Program Hakkında

Psikoloji Bölümü, ulusal ve uluslararası akademik standartların üzerinde eğitim vermenin yanında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yürüterek evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bölüm, öğrencilerini projelerde yer almaya, araştırma konusunda doğrudan doğruya deneyim kazanmaya ve insan gelişimine dair konuları tanımaya yönlendirmektedir.

Bölüm, öğrencilerinin psikolojinin hemen tüm alanlarında donanım kazanmasını ve psikolojideki farklı yaklaşımlara dair bilgi sahibi olmasını beklemektedir. Bölümde bilişsel, gelişimsel, sosyal, örgütsel ve kültürler arası psikoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Öğrencilerimiz, öğretim üyelerinin üzerinde çalıştığı ulusal ve uluslararası projelerde birebir yer alabilmektedir. Bölüm, öğrencilerinin alanı daha iyi tanımaları ve izlemeleri için, yurt içinden ve yurt dışından psikolojideki bellibaşlı bilim insanlarını konuşmacı olarak davet etmektedir.

Mezuniyet Derecesi

Psikoloji Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Mezunlarımızın büyük kısmı dünyaynın en iyi üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilirken, diğerleri pazar araştırmaları, sağlık, eğitim ve danışmanlık başta olmak üzere çok çeşitli sektörlerde kariyerlerine devam etmektedirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

Psikoloji

Program Öğrenme Çıktıları

1- Psikoloji alanında bilimsel çalışmalarda analitik ve eleştirel düşünme becerileri
2- Psikolojinin kuramsal ve uygulamalı alanlarını incelemek, anlamak ve bu alanlarda araştırma yapmak için gerekli akademik beceriler Akademik becerilerin geliştirilmesi,
3-Psikoloji alanına önemli ölçüde katkıda bulunabilecek kuramsal temelli; sosyal,kültürel ve küresel koşulları göz önünde tutan araştırma becerileri Gelecekteki psikologları, kuramsal, metodolojik, ve eleştirel düşünme becerileri ile donatmak,
4- Toplumsal refaha katkıda bulunmak amacıyla bilimsel araştırmaların sonuçlarını uygulamalarla hayata geçirmek
5- Araştırma verimliliği ve psikolojinin alanlarına katkıda ulusal ve uluslararası düzeyde mükemmelliğe ulaşmak

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programı, Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulu tarafından 2020 yılında 5 yıl için akredite edilmiştir. Bölümümüzün programı Türk Psikologlar Derneği’nin belirlediği program çıktıları ile uyumludur (Türk Psikologlar Derneği program çıktıları için tıklayınız).”