Program Hakkında

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, yaratıcı endüstriler için çok önemli olanaklar sunmaktadır. Küresel pazarda yaratıcı endüstrinin büyüyeceği 8 temel alanda – tasarım, film, müzik, animasyon, interaktif medya, bilgisayar oyunları, dijital reklamcılık, gastronomi, turizm – disiplinlerarası düşünebilen, yeni ürün geliştirme becerisine sahip, yeni teknolojiler ve günlük dijital ürünler için yenilikçi yaklaşımlar sunabilecek bilim insanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, farklı iletişim platformları arasında geçişkenlik sağlayabilecek, tüketicilerin beklentilerine ve gereksinimlerine daha iyi cevap verebilecek uzmanlara tüm dünyada gereksinim vardır.

Bu çerçevede, günümüz dünyasında yaratıcı endüstriler biçim, fonksiyon, malzeme ve imalat açısından eskiye göre çok daha karmaşık unsurlar taşımakta ve üzerinde derinlemesine düşünmemizi gerektirmektedir. Özellikle 21. yüzyılın yeni kavramları olan etkileşimli iletişim, deneyim tasarımı (experience design), hizmet tasarımı (service design) alanlarında disiplinlerarası yeni tecrübelerin elde edilmesi giderek daha önemli hale gelmektedir.

Uygulamalı tasarım ile sosyal ve davranış bilimleri arasında yer alan bu yeni alanda, insan bilişi, duygusu, algısı, motor sistemleri, etkileşim, kültürel değişim, teknoloji tarihi, bilgi ve bilim felsefesi açısından etkin bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi, ölçümleme ve deneysel tasarım birikimine ihtiyaç duyulmaktadır. Sözkonusu alanın işleyebilmesi için bilgisayar mühendisliği, tasarım, psikoloji, sosyoloji, tarih, medya gibi farkılı alanların birikiminin kullanılması şarttır. Bunları gerçekleştirmek için adı geçen disiplinlerin ayrı ayrı değil ortak çalışması gerekmektedir.

Bu doğrultuda, TTT lisansüstü programında yaratıcı endüstrilerin etkileşimli iletişim, deneyimleme tasarımı (experience design) ve hizmet tasarımı (service design) konularında teorik, eleştirel ve uygulamaya dönük yenilikçi fikirleri hayata geçirilebilmek için disiplinlerarası temel araştırma becerilerinin sahip bilim insanı ve uygulayıcılar yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Öngörülen programın amacı bu alanda ihtiyaç duyulan hem bilim insanı hem de uygulamacı yetiştirmek olduğu için, öğrenciler yönelimlerine göre programı tezli / tezsiz yüksek lisans veya doktora diploması ile tamamlayabileceklerdir.

Mezuniyet Derecesi

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Derecesi

Başvuru Koşulları

1. Lisans ve Yüksek Lisans Transcriptleri
2. GPA/ Genel Not Ortalaması: minimum 2.5
3. GRE- Sayısal Puan (Yabancı öğrenciler) veya ALES- Eşit Ağırlık (Türk öğrenciler)
Başvurmak isteyen öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir GRE/ALES puanı yoksa, başvurulara en yakın tarihte düzenlenen bir GRE/ALES sınavına gireceklerine dair bir belge sundukları takdirde başvuru yapabilirler.
Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran öğrenciler için gereken minimum puan: ALES 70/ GRE 153
Lisans derecesiyle doktora programına başvuran öğrenciler için gereken minimum puan: ALES 80/ GRE 156
4. İngilizce Yeterlilik Sınavı
Anadili İngilizce olmayan adayların aşağıda belirtilen dil sınavlarından herhangi birine girmiş olmaları gerekir. Doğrudan lisansüstü derslere kaydolabilmek için aşağıda belirtilen minimum puanlar alınmalıdır. Yeterli puana sahip olmayan Türk öğrencilere 1 yıl İngilizce hazırlık imkanı sunulabilir. Başvuru sırasında almış olduğunuz puanı belirtmeniz hangi seviyede İngilizce eğitim almanız gerektiği konusunda bilgi sağlayacaktır.
TOEFL: Paper based (550/4), IBT (80/120)
YDS: 8o
YÖKDİL: 80
5. Niyet Mektubu
Akademik geçmişinizin yanı sıra Koç Üniversitesi’nde özellikle hangi konularda çalışıp araştırma yapmak istediğinizi belirtmelisiniz. Doktora araştırmasını belirli bir konuda yapmak isteyenler, bunu niyet mektubunda belirtmelidirler. Başvuru sırasında herhangi bir konuda karar vermiş olmanız beklenmese de genel olarak hangi konularla ilgilendiğinizi belirtmeniz faydalı olacaktır.
6. Akademik Yazı Örneği
Başvuran adaylar bir akademik yazı örneği teslim etmelidirler. Minimum sekiz sayfa olması gereken bu yazı örneği, bir araştırma makalesi, yüksek lisans tezinden bir bölüm ya da bir makale şeklinde olabilir. Yazı örneğinin İngilizce olmasını tercih etmekle birlikte, daha önceki akademik eğitiminizin başka bir dilde olması durumunda, araştırma ve analiz yeteneğinizi gösterdiği sürece başka dillerde yazılmış örnekleri kabul edebiliriz.
7. Referans Mektupları
Başvuran adaylardan en az üç referans mektubu istenmektedir.
8. Mülakat
Başvuranlar arasında son elemeye kalan adaylar bizzat üniversitemize ya da Skype üzerinden mülakat için çağrılacaklardır.

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir.

+ Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için tıklayınız.

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

Harf    Puan

 • A+       4.00
 • A         4.00
 • A-        3.70
 • B+       3.30
 • B          3.00
 • B-        2.70
 • C+       2.30
 • C         2.00
 • C-        1.70
 • D+       1.30
 • D         1.00
 • F          0.00

+ Program Yükümlülükleri

+ Ders Tanımları

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı mezunları gerekli yetkinlikleri sağlamaları durumunda pek çok yurtiçi ve yurtdışı akademik pozisyonlarda, tasarım, teknoloji ve toplum alanında yayın yapan dergi ve yayınevlerinde, araştırma merkezlerinde ve ilgili alanda hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/