bu bağlamda davranış, değer ve sorumlulukla ilgili teoriler ve tartışmalar.

ETHR 113 / ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Hayatımızı inceleyebilecek becerileri kazandıracak etik düşünceye tarihsel bir giriş. Çeşitli metinler üzerinden etiğin temel problemleriyle tanışma. Etik problemler hakkında eleştirel okuma, düşünme ve yazma. Plato, Aristotle, Descartes, Kant and Nietzsche rehberliğinde bilgi teorisi, etiğin temelleri, etik sorumluluk ve etik teorilerin eleştirilerini inceleme.

ETHR 113 / ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Hayatımızı inceleyebilecek becerileri kazandıracak etik düşünceye tarihsel bir giriş. Çeşitli metinler üzerinden etiğin temel problemleriyle tanışma. Etik problemler hakkında eleştirel okuma, düşünme ve yazma. Plato, Aristotle, Descartes, Kant and Nietzsche rehberliğinde bilgi teorisi, etiğin temelleri, etik sorumluluk ve etik teorilerin eleştirilerini inceleme.

GERM 201 / ALMANCA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Almanca bilmeyen öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin tanıtılması ve de Alman kültürüne giriş yapılması. Öğrencilere temel konularda basit soru ve yanıt kalıplarının öğretilmesi. Gündelik ihtiyaca yönelik iki yönlü konuşmanın geliştirilmesi. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması A1 düzeyinin ilk yarısına denk gelir.

GERM 201 / ALMANCA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Almanca bilmeyen öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin tanıtılması ve de Alman kültürüne giriş yapılması. Öğrencilere temel konularda basit soru ve yanıt kalıplarının öğretilmesi. Gündelik ihtiyaca yönelik iki yönlü konuşmanın geliştirilmesi. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması A1 düzeyinin ilk yarısına denk gelir.

GERM 202 / ALMANCA II: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: GERM. 201 or consent of the instructor

Almanca seviyesi düşük öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik. Alman kültürü ile ilgili bilgileri artırmayı amaçlayarak öğrencilerin rutin durumlarda sade bir şekilde iletişim kurabilmesine olanak tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması A1 düzeyinin ikinci yarısına denktir.

HIST 100 / MODERN TÜRKİYE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ
Dönem: Summer 2018Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: HIST 301 or HIST 302

Modern Türkiye Tarihine, giriş. 19 ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye tarihine okumalar ve belgeseller üzerinden analitik bir bakış.

HIST 308 / SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: INTL. 101 or consent of the instructor

Plato, Aristotle,Machiavelli, Rousseau ve Marx gibi antik ve modern zaman filozof ve siyasal teorisyenlerinin ortaya koyduğu temel siyasi fikirlerin tarihsel bir analizi. Siyasetin en temel sorunsalları ile ilgili entelektüel tartışmalar (yönetim şekilleri, birey ve devlet arasındaki ilişki, adalet ve ahlak).

HIST 409 / CINSIYET KÜLTÜR POLITIKA
Dönem: Summer 2018Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Toplumsal cinsiyetin kamu ve özel hayattaki rolü ve bunun politik, kültürel ve sosyal çıkarımları.

HUMS 101 / YAKIN ÇAĞ TARİHİ
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Yakın Çağ tarihinin 1848den itibaren belli başlı temaları ve olayları. Endüstrileşme, Amerikan sivil savaşı, gerçek "globalleşme"nin başlaması, batılılaşmanın yayılması, büyük güçler arasındaki rekabet, I. Dünya Savaşı, Amerikanlılaşmanın yayılması, komunizmin yükselişi, Rus devrimi, 1919 döneminin barış anlaşmaları, 1923 (Versay'dan Lozan'a) işlenecek konular arasındadır.

HUMS 101 / YAKIN ÇAĞ TARİHİ
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Yakın Çağ tarihinin 1848den itibaren belli başlı temaları ve olayları. Endüstrileşme, Amerikan sivil savaşı, gerçek "globalleşme"nin başlaması, batılılaşmanın yayılması, büyük güçler arasındaki rekabet, I. Dünya Savaşı, Amerikanlılaşmanın yayılması, komunizmin yükselişi, Rus devrimi, 1919 döneminin barış anlaşmaları, 1923 (Versay'dan Lozan'a) işlenecek konular arasındadır.

HUMS 108 / KİMLİK, GÜÇ VE KÜLTÜR
Dönem: Summer 2018Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

18. yüzyıldan 21. yüzyıl başına, ticaret, din değiştirme, fetih, göç, kolonizasyon ve savaş gibi karşılaşmaların ve de güç yapılarının insanların kendilerini ve `öteki?ni tanımlamalarına nasıl etki ettiği üzerinde durulması. Dünyanın farklı bölgelerinde bireylerin kimliklerini tasarlama ve deneyimleme süreçlerinde ulus, sınıf, ırk, etnisite ve cinsiyet faktörleri. Bu bağlamda, fotoğraflardan, günlüklere ve çizgi romanlara çeşitli birincil kaynakların kullanılması.

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Summer 2018Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Summer 2018Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).