Program Hakkında

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, en yeni teorik ve metodolojik teknikleri kullanarak, arkeoloji, sanat tarihi ve görsel kültür, kültürel miras yönetimi ve müzecilik alanlarında çok disiplinli bir yaklaşım sunmaktadır. Fakültemiz modern Türkiye sınırları içinde tarih boyunca yaşamış olan uygarlıklar üzerine çalışan arkeoloji ve sanat tarihi alanında uzmanları barındırmaktadır. Öğrenciler, tarih öncesi Anadolu arkeolojisi, Yunan ve Roma dönemleri, Geç Antik ve Bizans dönemi çalışmaları ve Osmanlı dönemi alanlarında bilgilendirilir ve bu dönemlerden biri üzerinde uzmanlaşmayı seçebilirler. Kültürel miras yönetimi ve müze çalışmaları arkeoloji ve sanat tarihi eğitiminden ayrı olarak düşünülemez ve öğrenciler dört yıllık lisans eğitimleri süresince bu konularda da eğitilirler. Bölümümüz öğrencileri, Hititçe, Yunanca, Latince ve Osmanlı Türkçesi gibi Akdeniz çevresi ve Anadolu’da konuşulmuş olan antik diller üzerine de eğitim alma şansına sahiptirler. Derslerimiz arkeolojik alan gezileri, müze ziyaretleri ve Türkiye ve diğer ülkelerden gelen davetli konuşmacılar tarafından gerçekleştirilen uygulama seminerleri ve konferanslarla zenginleştirilir. Arkeoloji laboratuvarımızda analiz ve konservasyon teknikleri üzerine uygulamalı eğitimler sunmaktayız. Öğrencilerimiz ayrıca yaz döneminde gerçekleşmekte olan üniversitemiz kazılarından birine katılma ya da müze ve kültürel miras organizasyonlarından birinde staj tamamlama konusunda desteklenmektedir.

 

Mezuniyet Derecesi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Lisans Derecesi

 

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

 

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

 

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Program, mezunlarına arkeoloji ve sanat tarihi alanında kariyer veya lisansüstü programlarda devam için gerekli bilgi, yöntem ve araçları sağlamaktadır. Özel sektörde devam etmek isteyen mezunlarımız eğitim, müze, vakıflar ve kültürel miras kuruluşlarında kariyerlerine devam etmektedirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

 

Ders Programı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

 

Program Çıktıları;

PO1: Arha derslerinde öğrenciler okumalar, sınıf içi tartışmalar, araştırmalar, sunumlar, müze ve alan gezileri ve takım projeleri ile farklı alanlarda teori, metot ve uygulama hakkında bilgi edinirler.

PO2: Öğrenciler farklı teorileri sorgulamayı, farklı veri kümelerini karşılaştırıp analiz etmeyi, örnek olayları analiz etmeyi ve farklı açıklamaların güçlü ve zayıf yanlarını nasıl değerlendireceklerini göstermektedir

PO3: Bağımsız çalışma projelerinde ve yaz stajlarında lisans öğrencileri bir arkeolojik alan projesine katılarak ve / veya miras faaliyetlerinden sorumlu bir başka yerel kurumda staj yaparak ARHA’da öğretilen alanların uygulama yönlerini öğrenirler.

PO4: Öğrenciler, arkeoloji ve tarih ya da sanat çalışmaları için yararlı olan, Almanca, Fransızca ve İtalyanca gibi üniversitede sunulan farklı modern dillerde dersler alırlar. Arkeoloji ve sanat tarihi araştırmaları için gerekli olan arşiv ve epigrafik becerileri geliştirmek için Eski Yunan ve Latin, Hitit, Luvi ve / veya Osmanlı gibi eski dilleri de alabilirler. Gelişmekte olan teknolojilerde pratik beceri kazanmak için, lisans düzeyinde, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) gibi dersler, teknik resim ve diğer laboratuvar becerilerindeki eğitimler sunulmaktadır. Temel önleyici koruma becerileri miras ve müze çalışmaları derslerinde sunulmaktadır.

PO5: Öğrenciler, araştırma çalışmalarına girerken ve orijinal çalışma yazarken, alandaki etik standartları Fakülte üyelerinden öğrenir. Öğrenciler, her lisans dersi izlencesi ile, temelde öğrenciyle yapılan bir sözleşmedir, KU üyesi olarak sınıf içi ve dışı ahlaki davranışları ve uygun tutumları fark ederler. Sözlü tarih çalışması da dahil olmak üzere, insanları içeren herhangi bir araştırmaya katılan öğrenciler, bunun KU Kurumsal İnceleme Kurulu (IRB) tarafından nasıl inceleneceğini öğrenirler.

PO6: Öğrenciler yerel topluluklarda araştırma yaparak toplumlarındaki çeşitliliği öğrenirler; sınıfta, TÜBİTAK, UNESCO gibi bilimsel araştırmaların tanıtımı için ulusal ve uluslararası örgütlerin rolünü öğrenirler. Türkiye ve yurtdışında yaz stajları yaparak kendi dünyalarını geliştirmek için uzmanlıklarını ve eğitimlerini kullanabilecekleri yollar hakkında bilgi edinirler.

PO7: Öğrenciler kampüs dışı programlarda saha çalışması, müze araştırması ve kazı becerileri konusunda, arkeolojik araştırmalar ve kazı projeleri, müze stajları ve sergiler dahil olmak üzere – ancak  bunlarla sınırlı olmadan- pratik ve uygulamalı bilgiler edinirler.

PO8: Öğrenciler, arkeolojik örnekler hazırlayarak ve çeşitli laboratuvar analizleri yaparak, pratik ve iş deneyimi kazanırlar.