CHBI 406 / BİYOİNFORMATİK
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: MATH. 107 or consent of the instructor

Gen dizileri, DNA ölçümleri, protein profilleri, hücre sinyal ağlari ve metabolik aktivitelerden elde edilen büyük veritabanlarinin sistematik ve bilimsel analizi. Genetik regülasyon ve hücre işlevinin açıklanması.

CHBI 412 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler

CHBI 416 / BİOTEKNOLOJİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: MBGE. 200 or consent of the instructor

Rekombinant DNA teknolojisi; enzimler ve biyomoleküller; moleküler genetik; mikroorganizmaların ticari kullanım alanları; biyoayrışma teknikleri; transgenik teknolojisi; Gen terapisi; Biyoyoteknolojinin çevre, tarım ve ilaç sektöründe uygulamaları

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Fall 2016Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 403 or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 502 / İLERİ REAKSIYON MÜHENDISLIĞI
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00

CHBI 503 / İLERİ TERMODİNAMİKLER
Dönem: Fall 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Klasik termodinamik, entalpi, entropi, serbest enerji, denge konumlari, istatistik termodinamige giris, malzemele ozelliklerinin tanimlanmasi. Kinetik surecler. Isi, kutle ve enerji difuzyonu. Dinamik surecler ve donusumler.

CHBI 506 / BİOİNFORMATİK
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodlari ve mühendislikteki uygulamalar.

CHBI 512 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler

CHBI 516 / BİOTEKNOLOJİ
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Rekombinant DNA teknolojisi; enzimler ve biyomoleküller; moleküler genetik; mikroorganizmaların ticari kullanım alanları; biyoayrışma teknikleri; transgenik teknolojisi; Gen terapisi; Biyoyoteknolojinin çevre, tarım ve ilaç sektöründe uygulamaları

CHBI 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2016Kredi 0Günler: FRISaatler: 10:00:00-11:30:00

CHEM 101 / GENEL KİMYA I
Dönem: Fall 2016Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: DOS 171 or CPAP 100 or consent of the instructor

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 201 / ANALİTİK KİMYA
Dönem: Fall 2016Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or consent of the instructor

Temel prensipler ve ölçü birimleri, kimyasal kantitite için S.I. birimi, konsentrasyon birimleri, analizde gravimetrik metod, volumetric metodlar, poliprotk asit ve bazlarin titrasyonu, elektro kimyanın temel prensipleri, oksidasyon ve reduksiyon titrasyonu, elektroliz, potansiyometri, konduktometri, analitik ayrım metodlarına giriş: kolon kromatografisi, ince tabaka kromatrografisi, kromotogramların analizi, yüksek performanslı iyon değişim kromatografisi.

CHEM 206 / ORGANİK KİMYA
Dönem: Fall 2016Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.

CHEM 206 / ORGANİK KİMYA
Dönem: Fall 2016Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.

CHEM 301 / FİZİKSEL KİMYA I
Dönem: Fall 2016Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM. 102

İdeal ve gerçek gazların özellikleri, termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, entropi, serbest enerji, saf malzeme ve karışımların fiziksel dönüşümü, faz kuralları ve faz diyagramları ,kimyasal denge. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CHEM 303 / ATOMİK VE MOLEKÜLER YAPI
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Kuantum mekaniğinin temelleri, kutudaki parçacık çözümleri, harmonik sarkaç ve hidrojen atomu; orbital kavramı, çok elektronlu atom yapısı, moleküler orbital teorisi, moleküler simetri, grup teori; dönme, titreşim ve elektronik spektroskopi.

CHEM 410 / POLİMERİK MALZEMELER
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or consent of the instructor

Polimerik malzemelerin yapıları, sentez yöntemleri, fizikokimyasal özellikleri ve uygulamaları. Polimerik malzemelerin özelliklerini etkileyen yapısal parametreler. Polimerik malzemelerde kimyasal yapı-nanoyapı-performans ilişkileri. Polimerik malzemelerin karakterizasyonunda kullanılan temel yöntemler.

CHEM 420 / HESAPLAMALI KİMYA
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHEM. 303 or consent of the instructor

Molekül yapısının kuvantum mekaniksel tanımlanması; basit sistemlerin tam çözümleri, moleküler problemlerin yaklaşık çözümleri, değiştirmeli yaklaşımlar, moleküler yörünge teorisi, yoğunluk fonksiyoneli teorisi. Potansiyel enerji yüzeyleri, geçiş durumları ve spektroskopik sabitler. Moleküler simülasyon tekniklerinin kısa tanımı; Monte Carlo ve Moleküler Dinamik.

CHEM 480 / KİMYA SEMİNERLERİ
Dönem: Fall 2016Kredi 1Günler: MONSaatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHEM. 390

Kimya ile ilgili bir alanda davetli konuşmacı seminerlerini içerir. Ayrıca her öğrenci dönem sonunda güncel bir konuda seminer vermelidir. Tartışmalara aktif katılım istenmektedir.

CIRC 204 / DOLAŞIM VE SOLUNUM
Dönem: Fall 2016Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Kalp ve damar sisteminin anatomi ve histolojisi, kalp kası kasılmasının fizyolojisi, damar sisteminin sıvı mekaniği, kana akımı ve kan basıncının yerel ve merkezi kontrolü, toraks, akciğerler ve üst solunum yollarının anatomi ve histolojisi, solumun mekaniği, akciğerlerde havalanma ve kan akımı, solunumun merkezi kontrolü, dolaşım ve solunuma ilişkin elektrik, mekanik, hidrolik ve ısı sistemleri, disseksiyon, model inceleme ve interaktif yazılımlar aracılığıyla bu sistemlerin yapı ve fonksiyonlarının araştırılması.

CMGM 501 / STRATEJIK YÖNETİM
Dönem: Fall 2016Kredi 3Günler: MON TUES WED THURS FRI*Saatler: 9:00:00-13:00:00

Günümüz rekabet ortamında strateji ve stratejik yönetimin önemi. Stratejik yönetim sürecinde analiz, karar ve uygulama aşamaları. Dış ve iç analiz türleri. Kurumsal strateji ve iş stratejisi kavramları. Strateji geliştirmede kaynak bazlı yetkinlik yaklaşımı. Strateji uygulamasının başarılı olması ve firma performansının artırılması için gerekli yapılanma.