CHBI 411 / SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHBI. 204 or consent of the instructor

Enerji üretim tekniklerinin incelenmesi; günümüzde kullanılan enerjilerin çevre ve ekonomiye olan etkileri; Su gücü, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, okyanus ısıl enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, enerji depolama. Enerji üretim sistemlerinin günümüzde sürdürülebilir olması anlamında incelemeler.

CHBI 417 / İLAÇ TASARIMI
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

İlaç tasarımı, hastalığa neden olan bir hedefin (DNA, RNA, proteinler) aktivitesini durdurmak için belirli bir bölgeye yapışacak uygun bir ilaç molekülü oluşturma yöntemidir. Bu derste, böyle bir molekülün bilgisayar ortamında elde edilişi ele alınacaktır. İşlenecek konular: Hedef üzerindeki aktif bölgenin tayini. İlaç-reseptör etkileşmelerini kontrol eden kuvvetler. İlaç kütüphanelerinin taranması yöntemleri. İlaç yapışma enerjilerinin tayini için değişik yazılımların kullanılması. Kılavuz molekülün elde edilmesi ve geliştirilmesi. Başarılı ve başarısız olmuş ilaçların incelenmesi.

CHBI 450 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHEM 301

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CHBI 484 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

Moleküler, hücresel ve doku mühendisliğinin temel prensiplerini ve uygulamaları. Temel doku mühendisliği teknikleri. Doku mühendisliği prensiplerinin problemlerin çözümü için kullanmaılması. Doku mühendisliği kullanılarak geliştirilmiş cihaz veya malzemelerin organ nakli metotları. Hücre ve yapı iskelesi hazırlamanın yöntemleri. Seçilen büyüme faktörlerinin ve genlerinin yapı iskelesine dahil etmenin mantığı.

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Spring 2017Kredi 4Günler: FRISaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: CHBI. 403 or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Spring 2017Kredi 4Günler: FRISaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHBI. 403 or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 501 / TAŞINIM OLAYLARI
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

Akışkanlar mekaniği; momentum transferi ve hız dağılımları; sabit sıcaklıktaki sistemlerde enerji ve kütle transferi; sıcaklık ve konsantrasyon dağılımları; kimyasal tepkimeler içeren kütle transferi; kimyasal ve biyolojik sistemlere uygulamaları.

CHBI 510 / ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00

Mikrobiyal fizyolojiye giriş; mikroorganizmalarda metabolik yolaklar ve ürünler; Endüstride kullanılan mikroorganizmalar; Endüstriyel düzeyde mikroorganizma büyütme teknikleri

CHBI 517 / İLAÇ TASARIMI
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

İlaç tasarımı, hastalığa neden olan bir hedefin (DNA, RNA, proteinler) aktivitesini durdurmak için belirli bir bölgeye yapışacak uygun bir ilaç molekülü oluşturma yöntemidir. Bu derste, böyle bir molekülün bilgisayar ortamında elde edilişi ele alınacaktır. İşlenecek konular: Hedef üzerindeki aktif bölgenin tayini. İlaç-reseptör etkileşmelerini kontrol eden kuvvetler. İlaç kütüphanelerinin taranması yöntemleri. İlaç yapışma enerjilerinin tayini için değişik yazılımların kullanılması. Kılavuz molekülün elde edilmesi ve geliştirilmesi. Başarılı ve başarısız olmuş ilaçların incelenmesi.

CHBI 550 / KIMYA VE BIYOLOJI MÜHENDISLIĞINDE SEÇME KONULAR
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00

Başlık ders açıldığında verilecektir.

CHBI 584 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

Moleküler, hücresel ve doku mühendisliğinin temel prensiplerini ve uygulamaları. Temel doku mühendisliği teknikleri. Doku mühendisliği prensiplerinin problemlerin çözümü için kullanmaılması. Doku mühendisliği kullanılarak geliştirilmiş cihaz veya malzemelerin organ nakli metotları. Hücre ve yapı iskelesi hazırlamanın yöntemleri. Seçilen büyüme faktörlerinin ve genlerinin yapı iskelesine dahil etmenin mantığı.

CHBI 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2017Kredi 0Günler: MONSaatler: 15:30:00-17:00:00

CHEM 102 / GENEL KİMYA II
Dönem: Spring 2017Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHEM. 101 or consent of the instructor

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 200 / SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN ORGANİK KİMYA
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHEM. 103 and CHEM 103L or consent of the instructor

Sağlık bilimleri öğrencileri için gerekli temel ve uygulamalı organic kimya konuları. Alifatik ve aromatic hidrokarbonlar; alkol, fenol ve eterler; aldehit, keton ve kiral moleküller; karboksilik asitler ve esterler; aminler ve amidler; amino asitler ve proteinler; karbohidratlar; polimerler ve polimerik biomalzemeler; organik moleküllerin analizlerinde kullanılan yöntemler (spektroskopik yöntemler: UV, IR ve NMR; kromatografik yöntemler: TLC, GC, HPLC ve GPC)

CHEM 204 / ALETSEL TEKNİKLER
Dönem: Spring 2017Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHEM 102 or consent of instructor

Spektroskopi, kromatografi, elektrokimya, isil analiz ve yüzey analizi ile ilgi aletsel tekniklerin temel prensipleri. Laboratuvar bileseni.

CHEM 207 / ORGANİK KİMYA II
Dönem: Spring 2017Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM. 206

Aromatik yapılar ve nükleofilik aromatik reaksiyonlar, aldehit ve ketonlar, karbonillerin nükleofilik katılma ve yer değiştirme reaksiyonları, """-doymamış bileşikler, karboksilik asit kimyası, aminler, esterler, fenol kimyası, indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, isim reaksiyonları.

CHEM 302 / FİZİKSEL KİMYA II
Dönem: Spring 2017Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: CHEM. 301 or consent of the instructor

Elektrokimya, diferansiyel denklem teorisi, kimyasal reaksiyon hızı, kompleks reaksiyon kinetiği, moleküler reaksiyon dinamiği, istatistiksel termodinamik, moleküler yapı. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CHEM 306 / İNORGANİK KİMYA
Dönem: Spring 2017Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM. 204 or consent of the instructor

Çeşitli inorganik ve organometal bileşiklerin yapısal prensipleri, kimyasal bağ teoriler, ligand alanı teorisi, inorganic kimyanın sentez ve mekanistik cepheleri.

CHEM 442 / BİYOMATERYALLER
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

İmplantasyon (diş, doku, kemik), estetik, optik, teşhis ve tedavi de kullanılan sentetik polimer, metal, kompozit, dendrimer, hidrojel, silicon gibi malzemeleri tanıtmayı ve çeşitli uygulamalarda malzemelerin nasıl ve neden kullanıldıklarını anlatır.

CHEM 450 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR I
Dönem: Spring 2017Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kimya alanında seçilmiş önemli veya güncel bir konunun derinlemesine incelenmesini içerir.

CHEM 480 / KİMYA SEMİNERLERİ
Dönem: Spring 2017Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHEM. 390

Kimya ile ilgili bir alanda davetli konuşmacı seminerlerini içerir. Ayrıca her öğrenci dönem sonunda güncel bir konuda seminer vermelidir. Tartışmalara aktif katılım istenmektedir.

CMGM 502 / SORUMLU KÜRESEL LİDERLİK
Dönem: Spring 2017Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Geniş bir paydaş grubunu dikkate alan sorumlu liderlik. Değişik sektörlerde panel tartışmaları. Küresel liderliği insanlar, kar ve dünya açısından incelemek. Küresel kurumlardaki sorumlu liderlik konusunda vaka çalışmaları.