ECON 513 / İLERİ EKONOMETRİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MONSaatler: 10:00:00-12:45:00

Dersin odak noktası mikro veya makro ekonomi esasları üzerine yapılmış uygulamalar olacaktır. Öğrenciler standart ekonomi uygulaması ile beceri kazanacaklardır. Konular dönem öncesi açıklanır.

ECON 530 / DENEYSEL IKTİSAT
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: THURSSaatler: 11:30:00-14:15:00

Ekonomik kararların incelenmesinde ve ekonomik teorilerin test edilmesinde bir veri toplama yöntemi olarak laboratuar ve saha deneylerinin kullanımı; iyi ve geçerli bir ekonomi deneyi tasarımının nasıl olması gerektiği, deneysel tasarım metodolojisi. Derste hem teorik hem de deneyler üzerinden işlenecek konulardan bazıları, risk ve belirsizlik altında verilen kararlar, zamana yayılmış ekonomik kararlar ve bu karar ortamlarında ortaya çıkan psikolojik etkiler, piyasa deneyleri, pazarlık deneyleri, adalet ve özgeciliğe dayalı tercihler, teşvik sistemleri ve motivasyon, cinsiyet ve ekonomik kararlardır.

ECON 532 / BİLGİ VE KONTRAT EKONOMİSİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Karar vericiler arasındaki bilgi farkları ve bu farklardan doğan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik kontratların analizi; Eleme (screening), imleme (signalling), ahlaki çöküntü (moral hazard) konuları; Sigorta, emek ve kredi piyasalarına, ihalelere, şirket finansmanına uygulamalar.

ECON 550 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 558 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2016Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 590 / EKONOMİ SEMİNERİ
Dönem: Fall 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Haftalık seminere katılım zorunludur.

EFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.

EFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.

EFIN 403 / FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 17:30:00-18:45:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Finansal piyasaların ve aracı kurumların yapısı; faiz oranları ve menkul kıymet değerleme; merkez bankası sistemi ve para politikası; para piyasaları, sermaye piyasaları, kambiyo piyasaları ve vadeli işlem piyasaları gibi piyasalrı içerecek şekilde menkul kıymet piyasaları; ticari bankacılık ve diğer mevduat kurumları; yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yatırım fonları, emeklilik fonları gibi kurumları içerecek şekilde kurumsal yatırımcılar; finansal risk yönetimine giriş.

ELEC 201 / İŞARETLER VE SİSTEMLER
Dönem: Fall 2016Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: MATH 107 & MATH 106

Ayrık ve sürekli zamanlı işaretler ve sistemlere giriş. Zaman alanlı işaret gösterimi, doğrusal zaman değişimsiz (LTI) sistemlerin dürtüsel tepkisi ve evrişim. Sıklık alanlı işaret gösterimi, LTI sistemlerin sıklık tepkisi ve Fourier çözümlemesi. Sürekli ve ayrık zamanlı işaretlerin süzgeçlenmesi. Analog işaretlerin örneklenmesi ve ayrık zamanlı işlenmesi. Sürekli zamanlı LTI sistemlerin Laplace-dönüşüm alanlı çözümlenmesi. MATLAB ile alıştırmalar.

ELEC 204 / SAYISAL SİSTEMLERİN TASARIMI
Dönem: Fall 2016Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Bilgisayar donanım teknolojisi, sayısal donanım, Boole cebri, mantık fonksiyonları ve kapılar;,doğal biçimler, Boole fonksiyonlarının basitleştirilmesi, Karnaugh haritalar, sayı sistemleri ve dönüşümleri, tümleyen aritmetik, toplayıcıla;, giriş yol seçiciler, üç-durumlu çıkışlar, kodlayıcılar; çözücüler; ardışık mantık; iki durumlu elemanlar, ardışık devre analizleri, ardışık devre tasarımı, saklayıcılar ve sayıcılar, bellek ve programlanabilir mantık, merkezi işlem birimi, tasarım projesi.

ELEC 304 / GERİBESLEMELİ KONTROL SİSTEMLERİ LABORATUVARI
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: ELEC.301

Geribeslemeli kontrol sistemlerine laboratuvar bazlı giriş; pratik bir vurgu ile ayrık zaman ve örneklenmiş veri bazlı geribeslemeli kontrol sistemlerinin tasarımı; fark denklemlerine dayalı olarak bu tür sistemlerin matematiksel modellenmesi ve teorisi; sistem performansının pek çok açıdan değerlendirilmesi; mikroişlemci tabanlı bir karma donanım-yazılım sistemi bazlı pratik laboratuvar çalışması; pratik geribeslemeli kontrol sistemleri için PID (orantı-integral-türev) kontrolörlerinin modellenmesi, tasarımı, optimizasyonu ve inşası.

ELEC 310 / MİKROELEKTRONİK DEVRELER VE AYGITLAR
Dönem: Fall 2016Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: ELEC 201 & ELEC. 202

Yarı iletkenlere ve yarı iletken aygıt fiziğine giriş. Elektronik devre analizi için diyot, çift kutuplu eklemli transistör ve MOS alan etkili transistör devre modelleri. Tek ve çok kademeli yükselteçlerin analizi ve tasarımı. Yükselteç çalışma noktası tasarımı. Tek ve çok kademeli yükselteçlerin yüksek frekans ve düşük frekans yanıtları. Tümleşik devre yükselteçlerine giriş.

ELEC 312 / İLERİ ELEKTROMANYETİZMA
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: (PHYS. 302 or ELEC. 206) or consent of the instructor

Maxwell denklemleri. Korunum yasaları. Elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgaların iletkenler ve dielektrikler içerisinde ilerlemesi. İletim hatları. Dalga kılavuzları. Elektromanyetik potansiyeller ve alanlar. Işıma teorisi. Elektrodinamik ve özel görelilik teorisi.

ELEC 317 / GÖMÜLÜ SİSTEMLER
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Gömülü sistemler tasarımına mikro-işlemci yapı ve işleyiş temelleri tabanlı bir giriş; donanım, yazılım ve fiziksel uygulamalar; veriyolu organizasyonu; komut kümesi; adresleme yöntemleri; saat ve zamanlama analizleri; iş kesme altprogramları; koşut zamanlılığın denetimi; bellek (RAM ve ROM); DMA, seri ve paralel giriş/çıkış; çevirici dili ile programlama.

ELEC 391 / YAZ STAJI II
Dönem: Fall 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (ELEC 291 or ENGR 291) and ACWR 106-102-103-104-105-107

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüstri tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

ELEC 401 / MİKRODALGA ELEKTRONİĞİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: ELEC. 206 or consent of the instructor

Yüksek-frekans tekniklerinin gereksinimi ve farklılıkları; Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalga yayılımı; Polarizasyon, faz hızı ve grup hızı tanımları; Yüksek-frekans devrelerin analiz yöntemleri; Yüksek-frekans devrelerinin Z, Y, ABCD ve S parametereleri kullanılarak tanımlanmaları; Yüksek-frekans iletim hatlarının analiz ve tasarımları; Uyumlama devre tasarımları; Mikrodalga pasif ve aktif devrelerin incelenmesi.

ELEC 405 / DOĞRUSAL SİSTEM TEORİSİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ELEC 301 or ELEC 304

Doğrusal Cebir Tekrarı, Normal Matrisler, Karesel Biçimler ve Yarı-Kesin Matrısler, İçsel Çarpım ve Norm Uzayları, Sürekli ve Ayrık Zamanlı Sistemler için Durum Uzayı Betimlemeleri, Kontrol Edilebilirlik, Görünürlük, Kararlılık, Gerçekleştirme Teorisi.

ELEC 408 / BİLGİSAYARLA GÖRME VE GÖRÜNTÜ TANIMA
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: ELEC. 201 or consent of the instructor

Bilgisayar sistemlerinde hesaba dayalı görsel algılama modelleri ve bunların gerçekleştirimi. İmge oluşumu; kenar, köşe ve sınır çıkarımı; bölütleme, eşleştirme, örüntü tanıma ve sınıflandırma teknikleri; üç boyutlu görme: izdüşüm geometrisi, kamera kalibrasyonu, stereo/silüet/tonlama bilgisinden şekil, model tabanlı 3B nesne tanıma; renk, doku, radyometri ve BDRF; devinim analizi.

ELEC 411 / SAYISAL İLETİŞİM
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: (ELEC 316 or ELEC 301) & ENGR 200

Olasılık teorisi, rasgele süreç, sayısal haberleşme sinyal ve sistemlerinin tanımlanması, sayısal kipleme çeşitleri, toplanır beyaz Gauss gürültülü (AWGN) kanallar için en iyi alıcılar, sınırlı bantlı kanallar için işaret tasarımı, simgeler arası girişim (ISI), ISI ve AWGN kanallarında en iyi alış, doğrusal denkleştirme, uyarlamalı denkleştirme, entropi ve kaynak kodlaması, kanal sığımı ve kodlaması

ELEC 416 / BİLGİSAYAR AĞLARI
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: COMP. 132 or consent of the instructor

Bilgisayar ağları ve ağ protokollerinin temelleri; uygulama, aktarım, ağ ve bağlantı katmanları odaklı İnternet protokol yığını; istemci/sunucu ve görevdeş modeller; yönlendirme algoritmaları; güvenilir veri aktarımı; akış ve tıkanıklık denetimi; protokol tasarımı ve analizi; ağ başarım ölçütleri; yazılım tanımlı ağlar; ağ programlama ve dağıtık uygulamalar.

ELEC 418 / NUMERİK MODELLEME ve SİMÜLASYON
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: MATH 106 & MATH 107

Elektronik, elektro-mekanik, biyokimyasal, sanal ve soyut sistemlerin matematiksel modellenmesi ve analizinde kullanılan numerik yöntemler ve hesap teknikleri. Sistem işleyişini belirleyen denklem sistemlerinin sistematik olarak oluşturulması, doğrusal ve doğrusal olmayan cebirsel denklem sistemleri ve doğrusal olmayan diferansiyel denklem sistemlerinin numerik yöntemlerle bilgisayarda çözümü. Elektronik, makina, kimya, bilgisayar ve endüstri mühendisliğinden örnek problemler üzerinde uygulamalar.

ELEC 421 / FOTONİK VE LASERLER
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: (ELEC. 206 or PHYS. 302) or consent of the instructor

Elektromanyetizmanın temel ilkeleri; ışığın elektromanyetik dalga özellikleri; geometrik optik, Gauss ışın demetleri, Gauss ışın demetlerinin optik sistemlerde dönüşümü, optik kovuklardaki elektromanyetik kipler, ışığın madde ile etkileşimi, soğurma ve dağınımın klasik teorisi, spektral genişleme mekanizmaları, Rayleigh saçılması, kendi kendine ve zorunlu ışımanın kuvantum kuramı, optik yükseltme, lazer salınımı, lazer sistemlerinin örnekleri, lazerlerde Q anahtarlama ve kip kilitleme.

ELEC 429 / OPTİĞİN TEMELLERİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

Optik'in temelleri ve optik teknoloji uygulamaları: ışığın foton ve dalga yapısı; geometrik optik; optik cihazlar; elektro-manyetik dalga modeli; girişim ve girişim ölçerler; fiber optik; kırınım, kırınım ızgaraları, mikro-optik cihazlar; polarizasyon ve uygulamaları. Derste İşlenen konuların gerçek hayat uygulamaları, teleskop tasarımı ve testi.