COMP 130 / PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (JAVA)
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

Bu ders, Java programlama dili ile programlamaya giriş dersidir. Bu derste Java"nın yapısal programlama dili olma özelliği üzerinde durulmakta ve nesneye dayalı yönü üzerine ağırlık verilmemektedir. İkinci yönüne, sadece öğrencilerin standart Java kütüphanelerini genel işlemelerde kullanılabilecekleri kadar değinilmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler algoritmik düşünce ve yapısal programlamada sağlam bir temel edinecek ve temel, genel hesaplamalı işlemleri kolaylıkla ve etkili bir şekilde uygulayabileceklerdir.

COMP 130 / PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (JAVA)
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

Bu ders, Java programlama dili ile programlamaya giriş dersidir. Bu derste Java"nın yapısal programlama dili olma özelliği üzerinde durulmakta ve nesneye dayalı yönü üzerine ağırlık verilmemektedir. İkinci yönüne, sadece öğrencilerin standart Java kütüphanelerini genel işlemelerde kullanılabilecekleri kadar değinilmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler algoritmik düşünce ve yapısal programlamada sağlam bir temel edinecek ve temel, genel hesaplamalı işlemleri kolaylıkla ve etkili bir şekilde uygulayabileceklerdir.

COMP 130 / PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (JAVA)
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00

Bu ders, Java programlama dili ile programlamaya giriş dersidir. Bu derste Java"nın yapısal programlama dili olma özelliği üzerinde durulmakta ve nesneye dayalı yönü üzerine ağırlık verilmemektedir. İkinci yönüne, sadece öğrencilerin standart Java kütüphanelerini genel işlemelerde kullanılabilecekleri kadar değinilmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler algoritmik düşünce ve yapısal programlamada sağlam bir temel edinecek ve temel, genel hesaplamalı işlemleri kolaylıkla ve etkili bir şekilde uygulayabileceklerdir.

COMP 132 / LERİ PROGRAMLAMA
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: COMP 100 consent of the instructor

Java dili kullanarak nesne yönelimli programlama. Veri türleri, ifadeler, denetim deyimleri, dizeler, diziler. Sınıflar, nesneler, yöntemler, aşırı yükleme, değişken kapsamı, bellek. Özyineleme. Kalıtım, çok biçimlilik, soyut sınıflar, arayüzler, gömülü sınıflar, isimsiz sınıflar. Kural dışı durum işleme. Dizeler ve düzenli ifadeler. Dosya G/Ç. Üreysel koleksiyonlar. Üreysel sınıflar ve yöntemler. Lambdalar ve akışlar. Olay güdümlü programlama. Çoklu kullanım.

COMP 202 / VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: (COMP. 106 or INDR 201 or (MATH 103 and MATH 104)) and COMP 132

Basit veri yapıları, algoritmalar ve onların karmaşıklık incelemesi. Liste, yığın, kuyruk, öncelikli kuyruk, harita, ağaç, dengeli ağaç, anahtarlı tablo, bellek yığını, atlamalı liste, önekli ağaç. Basit arama, seçme, sıramala ve çizge algoritmaları. Özyineleme.

COMP 230 / MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ İÇİN C PROGRAMLAMA
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00

Bu dersin amacı C programlama dilini kullanarak mühendislik problemleri için çözüm oluşturabilme ve tasarım yapabilme yetisinin geliştirilmesidir. Ders öncelikle C programlama dilinin yazım kuralları, veri tipleri, döngüler, akış şeması tasarımı, fonksiyon yazma ve modüler programlama, dizge ve karakterler (arama, sıralama işlemleri), diziler ve temel dizi işlemleri konularını ele alır. Dersin ikinci kısmında elektrik devre analizi, sayısal işaret işleme, yapay zeka, finans ve veri analizi konularında uygulamalar ele alınmaktadır.

COMP 304 / İŞLETİM SİSTEMLERİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: COMP 201 or consent of the instructor

İşletim sistemleri kavramlarına giriş, süreç yönetimi, bellek yönetimi, görüntü bellek, giriş-çıkış ve aygıt yönetimi, dosya sistemleri, iş planlama, iş parçacığı, süreç senkronizasyonu, kilitlenme, kesinti yapıları, işletim sistemleri örnekleri.

COMP 306 / VERİ-TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: COMP. 202 or consent of the instructor

Veritabanı ve veritabanı yönetim sistemlerinin kavramsal ve pratik yönleri. Öğeler ve öğeler arası ilişkilerin modellenmesi, ilişkisel model, ilişkisel cebir, Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL), normal formlar ve normalleştirme, işlem yönetimi, çizelgeleme ve serileştirilebilme, koşut zamanlılığın denetimi ve kilitleme, dizinleme, veritabanlarında güncel eğilimler ve NoSQL.

COMP 404 / SAYISAL KONUŞMA VE SES İŞLEME
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ELEC. 201 or consent of the instructor

Ses ve konuşma sistemleri, fonetik ve fonoloji bilgisi, konuşma işareti özellikleri ve tanımları, perde ve formantların rolu, perde ölçekli ve zaman ölçekli konuşma değiştirmeleri, konuşma kodlama yöntemleri ve internet üzerinden konuşma iletişimi (VoIP) sistemleri, örgü ve konuşma tanıma ana yöntemleri, konuşma tanıma için arama algoritmaları.

COMP 410 / BİLGİSAYAR GRAFİĞİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: COMP. 202 or consent of the instructor

Üç boyutlu bilgisayar grafiği kuramı ve uygulamaları. Grafik sistemleri ve modelleri; geometrik gösterimler ve dönüşümler; grafik programlama; girdi ve etkileşim; bakma ve izdüşüm; bileştirme ve karıştırma; ışıklandırma ve renk modelleri; tonlama; doku yapıştırma; canlandırma; görsel gerçekleme; sıradüzensel ve nesne yönelimli modelleme; sahne çizgeleri; 3B geriçatım ve modelleme.

COMP 437 / AKILLI KULLANIM BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: (COMP. 125 or COMP. 100) or consent of the instructor

Akıllı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri'nin bilgisayarlı görme, öğrenme, örüntü tanıma, yapay zeka teknolojileri kullanarak tasarımı, gerçekleştirimi, test edilmesi. Destekleyici metodlar (sınıflandırma, regresyon, çok kipli bilgi birleştirme, nesne tanıma); teknolojiler (bakış takibi, hareket tanıma); donanımlar (dokunsal araçlar, kalem temelli bilgi giriş araçları, kamera ve mikrofon dizileri).

COMP 441 / MAKİNE ÖĞRENİMİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

Makine öğrenimi ve veri madenciliği alanlarına istatistik bakış açısından giriş. Makine öğrenimi deneyim ile otomatik olarak iyileşen bilgisayar yazılımlarının incelenmesidir. Biyolojiden finansa ve dilbilime kadar birçok değişik alanda yaratılan çok miktardaki veri makine öğrenimi araç ve yöntemlerinin iyi anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır. İncelenen konular arasında regresyon, sınıflama, çekirdek yöntemleri, model seçimi ve değerlendirilmesi, arttırma, sinir ağları, destek vektör makineleri, en yakın komşu ve denetlenmeyen öğrenme

COMP 491 / BİTİRME PROJESİ I
Dönem: Spring 2016Kredi 4Günler: TUESSaatler: 17:30:00-18:20:00Ön Koşullar: (COMP. 202 and COMP. 302) or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir bilgisayar mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine de ağırlık verilir.

COMP 504 / SAYISAL KONUŞMA VE SES İŞLEME
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ELEC. 201 or consent of the instructor

Ses ve konuşma sistemleri, fonetik ve fonoloji bilgisi, konuşma işareti özellikleri ve tanımları, perde ve formantların rolu, perde ölçekli ve zaman ölçekli konuşma değiştirmeleri, konuşma kodlama yöntemleri ve internet üzerinden konuşma iletişimi (VoIP) sistemleri, örgü ve konuşma tanıma ana yöntemleri, konuşma tanıma için arama algoritmaları.

COMP 510 / BİLGİSAYAR GRAFİĞİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: COMP. 202 or consent of the instructor

Üç boyutlu bilgisayar grafiği kuramı ve uygulamaları. Grafik sistemleri ve modelleri; geometrik gösterimler ve dönüşümler; grafik programlama; girdi ve etkileşim; bakma ve izdüşüm; bileştirme ve karıştırma; ışıklandırma ve renk modelleri; tonlama; doku yapıştırma; canlandırma; görsel gerçekleme; sıradüzensel ve nesne yönelimli modelleme; sahne çizgeleri; 3B geriçatım ve modelleme

COMP 537 / AKILLI KULLANIM BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: (COMP. 130 or COMP. 131) or consent of the instructor

Akıllı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri'nin bilgisayarlı görme, öğrenme, örüntü tanıma, yapay zeka teknolojileri kullanarak tasarımı, gerçekleştirimi, test edilmesi. Destekleyici metodlar (sınıflandırma, regresyon, çok kipli bilgi birleştirme, nesne tanıma); teknolojiler (bakış takibi, hareket tanıma); donanımlar (dokunsal araçlar, kalem temelli bilgi giriş araçları, kamera ve mikrofon dizileri).

COMP 541 / DERİN ÖĞRENME
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

Sınıflandırma ve regresyon için temel doğrusal modeller; stokastik gradyan takibi yaparak öğrenme; çok katmanlı yapay sinir ağları, katlamalı sinir ağları ve özyinelemeli sinir ağları; alandaki güncel gelişmeler; makine çevirisinden ve bilgisayar görmesinden pratik örnekler; derin öğrenme modellerini programlama, eğitme, değerlendirme ve kıyaslama konusunda pratik deneyim.

COMP 550 / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

COMP 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

CRVS 507 / KARDİYOLOJİ, KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Kalp, arter ve venler, solunum sisteminin fizik muayenesi, embriyoloji, anatomi, fizyoloji, ve hastalıklarının patogenezi. Bu hastalıklarla ilgili tanısal teknikler, tıbbi, girişimsel ve cerrahi yöntemler değerlendirilecektir. Elektrokardiyografi, ritim bozuklukları, ateroskleroz ve hiperlipdemiler, iskemik ve valvüler kalp hastalıkları, kalp travmaları, pıhtılaşma bozuklukları, enfektif endokardit, myokardit, perikardit, kalp tümörleri, serebrovasküler ve periferik damar hastalıkları, anevrizmalar, venöz hastalıklar, miyokart koruma, konjenital kalp hastalıkları, torasik aort hastalıkları tanı ve tedavileri değerlendirilecektir. Solunum hastalıkları arasında vasküler bozukluklar, pulmoner emboli ve hipertansiyon, uyku bozuklukları, solunum sisteminin neoplastik hastalıkları, anafilaksi tanı ve tedavisi ele alınacaktır.

CSEM 500 / CEMS BLOK SEMİNER
Dönem: Spring 2016Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Çeşitli yönetim konularında yoğunlaşmış seminer.

CSEM 500 / CEMS BLOK SEMİNER
Dönem: Spring 2016Kredi 2Saatler: 0:00:00-0:00:00

Çeşitli yönetim konularında yoğunlaşmış seminer.

CSHS 502 / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TASARIMI
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Tarih araştırmalarında ve sosyal bilimlerde kullanılan temel araştırma yöntemleri. Modüler olarak tasarlanan bu derste öğrenciler ilk önce sosyal bilimler felsefesi ve niceliksel yöntemlerle tanışır. Daha sonra, tarihsel, sosyolojik ve karşılaştırmalı metotlar ele alınır ve arşiv araştırması, sözlü tarih, etnografı, mülakat teknikleri, doküman analizi gibi yöntemler incelenir. Araştırma tasarımının (araştırma önerisi yazımı, hipotez oluşturma, araştırma sorularının işe vuruksallaştırılması, anket ve mülakat formu tasarımı, araştırma ve yayın etiği ve veri toplama gibi) çeşitli aşamalarında öğrencilere rehberlik eder.

CSHS 503 / SOSYAL TEORİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MONSaatler: 13:00:00-15:45:00

Sosyal teori alanındaki belli başlı temaları ve düşünürleri ele alır. Sosyoloji teorisinin klasik temellerini oluşturan Marx, Weber ve Durkheim?in eserlerini yakından inceler. Ayrıca, Gramsci, Bourdieu ve Foucault gibi yirminci yüzyılın önemli düşünürlerine odaklanır ve klasik teoriye yönelik post-sömürgeci ve feminist itirazları inceler.