ASIU 118 / TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: FRISaatler: 13:00:00-15:45:00

İnovasyon ve yaratıcı süreçlerin disiplinlerarası çalışmalar ve araştırma yapıları aracılığıyla incelenmesi. Tasarım sorunlarının disiplinlerin sınırlarından bağımsız anlaşılması. İnsan odaklı tasarıma dayalı buluşların bütüncül olarak anlaşılması.

ASIU 121 / EDEBİYATTA DUYUSAL DENEYİM
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Duyusal deneyimin edebi türlerde yansımaları konusunda ifade yeteneğini geliştirir. Farklı edebi formların duyusal algılar tarafından biçimlenen dünyayı nasıl temsil ettiklerini ve bu algıların cinsiyet, ırk veya sınıf tartışmaları aracılığıyla ideolojik araçlar haline dönüşmesini sorgular. Duyusal becerilerin hayatın deneyimlenmesindeki rolünü merak eder. Duyu kaybı yaşayan kişilerle ilgili etik problemleri gündeme getirir, öğrencilerden metinlerdeki durumları kendi tecrübeleriyle ilişkilendirmelerini ister. Bir caddedeki kokular ya da sesleri anlatmak gibi yaratıcı yazma ödevleriyle öğrencilere yakın çevreye dair farkındalık kazandırır. 20nci yüzyılda yazılmış Türkçe ve İngilizce edebiyat yapıtlarını konu alır, yer yer felsefe, psikoloji, kültürel çalışmalar ve görsel sanatların desteğine de başvurur.

ASIU 123 / SİNEMADA KENTLER VE KENTSEL DENEYİM
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00

SİNEMADA KENTLER VE KENTSEL DENEYİM

ASIU 123 / SİNEMADA KENTLER VE KENTSEL DENEYİM
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

SİNEMADA KENTLER VE KENTSEL DENEYİM

BLAW 202 / TİCARET HUKUKU
Dönem: Spring 2020Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hukuka Giriş; Kamu Hukuku; Özel Hukuk; Türk Hukukuna Giriş (Türk Yargı Sistemi; Anayasa Hukuku; İdare Hukuku; Ceza Hukuku; Ceza Muhakemesi Hukuku) Türk Özel Hukuk Tarihi; Özel Hukukun Temel Kavramları; Kişiler Hukuku; Sözleşmeler Hukuku; Satım Sözleşmeleri; Haksız Fiil Hukuku; Kıymetli Evrak; Teminat Hukuku; Eşya Hukuku; Ticari İşletmeler; Şirketler Hukuku; Kurumlar Vergisi; Rekabet Hukuku; Fikri Mülkiyet Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim; İş Hukuku.

BMSE 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2020Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: ACCT 201, ACCT 202, BLAW 202, MFIN 202, MKTG201, QMBU 301, OPS Pool and INF Pool

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: ACCT 201, ACCT 202, BLAW 202, MFIN 202, MKTG201, QMBU 301, OPS Pool and INF Pool

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: ACCT 201, ACCT 202, BLAW 202, MFIN 202, MKTG201, QMBU 301, OPS Pool and INF Pool

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

CAMM 518 / KANSER BİYOLOJİSİNİN TEMELLERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: WEDSaatler: 13:00:00-15:45:00

Kanser biyolojisinin temelleri ve kanserin başlıca özellikleri. Kanser genomiği, kontrolsüz hücre bölünmesi,anjiyogenez, metastaz, apoptozdan kaçınma, immuniteden kaçınma, genomik kararsızlık, hedefe yönelik kanser tedavileri ve kanserde yeni gelişmeler. Haftalık literatür tartışmaları.

CAMM 519 / GEN DÜZENLEME TEKNOLOJİLERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: THURSSaatler: 9:00:00-12:00:00

Gen düzenlemenin temel amacı, insan genomundaki hastalığa neden olan mutasyonlar. Viral terapiden CRISPR/Cas9’a kadar olan bilimsel gelişmeler. Gen düzenlemesinin yıllar içindeki gelişimi. CRISPRsistemlerinin ortaya çıkışındaki bilimsel süreçler. Bilimsel makalelerin okunması ve tartışılması.

CAMM 520 / SAĞLIK VE HASTALIK ALANINDA MİKRO VE NANOTEKNOLOJİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: THURSSaatler: 16:00:00-18:30:00

Mikro ve nano boyuttaki biyolojik sistemler ve bunların yenilenebilir tıp, hastalık modellemesi, teşhis ve tedavi alanlarındaki uygulamaları. Mikro ve nano yapıtaşları ve özellikleri, bunların montaj prosesleri ve bu yapıtaşlarından biyolojik problemlere çözüm üretecek daha büyük ölçekte sistemler geliştirilme süreçleri. Biyolojik ve kimyasal yapı ve bunların biyolojik olguları algılama veya teşhisinde, hücresel fonksiyonların manipülasyonunda, doku mühendisliğinde, patolojik süreçlerin modellenmesinde, terapötik moleküllerin taşınması ve hedeflendirilmesinde kullanımı. Biyomimetik yaklaşımla tasarlanan mikrofizyolojik sistemleri, çip üstü doku ve organ modelleri. Bu sistemlerin teknolojik etkileri ve translasyonel araştırmalardaki kullanımları.

CAMM 521 / BİYOTASARIM
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: WEDSaatler: 15:00:00-17:00:00

Dizayn düşünce metodunun gerçek sağlık problemlerinin iş fikirlerine dönüştürülmesinde ve sağlık sektörünün dönüşümünde uygulanmasındaki etkileri. Tıp, teknoloji ve girişimcilik uzmanlarının katkıları ile sağlık IT’sinden fikri mülkiyet hakları ve tıbbi cihaz regülasyonlarına uzanan geniş bir yelpazede konuların tartışılması. Öğrencilerden oluşturulacak küçük takımlar halinde hastane tarafında çözüm bekleyen problemlerin pratik çözümlere uyarlanması.

CAMM 550 / SOLUNUM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE DOĞUMSAL TORASİK HASTALIKLAR
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: THURSSaatler: 10:00:00-11:00:00

SOLUNUM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE DOĞUMSAL TORASİK HASTALIKLAR

CAMM 550 / SOLUNUM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE DOĞUMSAL TORASİK HASTALIKLAR
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: THURSSaatler: 13:30:00-15:30:00

SOLUNUM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE DOĞUMSAL TORASİK HASTALIKLAR

CAMM 554 / ST IN CAMM
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: FRISaatler: 16:00:00-17:00:00

CAMM 605 / HÜCRESEL MOLEKÜLER İMMUNOLOJİ II
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MONSaatler: 9:00:00-12:00:00

Bu dersin amacı hücresel ve moleküler immünolojinin temel prensiplerini ayrıntılı olarak öğretmektir. Hücresel ve Moleküler İmmunoloji-I'in (CAMM 604) gelişmiş versiyonudur ve alerji, tümör immünolojisi gibi özel bağışıklık sistemi mekanizmalarını kapsayacaktır.

CAMM 607 / MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve TEKNİKLERİNE GİRİŞ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: WEDSaatler: 9:30:00-12:30:00

Bu ders moleküler biyolojinin temel kavramlarına ve araştırma laboratuvarlarında yaygın olarak kullanılan uygulamalara bir giriş yapmak için tasarlanmıştır. Vurgu, DNA ve RNA yapısının analizi, DNA replikasyonu, transkripsiyon ve translasyonun biyokimyası olacaktır. DNA ve RNA izolasyonu, jel elektroforezi, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), DNA sıralaması gibi temel moleküler biyoloji yöntemleri ele alınacaktır. Akış sitometrisinin temel prensipleri ve kullanımı bu derste ele alınacaktır.

CAMM 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2020Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

CHBI 100 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinin tarihi ve etki alanı, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği derslerinin öğretim amaçları, Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinde mühendislik tasarım ilkeleri ve uygulamaları (deney tasarımı, süreç tasarımı, ürün tasarımı, genlerden ürüne).

CHBI 204 / TERMODİNAMİK
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: (CHEM. 102 or CHEM. 103) or consent of the instructor

Birinci ve ikinci kanunlar. Enerji koruma ve entropi. Soğutma devreleri, enerji ve güç sistemleri, iç yakımlı makineler gibi mühendislik sistemlerin analizleri. Durum denklemleri ve gaz karışımları için p-v-T ilişkileri.

CHBI 301 / AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: (MATH. 204 and CHBI. 201) or consent of the instructor

Akışkanların özelliği; akıskan statiği; Bernoulli denklemi; akıskan kinematiği; sinir tabakaları; laminar ve türbülanslı akışlar.

CHBI 308 / REAKSİYON MÜHENDİSLİGİ
Dönem: Spring 2020Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHBI. 301 or consent of the instructor

Kimyasal reaktörlerin tasarımı ve işletimi. Homojen, heterojen ve biyokimyasal reaksiyonlar. İdeal ve ideal olmayan reaktörler. Enzim katalisti ile işleyen reaksiyonların kinetiği. Yüzey kinetiği ve bio-kütle elde edilişi.

CHBI 408 / PROSES MODELLEME, DİNAMİK VE KONTROL
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: CHBI. 303 or CHBI 305 or consent of the instructor

Kimyasal ve biyolojik süreçlerin modellenmesi ve bilgisayar ortamında simülasyonları. Kontrol sistemlerin tasarımı ve uygulamaları.