Program Hakkında

Hukuk Fakültesinin temel vizyonunu biçimlendiren seçkin öğretim kadrosu, nitelikli hukuk öğretiminin de ana kaynağını oluşturuyor.

Akademik saygınlığa dayalı kabul görmenin ve bunu sürdürülebilir kılmanın taşıdığı kurumsal değerin bilinciyle, Hukuk Fakültesinde hem öğretim üyelerimiz, hem de öğrencilerimiz kendilerini yoğun emek gerektiren akademik ciddiyete dayalı bir programa adamışlardır. Bu bilince dayalı çabaların Hukuk Fakültesi mezunlarını -ister kamusal ister özel alanda çalışsınlar- farklı ve fark edilebilir profesyonel konumlara hazırladığını ve Hukuk Fakültesinin ulusal ve uluslararası alanda edindiği haklı kurumsal değeri pekiştirdiğini gözlemlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, nitelikli akademik kadrosu yanında öğrenci sayısının azlığı, derslerin kolaycı/ezberci metin ya da teste dayalı soru tekniklerine değil, olay odaklı çözümlemelere dayanması ve ders dışı derinleşme imkanları ile akademik ciddiyet ve gelişmeye odaklanmıştır. Öğrenciler konferans, düzenli seminer, çalıştay ve küçük çaplı akademik yayınlar aracılığı ile Hukuk Fakültesinin entelektüel yaşamına katkıda bulunmaktadır. Öğrenciler ayrıca üniversitede uygulanan çalışma programları, yaz stajları, yaz okulları ve toplumsal duyarlılık projelerine katılıma özendirilmektedir. Dünyanın önde gelen hukuk fakülteleriyle yürütülen değişim programları ve uluslararası staj imkanları da öğrencilerimizin ufuk açıcı yurtdışı deneyimleri yaşamalarına olanak vermektedir. Uluslararası akademik işbirliğine paralel olarak, yurtdışında uluslararası üne sahip öğretim üyeleri de Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesine konuk profesör olarak davet edilmekte ve ders vermektedir.

Mezuniyet Derecesi

Hukuk Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Mezun öğrenciler lisansüstü veya doktora programlarına devam ederler veya hukuk firmalarında, devlet veya özel kurum ve ajanslarda, uluslararası organizasyonlar ile sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde rol alırlar.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

Hukuk

Program Öğrenme Çıktıları

Mezuniyet sonrasında öğrencilerin aşağıdaki yetkinliklere sahip olmaları beklenmektedir:

 1. Geniş konu yelpazesi ile temel programın ötesinde hukuk sisteminin kurumları, yöntemleri, hukuk ilke ve değerlerine ilişkin genel bilinirlik sağlamak da dahil olmak üzere hukuk sisteminin temel özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olmak,
 2. Hukuk mesleğine etkili ve sorumluluk sahibi katılım için genellikle gerekli kabul edilen maddi ve usul hukuku alanlarında bilgi sahibi olmak,
 3. Özelleşmiş konularda derinlemesine bilgi sahibi olmak,
 4. Özel bir hukuki konuya ilişkin kaynakları belirlemek ve somut olaya uygulamak,
 5. Hukuki analiz yapabilme ve hukuki gerekçe ile politika temelli argümanlar arasında ayrıma gidebilmek,
 6. Hukuk ilke ve kuralları arkasındaki toplumsal kaygı ve toplumsal değerleri tespit edebilmek,
 7. Hukuki meseleleri tespit etmek ve kavramak, karmaşık hukuki konularda bağımsız planlama ve uygulama yapabilmek,
 8. Gerekçeye dayalı hukuki bir karar tesis edebilmek,
 9. Hukuki bir konuda danışmanlık verebilmek için hukuki araştırma gerçekleştirebilmek,
 10. İlgili kişiye bir davanın muhtemel sonuçları hakkında danışmanlık verebilmek,
 11. Bilgiyi, profesyonel sunum becerileri (sözlü ve yazılı) ile sunabilmek,
 12. İlgili bilgi teknolojilerini ve çevrimiçi hukuki kaynakları kullanabilmek,
 13. Hukuki çalışmanın etik boyutlarından haberdar olmak,
 14. İlgili materyallerde (örneğin mevzuat, sözleşme ve bilgi yazısı) hukuk İngilizcesini etkin şekilde kullanabilmek.