Program Hakkında

Medya ve Görsel Sanatlar bölümünün amacı öğrencilerine kuramsal analizin temeli, teknik ve yönetim becerisi ve medya ve görsel sanatların farklı formlarının oluşturduğu tarihi, kültürel ve sosyolojik bağlamlarda yetkinlik kazandırmaktır.

Disiplinlerarası bir yaklaşımla, MAVA bölümü öğrencilerine çeşitli teorik ve uygulamalı yetkinlikler kazandırarak geleceğin medya, dizayn ve görsel sanatlarını anlamak ve yaratmak için yetkinlikler kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, MAVA bölümü “yaratıcı bir endüstri” olarak sınıflandırılabilir. Bu yaratıcı endüstri. iletişim ve medya teknolojilerini iyi takip eden, yaratıcı yetkinlikleriye farklı medya platformlarında  düşünebilen, tüketim alışkanlıklarının farkında olan ve Türkiye ve dünyada toplumların ve bireylerin beklentilerine cevap verebilecek metodlar geliştirebilen profesyonellere ihtiyaç duymaktadır.

Mezuniyet Derecesi

Medya ve Görsel Sanatlar Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

MAVA öğrencileri için istihdam olanakları lisans programları sırasında isteğe bağlı olarak yapılan staj tecrübeleri sırasında başlar. Eğitimlerinin son yılında öğrenciler akademik kariyere devam etmek veya özel sektörde çalışmak üzere Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi’nin de desteğiyle başvurularda bulunurlar.

Özel sektörde çalışan MAVA mezunları medya, kültür ve sanat, sanat yönetimi, reklamcılık gibi farklı alanlarda kariyerlerine devam etmektedirler. (ör: MOST Production, Ping Advertisement Agency, TNWA / Istanbul Advertisement Agency).

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

Medya ve Görsel Sanatlar

Program Öğrenme Çıktıları

  1. Medya ve görsel sanatlar alanındaki çağdaş sorunları anlamak ve eleştirel anlamda ilgillenmek.
  2. Çalışmalarında medya, dizayn ve görsel sanat bilgisini uygulamak.
  3. Medya, dizayn ve görsel sanatlarda pazarlama iletişimini anlamak ve analiz etmek.
  4. Medya, dizayn ve görsel sanatlarda yaratıcı ve eleştirel düşünceyi kullanmak.
  5. Bir veya birden çok medya formatında prodüksiyon için uygulamalı bilgi yetkinliğine sahip olmak.
  6. Görsel dili ve bu dilin farklı alanlardaki kullanımını anlamak.
  7. İletişim ve bilgi teknolojilerinin rolünü anlamak.
  8. Medya, dizayn ve görsel sanatlarda bir araştırma projesi planlamak ve uygulamak.
  9. İşbirlikçi ve disiplinlerarası projelerde çalışmak.
  10. Etik sorumlulukla ilişkili olarak medya ve görsel sanatların toplum üzerindeki etkisini anlamak