Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü toplumlar arası kültürel ilişkileri geliştiren ve farklı disiplinleri bir araya getiren bir edebiyat çalışması sunar. İçinde dünya edebiyatı, eleştirel kuram ve disiplinler arası dersleri de bulunduran programda öğrenciler seçkin öğretim üyeleriyle Türkiye, Osmanlı, Avrupa, Amerika ve Postkolonyal edebiyat ve kültürel araştırmalar alanlarında çalışma fırsatı bulurlar. Bölümümüz ayni zamanda öğrencilerinin Koç Üniversitesi bünyesinde yer alan zengin ders seçenekleri ve yurtdışı değişim programlarından da yararlanmasını sağlar.

Mezuniyet Derecesi

Karşılaştırmalı Edebiyat Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans derecemiz edebiyat alanında yüksek lisans ve doktora imkânları sunduğu kadar, eğitim, medya, yayıncılık, ve reklamcılık alanlarında kariyer için temel nitelikte bir eğitim sağlamaktadır.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

Karşılaştırmalı Edebiyat

Program Öğrenme Çıktıları

1- Edebiyat ve yabancı dilleri disiplinlerarası ve karşılaştırmalı kapsamda, tarihi, coğrafi ve kültürel bağlamda tartışabilmek
2- Metinleri tarihi ve kültürlerlarası bir algıda anlayabilmek
3- Edebi ve kültürel metinlerdeki önemli fikir, değer ve konuları ve onların dönemlerarası kültürel ve toplumsal etkilerini tanımlayabilmek
4- Edebiyatın diğer alanlarla etkileşimini değerlendirebilmek
5- Kritik ve kuramsal yaklaşımları farklı tarzlardaki edebi ve kültürel metinlerin analizi için uygulayabilmek
6- Araştırma, okuma, yazma ve sözlü iletişimi yetkinliklerini geliştirmek
7- Analitik ve eleştirel düşünme yetkinliği kazanmak
8- Üç farklı dilde edebiyat çalışmaları yapabilmek için gerekli lisan yetkinliğine sahip olmak
9- Farklı yazılı ve elektronik kaynaklardan alınan bilgiyi değerlendirebilmek