Program Hakkında

Her sene, az sayıdaki nitelikli öğrenciler tam burslu olarak bölümümüze kabul edilmeye hak kazanır. Koç Üniversitesi’nin geniş tabanlı eğitim felsefesine uygun olarak, bölüm programımız mezun öğrencilerimize temel fizik bilgisi zemini yaratır ve onlara kariyerlerine birçok farklı alanda devam edebilecekleri geniş bir bilgi birikimi edinme olanağı sağlar. Bölüm derslerine ek olarak, her öğrenciye bir öğretim üyesinin araştırma projesi üzerinde yakından çalışabileceği, araştırma yeteneklerini geliştirebileceği bağımsız bir çalışma olanağı sağlanır.

Bölüm programımız esnektir ve matematik, kimya, elektrik ve elektronik mühendisliği, makine mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi diğer alanlarla çift anadal yapma imkanı sunar. Diğer bölümlerden öğrenciler de fizik bölümünde çift anadal yapmaya (burs hakkı 5. yıla uzatılarak) veya fizik bölüm programından altı ders tamamlayarak oluşturulan yandal programını tamamlamaya teşvik edilir.

Mezuniyet Derecesi

Fizik Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Mezunlarımızı üçte ikisi yüksek lisans veya doktora eğitimlerine devam etmektedirler. Mezunlarımız lisansüstü eğitim, özel sektör, devlet ve araştırma-geliştirme alanlarında kariyerlerine devam etmektedirler. Özel sektörde devam eden mezunlarımız finans, yazılım geliştirme, pazarlama, teknoloji, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda iş olanakları bulmaktadırlar.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

Fizik

Program Öğrenme Çıktıları

 

Lİsans programı mezuniyet aşamasında öğrencilerimizin aşağıdaki program öğrenme çıktılarına sahip olmaları beklenir:
  1. Temel fiziği uygulamalı, analitik ve matematiksel yetkinliklerle birleştirip anlamak.
  2. Uygulama, analitik ve matematiksel anlamda en güncel bilgi ve yetkinliğe sahip olmak.
  3. Kariyerleri için gerekli teknik, yetkinlik ve araçlara sahip olmak.
  4. Fİzikle ilgili önemli soruları belirleyebilmek ve bu alandaki problemleri çözebilmek.
  5. Deney kurgulamak, veri toplama ve analiz etme  ve sonuçları yorumlama yetkinliğine sahip olmak.
  6. Bağımsız çalışabilme ve ihtiyaç olan bilgiye nasıl hangi kaynaklardan ulaşılabileceğini bilmek.
  7. Bağımsız çalışabilmek ve aynı zamanda disiplinlerarası takım arkadaşlarıyla işbirliği yapabilmek.
  8. Fizik kavramları sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişimle başkalarına aktarabilmek.