Program Hakkında

Koç Üniversitesi Matematik bölümü genç yaşına rağmen kısa zamanda ülkemizin önde gelen matematik araştırma merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölümümüzde 15 öğretim üyesi ve gittikçe artan sayıda doktora öğrencisi ve genç araştırmacılar bulunmaktadır. Küçük bir bölüm olması sayesinde, öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında yakın bir karşılıklı iletişim bulunmaktadır. Bölümde açılan birçok araştırma ve birebir okuma dersleri, haftalık araştırma seminerleri ve çay saatleri bölüm içi etkileşimi güçlendirerek, tüm bireyleriyle bölümümüzü güçlü bir “öğrenme topluluğu” haline getirmiştir.

Mezuniyet Derecesi

Matematik Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Mezun öğrencilerimiz matematikte veya yakın alanlarda üniversitemizde ve dünyanın en önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmişlerdir. Mezuniyetten hemen sonra iş hayatına atılmayı hedeflleyen mezunlarımız ise bankacılık, finans, danışmanlık ve bilişim gibi alanları tercih etmektedirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

Matematik

 

Program Öğrenme Çıktıları

PO# PROGRAM LEARNING OUTCOMES
1 Mantığın tümdengelim ve çıkarım kurallarında yetkin olmak.
2 Çıkarımların önemi hakkında bilgi sahibi olmak.
3 Kanıt zincirindeki adımların geçerli olup olmadığını ayırt edebilmek.
4 Matematikte aksiyom, tanım, teorem, kanıt gibi kavramların yapı ve dinamiklerini anlamak.
5 Matematikte soyutlama ve genelleştirmenin rolünü anlamak.
6 Gündelik yaşama ait problemleri matematik diline çevirebilmek.
7 Matematiksel simge geliştirmeyi bilmek ve gerektiğinde buluşsal yöntemleri tartışabilmek.
8 Problemleri gerektiğinde geometri diline çevirmek.
9 Matematikte örneğin olmayana ergi yöntemi gibi temel kanıtlama yöntemlerini öğrenmek.