Program Hakkında

Bölümümüzün amacı öğrencilerimizin dünyayı ve tarihi daha iyi anlamalarını sağlamak, yazılı ve görsel tarih kaynakları üzerinde çalışırken eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmektir. Derslerimiz geziler, film gösterimleri ve konusunun önde gelen uzmanı yabancı davetlilerimizin verdikleri sunumlarla desteklenmektedir. Öğrencilerimiz geçmişe farklı şekillerde bakarak tarihe dinamik ve canlı bir şekilde yaklaşmaya teşvik edilmektedirler.

Mezuniyet Derecesi

Tarih Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Tarih bölümü mezunlarımız kamu kurumları, özel sektör, kültür sektörü, yayıncılık, televizyon ve gazetecilik aralarında olmak üzere çeşitli alanlarda kariyer yapabilir, ya da lisansüstü eğitimi alarak akademik kariyeri seçebilirler.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

Tarih

Program Öğrenme Çıktıları

PO1: Osmanlı, Türk, Ortadoğu, Avrupa ve Asya ağırlıklı olmak üzere Dünya Tarihi konusunda derin ve kapsamlı bilgi sahibi olmak.

PO2: Tarihte kullanılan teori, yöntem, sebep-sonuç ilişkilerini açıklayabilmek, ve koşulların ve zamanın değişimini de dikkate alarak konuları zaman ve konu olarak belirleyebilmek.

PO3: Geçmişi yorumlayabilmek için çeşitli kaynakları (birincil, ikincil, yazılı, sözlü, görsel ve çevresel) okumak, anlamak, analiz etmek ve sentezleyebilmek.

PO4: Farklı bakış açılarını da dikkate alarak farklı topluluklar için anlaşılır biçimde yazabilmek ve konuşabilmek.

PO5: Veri toplanmasında uygun teori ve yöntemleri kullanarak araştırma tasarlamak ve yürütmek.

PO6: Tarihin şekillenmesinde farklı ırk, köken, cinsiyet ve sosyal sınıfların birbirinden farklı ve çeşitli önemli rolleri olduğunu hatırlamak.

PO7: Çağdaş olayları daha geniş, eleştirel ve tarihi bir çerçeveden inceleyebilmek.

PO8: Tarihsel sorgulamanın etik boyutunu sorumlu araştırma ve kanıtla uyumlu sonuçların sunumu açısından değerlendirmek.