Program Hakkında

İşletme bölümü programının amacı (i) entelektüel merakı uyaracak  (ii) analitik tekniklerin kullanımında yetkinlik geliştirecek  (iii) yönetimsel sorumlulukların yerine getirilmesinde teori ile pratiğin birleştirilmesini sağlayacak ve   (iv) öğrencilerin bir organizasyonun sosyal ve etik sorumluluklarını fark etmelerini ve önemini kavramalarını sağlayacak bir müfredat eşliğinde, öğrencilerin temel  derslerindeki becerilerini geliştirerek ve işletme aktivitelerinin önemli işlevsel alanlarını araştırarak, tam donanımlı bir eğitim sunmaktır.

Mezuniyet Derecesi

İşletme Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Üniversitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadır: https://registrar.ku.edu.tr/yonergeler/sinav-usul-ve-uygulamalari-yonergesi/

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Program, mezunlarına işletme alanında kariyer veya lisansüstü programlarda devam için gerekli bilgi, yöntem ve araçları sağlamaktadır. İşletme programı mezunları yerel  ve ulusal şirketlerde istihdam olanaklarına sahiptir. Mezunlarımızın bir kısmı ise Türkiye ve yurtdışındaki ilgili alanlardaki yüksek lisans programlarına devam etmektedirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

İşletme

Program Öğrenme Çıktıları

  1. Kişisel ve mesleki çevrede yönetsel, ekonomik ve siyasi konuların bileşenlerini teşhis edip, eleştirel bakış açısı ile analiz edebilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
  2. Savlarını sözlü, yazılı ve görsel olarak etkili biçimde ifade edebilmek
  3. Farklı bireylerden oluşan takımlar halinde etkin çalışabilmek, kendini geliştirebilmek ve sorumlu bir takım üyesi olarak inisiyatif alabilmek
  4. Sürdürülebilirlik vurgusu ile küresel, sosyal açıdan kapsayıcı ve etik bir perspektif sürdürmek
  5. İşletme yönetim problemlerine yaratıcı ve etkili çözümler geliştirmek ve uygulamaya yönelik temel kavram ve teorileri öğrenmek
  6. Yönetimsel karar vermeye yönelik veri analizinde uygun araştırma yöntemlerini ve araçlarını kullanabilmek

Derslerin Program Öğrenme Çıktılarıyla İlişkisi

Ulaşmak için tıklayınız.