Program Hakkında

Uluslararası İlişkiler Programının vizyonu, gelişmiş problem çözebilme yeteneği, kavramsal ve sayısal analiz yapabilme becerisi, ülkeler ve küresel dinamikler hakkında detaylı bilgi ve gelişmiş İngilizce donanımı veren kapsamlı bir eğitimle mezunlarını akademik dünya ve uluslararası kurumlarda etkin liderlik rollerine hazırlamaktır.

Mezuniyet Derecesi

Uluslararası İlişkiler Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Üniversitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadır: https://registrar.ku.edu.tr/yonergeler/sinav-usul-ve-uygulamalari-yonergesi/

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Bu bölüm mezunları ileri yazı teknikleri, sayısal yetkinlikler ve ülkeler hakkında detaylı bilgiye sahip olurlar. Mezunlarımız uluslararası şirketler, bankalar, ticari kuruluşlar, reklam ajansları, dışişleri bakanlığı, ve özel danışmanlık şirketlerinde istihdam olanaklarına sahiptir. Mezunlarımızın bir kısmı ise Türkiye ve yurtdışındaki yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmektedirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

Uluslararası İlişkiler Bölümü Ders Programı

 

Program Öğrenme Çıktıları

  1. Kişisel ve mesleki çevrede yönetsel, ekonomik ve siyasi konuların bileşenlerini teşhis edip, eleştirel bakış açısı ile analiz edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
  2. Savlarını sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilmek
  3. Farklı bireylerden oluşan takımlar halinde etkin çalışabilmek, kendini geliştirebilmek ve sorumlu bir takım üyesi olarak inisiyatif alabilmek
  4. Sürdürülebilirlik vurgusu ile küresel, sosyal açıdan kapsayıcı ve etik bir perspektif sürdürmek
  5. Yerel ve uluslararası siyasal problemlere yaratıcı ve etkili çözümler üretmek ve uygulamak için temel kavramları ve teorileri öğrenmek
  6. Siyaset Bilimi savlarının geçerliliğini değerlendirmek ve siyasal verileri analiz etmek için uygun araştırma yöntemlerini ve araçlarını kullanabilmek

Derslerin Program Öğrenme Çıktılarıyla İlişkisi